No, a Catalunya no es multa als negocis que retolen “en castellà”, sinó a aquells que no ho fan “almenys en català”

Es pot sancionar a tots aquells comerços que no retolin en català, independentment de quina o quines siguin les altres llengües que facin servir.


Què s’ha dit?

Que a Catalunya es multa als negocis “només” si retolen “en castellà”, mentre que, “si retoles en xinès o en anglès”, no hi ha sanció.

Què en sabem?

La llei catalana obliga els negocis a retolar, almenys, en català, però no prohibeix que es pugui retolar també en castellà o en qualsevol altra llengua.

S'ha viralitzat un titular que afirma que a Catalunya es multa als negocis “només” si retolen “en castellà”, mentre que, “si retoles en xinès o en anglès", no hi ha sanció. L’origen de la captura de pantalla correspon a un titular que es va publicar el 2012. 

És FALS. La llei catalana obliga els negocis a retolar, almenys, en català, però no prohibeix que es pugui retolar també en castellà o en qualsevol altra llengua. És a dir, es pot sancionar a tots aquells comerços que no retolin en català, independentment de quina o quines siguin les altres llengües que facin servir. Així ho explica a Verificat el director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià. 

"Si retoles en xinès o en anglès [a Catalunya], no et multen, només si ho fas en castellà"

La llei catalana de política lingüística estableix que els rètols, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix, així com els documents d'oferta de serveis per als usuaris i els consumidors “dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català”. Així ho indica l’article 32.3 de la norma aprovada el 1998 i així ho recull també l’article 128-1 de la llei del Codi de consum de Catalunya del 2010. 

Aquesta obligació només “no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial”. És a dir, si el nom comercial de l'establiment està registrat en una altra llengua diferent del català, no serà susceptible de ser sancionat (per exemple, El Corte Inglés). 

El director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià, explica a Verificat que “en cap cas” es fixen en si el rètol està “en castellà, en anglès o qualsevol altra llengua”, sinó que la seva tasca és supervisar que els rètols estiguin “almenys en català” per garantir “els drets dels consumidors”, tal com diu la llei. Tanmateix, reconeix que “la majoria dels casos” d’incompliment de la norma que es troben és perquè un comerç només té la senyalització en castellà “per raons òbvies”, en al·lusió a la proporció de castellanoparlants a Catalunya en comparació amb altres llengües. 

L'actuació de l’Agència Catalana del Consum, que pot actuar a partir d’una denúncia o durant les seves inspeccions rutinàries per garantir el compliment de la llei, consisteix a recordar “al titular de l’establiment que la normativa obliga que el rètol i altres indicacions estiguin almenys en català”, segons descriu Albert Melià. Després d’això, s’obre “un termini perquè el propietari dugui a terme els canvis necessaris per adaptar-se a la normativa”.

En cas que el responsable del negoci no respongui o no apliqui els canvis necessaris, “es procedeix a la sanció, tal com passa amb qualsevol altra obligació prevista al Codi de consum”. Nogensmenys, Melià afegeix que el nombre final de casos als quals es veuen obligats a sancionar representen “una proporció molt baixa” del total. 

L’incompliment d’aquesta obligació constitueix una infracció lleu que pot suposar “una multa de fins a 10.000 euros” en funció del grau de la falta, tal com detalla la llei del Codi de consum de Catalunya als articles 332-2 i 333-1.