Metodologia

Com funciona Verificat?

Analitzem tant el discurs polític com el soroll que circula a les xarxes (textos, audios, vídeos o memes) que tinguin interès públic, que puguin ser verificables i que s’hagin viralitzat.

No verifiquem:

 • Compromisos de campanya
 • Opinions
 • Comentaris en converses privades
Com verifiquem el discurs?
 1. Seleccionem una declaració i avaluem la seva rellevància.
 2. N’identifiquem l’origen.
 3. Preguntem a la font original en què es basa per fer aquesta afirmació, en cas que no quedi clar a la pròpia declaració.
 4. Consultem fonts i bases de dades oficials.
 5. Busquem fonts alternatives, però rellevants: acadèmiques, tècniques i especialitzades.
 6. Contextualitzem la informació.
 7. Qualifiquem amb les següents etiquetes:

  Verdader
  Es reafirma un cop consultades diferents fonts.

  Veritat a mitges
  El gruix de la informació és correcte, però obvia detalls contextuals rellevants de manera que pot induir a una interpretació errònia de la realitat.

  Enganyós
  Conté alguna informació verídica però amaga fets rellevants. Les dades són insuficients per comunicar la realitat o la manipulen.

  Fals
  Les fonts oficials i les investigacions no avalen l’afirmació.

  No comprovable
  Les dades oficials disponibles o les investigacions realitzades no són suficients per provar si és verdader o fals.

El procediment elaborat per un dels verificadors és avaluat pel conjunt de l’equip de fact-checking i haurà de comptar amb l’aprovació d'almenys tres membres de l'equip abans de ser publicada.

Soroll

És com anomenem la desinformació viral

El procediment de verificació és molt similar, però el soroll té les seves particularitats.

 1. Identifiquem la desinformació viral i en preservem una captura de pantalla.
 2. Si es tracta d’un vídeo o una imatge, busquem els originals per detectar si han estat manipulats.
 3. En cas que sigui necessari, localitzem el protagonista de la informació i preguntem si és verídica.
 4. Si s’escau, busquem altres fonts alternatives. En cas d’imatges, per exemple, testimonis que puguin acreditar la seva validesa.
 5. Contrastem la informació amb dades, fets i altres fonts rellevants.
 6. Classifiquem la informació segons sigui verdadera, enganyosa, falsa o no comprovable.
Transparència

A Verificat ens comprometem a no utilitzar fonts anònimes. Si a l’hora de verificar una desinformació la font consultada no vol ser identificada, haurem de buscar altres vies per aconseguir finalitzar el procés, i si no trobem més opcions, ens abstindrem de verificar-la. El procés per arribar a la verificació final s’exposa públicament per a garantir la seva transparència i fiabilitat.

Neutralitat

A Verificat estem compromesos amb la neutralitat de tota la informació que publiquem. Per això, un dels requisits per entrar a formar part del nostre equip és no estar vinculats ni afiliats a cap partit polític. Creiem que com a part de la ciutadania, tothom té dret a formar part de l'esfera política com a espai compartit de la democràcia, però cap membre de l'equip, especialment de redacció, té una postura política pública. Si algú expressa alguna opinió, sempre serà a títol personal i mai en nom de Verificat.

Rectificacions

Esperem que no passi mai, però si detectem qualsevol error a les nostres verificacions, rectificarem el més ràpid possible. El nostre compromís és ser transparents en totes les rectificacions.

I si vosaltres detecteu errors, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu [email protected], o a través de les nostres xarxes Facebook, Twitter, Instagram.

Ens comprometem a alertar i rectificar quan sigui necessari.

Consulta aquí la nostra política de correccions i totes les nostres rectificacions.