Com verifiquem?

Analitzem el discurs polític, la desinformació científica i el soroll que circula a les xarxes socials que són d’interès públic i verificables. Prioritzem la desinformació originada per representants polítics i càrrecs públics i que posa en perill la salut física de la ciutadania, desafia la conservació del planeta o fomenta el discurs d’odi.

Totes les nostres verificacions estan revisades per almenys dos periodistes experts en el seu camp (política o ciència) i per la cap de continguts. No es publica cap informació que no tingui el consens de, com a mínim, quatre verificadors.

1/ Seleccionem

Detectem i avaluem declaracions verificables dutes a termes per representants de tots els partits polítics.

2/ Preguntem

A la font original en què es basa per fer l’afirmació en cas que no quedi prou clar.

3/ Consultem

Les fonts i bases de dades oficials.

4/ Contrastem

Amb fonts acadèmiques, tècniques i especialitzades.

5/ Contextualitzem

Amb investigadors de referència, si s’escau. Totes les verificacions compten, com a mínim, amb dues fonts d’informació.

6/ Qualifiquem

Amb fins a sis etiquetes.

Etiquetes de qualificació

icona verdader
Verdader

Es reafirma un cop consultades diferents fonts.

icona veritat a mitges
Veritat a mitges

El gruix de la informació és correcte, però obvia detalls contextuals rellevants i pot induir a una interpretació errònia de la realitat.

Icona Enganyós
Enganyós

Conté alguna informació verídica, però amaga fets rellevants. Les dades són insuficients per confondre la realitat o la manipulen.

icona T'ho expliquem
T’ho expliquem

Contrastem la informació amb fonts expertes i ens basem en dades per clarificar declaracions confuses.

icona fals
Fals

Les fonts oficials i les investigacions no avalen l’afirmació.

icona No comprovable
No comprovable

Les dades oficials disponibles o les investigacions dutes a terme no són suficients per provar si és verdader o fals.

Soroll

És com anomenem a la desinformació viral.

1/ Identifiquem la desinformació viral

I n’arxivem l’original.

2/ N’avaluem la seva rellevància

Prioritzem la desinformació més viral i les narratives emergents.

3/ Fact-checking en funció del format

  1. Si es tracta d’un vídeo o una imatge:
    Procurem localitzar els documents originals per detectar si han estat manipulats i per detectar la data en què s’han publicat, així com la ubicació on s’han enregistrat. Si s’escau, localitzem el protagonista i preguntem si la informació és verídica i busquem altres fonts que puguin acreditar-ne la validesa. Duem a terme una anàlisi forense de la imatge amb eines de recerca digital.
  2. Si es tracta de desinformació política:
    Seguim el mateix procediment que amb les declaracions dels representants polítics.
  3. Si es tracta de desinformació científica:
    Analitzem l’evidència publicada fins al moment i n’exposem tant el consens com les limitacions. Ens basem en comunicats oficials d’organismes internacionals i de centres de recerca independents, així com de metaanàlisis i revisions acadèmiques sistèmiques, entre altres. Consultem fonts expertes rellevants en el camp de recerca específic per determinar la posició majoritària dins el sector i contextualitzem la informació amb altres dades, fets i fonts rellevants.

4/ Emprem dues fonts d’informació

Totes les verificacions inclouen, com a mínim, dues fonts d’informació, excepte en casos en què només existeix una única font rellevant d’informació.

5/ Classifiquem la informació

Segons sigui verdadera, veritat a mitges, enganyosa, falsa o no comprovable.

Credencials

La primera plataforma de fact-checking de Catalunya

l’única amb el reconeixement de la International Fact-checking Network (IFCN) i l’Observatori Europeu de la Desinformació (EDMO). Han apostat per nosaltres entitats internacionals com l’Open Society Foundations, Google o la Comissió Europea. També som membres de la Plataforma per a l’Educació Mediàtica de Catalunya i un dels projectes finalistes del programa B Value d’emprenedoria social.

Neutrals, independents i compromesos amb la transparència

Ho som tant pel que fa a les nostres fonts de finançament (donacions, subvencions i altres activitats comercials), com a la nostra metodologia de treball. Creiem que el fact-checking ha de ser una activitat desvinculada dels interessos polítics i econòmics, per això cap membre del nostre equip té vincles amb partits polítics o conflictes d’interès de cap mena.

logo ifcn signatory
logo European factchecking standards network
logo EDMO

Transparència de fonts

Ens comprometem a no utilitzar fonts anònimes. En cas de no disposar de prou informació pública per desmentir una desinformació d’interès públic, ho exposarem i explicarem quina és l’evidència disponible.

Rectificacions

Si detectem qualsevol error en les nostres verificacions, rectificarem el més ràpid possible. El nostre compromís és ser transparents en totes les rectificacions. Si detecteu errors, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.