Com verifiquem?

Analitzem el discurs polític, la desinformació científica i el soroll que circula a les xarxes socials que són d’interès públic i verificables. Prioritzem la desinformació originada per representants polítics i càrrecs públics i que posa en perill la salut física de la ciutadania, desafia la conservació del planeta o fomenta el discurs d’odi.

Totes les nostres verificacions estan revisades per almenys dos periodistes experts en el seu camp (política o ciència) i per la cap de continguts. No es publica cap informació que no tingui el consens de, com a mínim, quatre verificadors.

1/ Seleccionem

Detectem i avaluem declaracions verificables dutes a termes per representants de tots els partits polítics.

2/ Preguntem

A la font original en què es basa per fer l’afirmació en cas que no quedi prou clar.

3/ Consultem

Les fonts i bases de dades oficials.

4/ Contrastem

Amb fonts acadèmiques, tècniques i especialitzades.

5/ Contextualitzem

Amb investigadors de referència, si s’escau. Totes les verificacions compten, com a mínim, amb dues fonts d’informació.

6/ Qualifiquem

Amb fins a sis etiquetes.

Etiquetes de qualificació

icona verdader
Verdader

Es reafirma un cop consultades diferents fonts.

icona veritat a mitges
Veritat a mitges

El gruix de la informació és correcte, però obvia detalls contextuals rellevants i pot induir a una interpretació errònia de la realitat.

Icona Enganyós
Enganyós

Conté alguna informació verídica, però amaga fets rellevants. Les dades són insuficients per confondre la realitat o la manipulen.

icona T'ho expliquem
T’ho expliquem

Contrastem la informació amb fonts expertes i ens basem en dades per clarificar declaracions confuses.

icona fals
Fals

Les fonts oficials i les investigacions no avalen l’afirmació.

icona No comprovable
No comprovable

Les dades oficials disponibles o les investigacions dutes a terme no són suficients per provar si és verdader o fals.

Soroll

És com anomenem a la desinformació viral.

1/ Identifiquem la desinformació viral

I n’arxivem l’original.

2/ N’avaluem la seva rellevància

Prioritzem la desinformació més viral i les narratives emergents.

3/ Fact-checking en funció del format

  1. Si es tracta d’un vídeo o una imatge:
    Procurem localitzar els documents originals per detectar si han estat manipulats i per detectar la data en què s’han publicat, així com la ubicació on s’han enregistrat. Si s’escau, localitzem el protagonista i preguntem si la informació és verídica i busquem altres fonts que puguin acreditar-ne la validesa. Duem a terme una anàlisi forense de la imatge amb eines de recerca digital.
  2. Si es tracta de desinformació política:
    Seguim el mateix procediment que amb les declaracions dels representants polítics.
  3. Si es tracta de desinformació científica:
    Analitzem l’evidència publicada fins al moment i n’exposem tant el consens com les limitacions. Ens basem en comunicats oficials d’organismes internacionals i de centres de recerca independents, així com de metaanàlisis i revisions acadèmiques sistèmiques, entre altres. Consultem fonts expertes rellevants en el camp de recerca específic per determinar la posició majoritària dins el sector i contextualitzem la informació amb altres dades, fets i fonts rellevants.

4/ Emprem dues fonts d’informació

Totes les verificacions inclouen, com a mínim, dues fonts d’informació, excepte en casos en què només existeix una única font rellevant d’informació.

5/ Classifiquem la informació

Segons sigui verdadera, veritat a mitges, enganyosa, falsa o no comprovable.