Som fact-checkers

Fem fact-checking o verificació de dades i l’apliquem tant al discurs dels nostres representants públics com al soroll que circula a través de les xarxes socials. Volem oferir informació precisa i veraç perquè la ciutadania pugui prendre decisions fonamentades i promoure la responsabilitat en la comunicació pública. La nostra missió és contrarestar la desinformació i contribuir a una societat més informada i crítica.

Què és fact-checking

El fact-checking, com a disciplina del periodisme, va néixer a principis del segle XX amb l’objectiu de ser un mecanisme de control intern en els mitjans de comunicació. En l’era digital actual, aquesta pràctica ha esdevingut una eina imprescindible per contrastar l’enorme volum de desinformació que circula a Internet. Amb l’explosió de la informació digital, el fact-checking s’erigeix en un mecanisme de defensa essencial contra les mentides i el soroll que circulen, contribuint així mantenir la integritat i la credibilitat de la informació que arriba a la ciutadania.

icona atenció
La verificació de fets

(en anglès fact checking) és el fet de determinar la veracitat dels fets i dades utilitzats en els mitjans de comunicació, els discursos i altres publicacions.

Aliances

Ens hem especialitzat a fiscalitzar la política a Catalunya, fer seguiment del discurs d’odi i desmuntar la desinformació científica. Per fer-ho hem col·laborat amb El Periódico, Newtral, Europa Press, Time Out, elDiario.es i elNacional.cat.

logo elperiodico
logo newtral
logo elDiario
logo El Nacional
logo europa press
Gràfic metodologia