L’organització

Verificat és una Associació independent i sense ànim de lucre, registrada el 5/6/2019 al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya amb número d'inscripció 65912. La presidenta de l’Associació és Alba Tobella Mayans i el vicepresident és Lorenzo Marini, que en són també codirectors. A febrer de 2023, Roser Toll és secretaria de l’associació i Carina Bellver i Carola Solé en són vocals de la Junta Directiva.

L’Article 2 dels estatuts de Verificat en recull els fins i activitats: 

  1. Els fins de l’associació són combatre la desinformació a Catalunya i promoure l'educació per al fact-checking i el consum crític de la informació. 
  2. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza, entre d’altres, les activitats següents per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats amb finalitats compatibles amb les de l'Associació: a) Verificar el discurs polític i la desinformació difosa a xarxes socials amb eines periodístiques i tecnològiques. b) Desenvolupar activitats de capacitació i promoure la creació d’iniciatives de col·laboració amb els sectors públic, privat i la societat civil entorn dels objectius i finalitats de l’Associació. c) Desenvolupament, col·laboració i promoció d’activitats amb persones, entitats, institucions i administracions públiques i privades, personal investigador, centres i universitats en tots els aspectes relacionats amb les finalitats de l’Associació. d) La realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari e) Desenvolupament d’activitats d’investigació, organització de cursos, conferències, congressos, fòrums de debat, i altres actes similars sobre temes relacionats amb les finalitats de l’Associació. f) Publicació, amb caràcter periòdic o circumstancial, i per si mateixa o per mitjà d’empreses editorials, articles, llibres, manuals, revistes i fullets relacionats amb les finalitats de l’Associació. g) Qualsevulla altres activitats que permetin a l’Associació un millor compliment de les seves finalitats.

 

Torna al Qui Som