El Govern espanyol no ha obert cap via específica amb un termini d’un any per reclamar les indemnitzacions pels efectes secundaris de la vacuna de la covid-19

No es tracta d’una via específica per les vacunes covid, sinó que es recull dins de les reclamacions generals


Què s’ha dit?

Que arrel dels efectes secundaris greus derivats de la vacunació contra la covid-19 suposadament enregistrats a Espanya, l’Estat indemnitzarà les persones que ho sol·licitin.

Què en sabem?

L’Estat només indemnitzarà a aquelles persones que puguin demostrar una causalitat directa dels efectes greus i les vacunes contra la covid-19 després d’un tràmit administratiu de caràcter general de responsabilitat patrimonial de l’administració pública contemplat des d’abans que comencés la campanya de vacunació.

Ens heu fet arribar una publicació d’una pàgina web que assegura que l’Administració de l’Estat ha establert un termini d’un any per tal que les persones amb efectes secundaris greus derivats de la vacuna contra la covid-19 “puguin reclamar les seves dolències en format d’indemnització”. 

És ENGANYÓS. La indemnització a la qual fa referència el missatge correspon al dret que tenen els ciutadans a reclamar davant el que considerin que ha conformat una mala praxi de l’administració pública d’acord amb la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic a Espanya, tal com ha confirmat a Verificat el departament de premsa del Ministeri de Sanitat. Una reclamació vinculada a la covid-19 es recull dins de les reclamacions generals i no és, per tant, un procediment específic engegat arrel de la campanya de vacunació, com suggereix l’article que ens heu enviat. 

“Hi ha hagut […] casos relacionats amb l'aplicació d'aquestes vacunes, derivats en efectes adversos o secundaris […] l'Administració del Govern d'Espanya ha establert el termini d'un any perquè des de l'alta mèdica o l'estabilització del contagi […] puguin reclamar les seves malalties en format d'indemnització”

A Espanya, un ciutadà pot interposar una reclamació a l’Administració pública si considera que ha patit un dany en la seva persona, béns i serveis per una relació de causalitat directa del funcionament dels serveis públics, tal com recull el Principi de Responsabilitat (art. 32) de la Llei 40/2015 i l’article 106 de la Constitució Espanyola. 

Aquesta reclamació es pot iniciar a través de la Seu Electrònica de les Administracions Públiques que, mitjançant l’apartat “Recursos, reclamacions i peticions”, dirigirà a l’interessat al Ministeri de Política Territorial per realitzar el tràmit. 

En el cas que la vacuna provoqui efectes adversos greus, els Estats membres són els que es responsabilitzen de l’ús, distribució i indemnitzacions de les vacunes, com recull “l’Acord entre la Comisió Europea i els Estats membres sobre vacunes contra la COVID-19” publicat el juliol de 2020. A Espanya, aquest procés recau a les reclamacions de caràcter general de la Llei 40/2015, però no en una via que s’acaba d’obrir com suggereix l’article. “No és un procediment específic per a les vacunes de covid, […] és el procediment normal que té qualsevol persona que pateix un dany a conseqüència d’una actuació de l’Administració”, explica a Verificat Josep Sole Feliu, catedràtic de Dret Civil a la Universitat de Girona (UdG).

Ara bé, realitzar la reclamació no implica que s'atorgui la indemnització de forma directa, continua l’expert, sinó que cada cas serà valorat. En funció de les proves aportades, aquesta decidirà si l’accepta (i, per tant, indemnitza) o no. En cas que la rebutgi, es pot presentar “un recurs contra aquesta resolució de l’Administració als tribunals normals”, explica Sole. En qualsevol cas, la decisió “serà dels tribunals”, conclou.

El període d’un any per posar aquesta reclamació al que fa referència l’article és també el que s’estableix al Principi de proporcionalitat (art. 29, apartat 3.d.) de la Llei 40/2015, i no té res a veure amb un suposat “panorama preocupant i lesiu” derivat de la vacunació.

No tots els casos detectats d’esdeveniments adversos es poden vincular amb la vacuna

La notícia també afirma de forma enganyosa que s’han notificat 83.093 casos d’esdeveniments adversos després de la vacunació, dels quals 13.820 són considerats greus. 

La publicació, però, no clarifica que no tots els casos notificats d’efectes adversos són deguts a la vacuna. És a dir, que els esdeveniments reportats són símptomes que els pacients han identificat, però en cap cas s’han demostrat que tinguin una relació causal amb la vacuna, tal com recull el “18º Informe de Farmacovigilància sobre vacunes COVID”, d’on extreu les dades la publicació. Aquest aspecte, l’hem explicat en diversos articles anteriors (1, 2, 3, 4, 5).

Finalment, la publicació també recull alguns dels suposats “efectes secundaris irreversibles” després de la vacunació. Entre ells menciona la infertilitat de les dones, però, com ja hem verificat en el passat, no hi ha evidència que després de la vacuna covid-19 hi hagi una reducció de la fertilitat. Tot i això, sí que s’ha observat efectes secundaris, però solen ser lleus com la febre, el mal de cap o cansament i, amb poca freqüència arriben a ser casos greus, com ja ha explicat Verificat.

european media and information fund