Triturar medicaments en pastilla pot modificar-ne l’efectivitat

Abans de modificar qualsevol medicament, cal tenir en compte la fitxa tècnica


Què s’ha dit?

Que triturar fàrmacs en forma de pastilla afecta la seva eficàcia.

Què en sabem?

Manipular o modificar els fàrmacs pot alterar-ne l’eficàcia, ser contraproduent i arribar a produir efectes secundaris i intoxicacions. Abans de modificar qualsevol medicament, sempre cal tenir en compte la fitxa tècnica de cada presentació.

Hi ha innombrables vídeos a xarxes, especialment a TikTok, de gent que dóna consells per ingerir medicaments en format pastilla triturada, de manera que se suposa que és més fàcil fer-ho. El seu èxit ha provocat que apareguin també altres comptes desaconsellant per complet aquesta pràctica, asseverant que triturar-los fa que “alteris la seva eficàcia”.

Tot i això, i com gairebé tot el que té a veure amb la salut, la realitat no és mai ni blanca ni negra, i no hi ha respostes absolutes. Tampoc sobre com ingerir una pastilla. És cert que alguns fàrmacs sí que estan fets perquè, arribat el cas, puguin ser triturats, mentre que altres vegades aquesta pràctica no és recomanable. Què cal tenir en compte per saber si es pot triturar? Com identificar-los?

Tipus de fàrmacs

El món dels fàrmacs és ampli i divers. Segons l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), al mercat espanyol hi ha al voltant de 15.418 medicaments, cadascun amb diverses presentacions, siguin càpsules, comprimits, xarops o suspensions, entre d'altres.

És molt important tenir localitzat a quina part del prospecte s'ubica la part que parla de la via d'administració, ja que aquesta ens dóna indicacions precises de com es pot administrar aquest medicament. En concret, hi ha almenys 17 maneres diferents d'administrar un fàrmac segons el manual mèdic MSD, que van des de la clàssica nasal o ocular fins a transdèrmica, és a dir, a través d'un pegat.

En el cas que ens ocupa, parlarem dels fàrmacs que s'administren per via oral, i que poden aparèixer en forma de líquid (xarops), càpsules, tauletes o comprimits masticables.

Triturar medicaments, sí o no?

Abans de determinar-ne la presentació, els laboratoris farmacèutics tenen en compte les diferents característiques de cada principi actiu. Entre aquestes característiques trobem, per exemple, l'absorció del fàrmac, l'òrgan al qual volen que arribi o la posologia —la dosi necessària— d'aquest. És per això que, segons el Sistema de Dosificació de Medicaments, la decisió de tallar o triturar un comprimit o bé obrir una càpsula no ha de ser presa a la lleugera.

Encara que ens pugui semblar una manera més fàcil d'empassar una pastilla, triturar-la pot ser moltes vegades contraproduent, i fins i tot perillós. "Només cal fraccionar els comprimits ranurats en què la fitxa tècnica ho especifica", tal com indiquen l'Informe d'Administració de Medicaments Orals del Departament de Salut Basc o les recomanacions per a l'Administració de Medicaments Orals de la Generalitat de Catalunya.

Hi ha la possibilitat d'alterar-ne l'eficàcia

Els medicaments asseguren la seva eficàcia i seguretat en les condicions d'ús aprovades i és per això que en manipular-los hi ha la possibilitat d'alterar la integritat de les formes farmacèutiques. És per aquest motiu que el Sistema de Dosificació de Medicaments adverteix dels diferents riscos que pot comportar la trituració d'alguns compostos, com ara incrementar-ne els efectes secundaris, alterar-ne l'absorció, produir una pèrdua de l'eficàcia o incrementar el potencial tòxic.

Les formes farmacèutiques recobertes amb pel·lícula, per exemple, poden estar pensades per protegir el principi actiu de la llum i és per això que aquestes fórmules no s'han de modificar. D'altra banda, els comprimits sublinguals tampoc no s'han de triturar, ja que aquests estan dissenyats perquè el fàrmac s'absorbeixi progressivament a través de la mucosa sublingual. D'altra banda, les càpsules amb recobriment poden estar pensades perquè el contingut s'alliberi en un punt específic de l'intestí o bé perquè no es barregi amb aliments concrets durant el procés d'absorció i triturar-les seria contraproduent. D'altra banda, en el cas de les càpsules d'alliberament controlat, les quals estan pensades per modificar la velocitat a què és alliberat el principi actiu, el fet de triturar-les podria portar a efectes tòxics indesitjats per un alliberament excessiu d'aquest compost.

Un consell: llegeix el prospecte

En la majoria dels casos, l'oral és la via d'elecció per a l'administració de medicaments i, de vegades, ens trobem amb circumstàncies on aquesta via d'administració no és possible. En aquests casos, sigui en nens, gent gran o persones amb problemes de deglució, “cal veure que no hi hagi presentacions del mateix principi actiu en formes farmacèutiques no sòlides (solubles, xarop, etc.)” indica a Verificat Josep Maria Castel, farmacòleg clínic del Centre de Farmacovigilància de Catalunya. Quan no hi ha cap altra formulació, “no es pot generalitzar sobre si un medicament es poden triturar o no” indica, i aconsella consultar la fitxa tècnica de cada presentació en casos en què la manipulació pugui ser necessària.

Per ajudar en els casos on la deglució pot ser complicada, el Servei de Farmàcia de l'Hospital la Pau de Madrid ha publicat una Guia per a l'Administració de Medicaments a Pacients amb Problemes de Deglució, després de consultar les fitxes tècniques dels laboratoris fabricants de diversos fàrmacs, on s'hi inclouen estratègies per a cada tipus de medicament.

european media and information fund