No s’ha demostrat que la gent atractiva tingui un sistema immunitari millor

Verifiquem un article que indica que “com més atractiu ets, més protegit estàs de les infeccions”.


Què s’ha dit?

Que les persones atractives físicament tenen millor sistema immunitari, segons un estudi

Què en sabem?

L’estudi ha trobat una possible vinculació entre atractiu físic i sistema immunitari, però conté serioses limitacions que impedeixen determinar que hi hagi una relació directa.

Ens heu fet arribar un article publicat a desenes de webs del món, les quals asseguren en línies generals que, segons l'estudi, “com més atractiu ets, més protegit estàs de les infeccions”. Encara que és cert que la investigació a la que fan referència suggereix que pot existir un vincle entre l'atractiu físic i un sistema immune més eficient, dir que una cosa i l'altra estan relacionades de manera directa no és verificable, de moment, ja que aquesta relació no s'ha demostrat. Els científics han suggerit que hi podria haver una relació, però els mateixos autors insisteixen que són necessaris més estudis que confirmin que realment hi ha una relació directa. A més, la mostra que utilitzen no és representativa de tota la població mundial.

Com més atractiu ets, més protegit estàs de les infeccions

De vegades, els mateixos investigadors envien les seves conclusions a les revistes científiques amb titulars sorprenents, com ressalta una anàlisi del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Això, de vegades, pot generar confusió. És el que ha passat amb l'article que ens heu enviat, publicat a la revista Proceedings of the Royal Society B, i que els mateixos autors han titulat “Alguna cosa més que una cara bonica? La relació entre la funció immune i l‟atractiu facial percebut”.

El text ha tingut molt bona acollida en infinitat de mitjans, amb titulars que de vegades es preguntaven i d'altres han arribat a afirmar que la ciència ha demostrat que la gent guapa també està més protegida davant d'infeccions. En alguns casos —com el que ens heu enviat— assenyalen que aquest grup també podria estar més protegit contra la covid-19.

Però les conclusions no han estat exactament aquestes. El que els científics han suggerit és una possible relació entre els dos esdeveniments, i el que després plantegen és la possibilitat que potser un influeixi a l'altre. És a dir, que tenir un millor sistema immunitari podria ser una cosa que, des del punt de vista d'una altra persona, pugui ser percebible a través del que considera un atractiu major, tal com va explicar una de les autores a Twitter.

Correlació no implica causalitat

Tot això, però, són suposicions. “L'article em sembla més una co-ocurrència —un terme que designa l'ocurrència de dos o més esdeveniments de manera simultània— que, com a molt, té certa gràcia quant a la conclusió, basada en una doble coincidència que no s'aborda científicament ni explica”, assenyala a Verificat Manel Juan, cap de Servei d'Immunologia de l'hospital Clínic de Barcelona. Al que es refereix l'expert és que dues variables que evolucionen de la mateixa manera no sempre estan vinculades entre elles.

Una altra opció que contempla Juan és que hi hagi "una relació secundària com la que passa entre els quilòmetres d'autopistes i la salut de la població". Ambdues variables poden tenir una correlació directa, però cal tenir en compte la tercera variable (la major o menor probabilitat d'accidents de trànsit pel límit de velocitat de les carreteres), que és la que realment influeix en l'augment o el descens de la esperança de vida globalment en una població.

Limitacions de l'estudi

Tot i que ja hi ha declaracions de Summer Mengelkoch, autora principal de l'estudi, a diversos articles d'Internet, Verificat no ha aconseguit resposta ni d'ella ni del seu equip quan els hem preguntat per la metodologia emprada i les limitacions del seu estudi. Tot i això, els mateixos autors assenyalen en el document que l'estudi necessita “investigació futura per poder replicar aquests resultats” i ho argumenta en base a una sèrie de limitacions.

La primera és la mostra, que no és representativa de tota la població. Els científics van prendre dades de 159 estudiants -80 homes i 79 dones- d'una mitjana de 20 anys, relativament sans de la Universitat Catòlica de Texas, que és on s'ha dut a terme l'estudi.

A més que la mostra se circumscriu per tant a una regió concreta, el fet d'haver seleccionat només a participants sans limita l'extrapolació dels resultats a la resta del món. “Investigar les relacions entre la funció immunològica i l'atractiu en una població més gran i diversa, que inclou tant persones sanes com malaltes, és un proper pas vital abans que els resultats actuals puguin generalitzar-se a una població més àmplia”, assenyalen en el document.

A més, els autors no expliquen què entenen els enquestats per “atractiu”. En aquest estudi, l'atractiu físic s'ha mesurat amb un qüestionari de percepció personal a 492 persones més perquè avaluessin la bellesa dels participants.

Això pel que fa a la mostra. Si anem a analitzar la funció del sistema immune, el que van fer els científics va ser determinar si era més o menys eficient segons l'activitat in vitro (de manera aïllada, sobre plaques de laboratori) de certes cèl·lules dels participants. Van observar, per exemple, que l'atractiu estava associat amb taxes més grans de fagocitosi —un fagòcit (tipus de glòbul blanc) envolta i destrueix substàncies estranyes (com bacteris)—, i que aquesta tenia a veure no tant amb quantes cèl·lules blanques mataven partícules del bacteri Escherichia coli, sinó amb un menor nombre de neutròfils, altres cèl·lules essencials per dur a terme aquesta fagocitosi. En altres paraules, que aquesta mena d'“eficiència immunològica” observada a la sang (aconseguir matar més bacteris amb menys “recursos”) podia ser percebuda com atractiva.

Però una cosa són les investigacions in vitro, i una altra de molt diferent predir que aquestes cèl·lules es comportaran de la mateixa manera en condicions reals. En aquest article sobre si certs compostos del cànnabis poden prevenir la infecció per covid-19 expliquem per què no es pot fer inferències del que passa in vitro al món real.

L'atractiu no s'ha definit

Un dels misteris encara sense resoldre del tot de la ciència és perquè hi ha gent que considerem més atractiva que una altra. En altres paraules, què ens fa atractius? La resposta no és senzilla: alguns estudis han mesurat el paper de l'edat; uns altres, el de la cultura i la personalitat; i alguns fins i tot certes variables com la salut.

De moment, aquest estudi de la Universitat Catòlica de Texas és una aproximació més que ens apropa a la resposta, en aquest cas observant la funció del sistema immunitari, però els mateixos autors assenyalen que, encara que es tracta de “l'estudi més extens fins ara ” que examina aquests vincles, “aquesta hipòtesi no ha estat objecte d'un escrutini empíric rigorós”. Ara com ara, què ens fa atractius a ulls dels altres continua sent un misteri.