Els Mossos d’Esquadra tenen competències marítimes, però només de caràcter administratiu

Els Mossos d’Esquadra tenen competències administratives a les aigües marítimes interiors catalanes, però des del 2019 la Guàrdia Civil és l’única Policia Judicial competent al mar


Què s’ha dit?

Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, va afirmar a la sessió de control al Govern de la Generalitat que el Departament d’Interior ha creat “una unitat marítima sense tenir competències”.

Què en sabem?

És cert que, des del 2019, la Guàrdia Civil és l’única Policia Judicial competent al mar, però els Mossos d’Esquadra conserven competències administratives a les aigües marítimes interiors catalanes, les més properes al litoral.

Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, va afirmar a la sessió de control al Govern de la Generalitat del 9 de març que el Departament d'Interior ha creat "una unitat marítima sense tenir competències" (al minut 1:34: 25).

És enganyós. És cert que, des del 2019, la Guàrdia Civil és l'única Policia Judicial competent al mar, però els Mossos d'Esquadra conserven competències administratives a les aigües marítimes interiors catalanes, les més properes al litoral.

"[Des de la conselleria dʻInterior] creen una unitat marítima sense tenir competències"

Joan Garriga, Vox

Ens hem posat en contacte amb el grup parlamentari de Vox al Parlament preguntant per la intervenció de Joan Garriga, però a l'hora de publicar aquesta verificació no havíem obtingut una resposta.

El febrer del 2020, la Generalitat va posar en marxa un cos marítim "per prevenir la comissió de delictes i d'infraccions administratives". El 2021, el Govern català va expressar la seva voluntat d'"assolir competències plenes en la investigació de delictes" (també penals) al mar, cosa que li va ser retirada el 2019.

Un llarg conflicte competencial

Determinar quin cos policial pot actuar al mar no és una tasca senzilla i amaga un conflicte competencial que fa anys que s'arrossega. D'entrada, la legislació vigent no ajuda a dilucidar-ne l'interrogant. D'una banda, l'article primer del Reial Decret 246/1991 i la pàgina web institucional de la Guàrdia Civil recullen que la Guàrdia Civil exercirà les seves funcions "a les aigües marítimes espanyoles fins al límit exterior del mar territorial". Això també queda fixat a l'article 11.2.b de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat.

No obstant això, d'altra banda, l'article 5 de la Llei de la Policia de la Generalitat i l'article 164.5 de l'Estatut d'Autonomia estableixen que els Mossos d'Esquadra actuen "a tot el territori de Catalunya".

Un punt d'inflexió el 2019

"Els Mossos tenen competències de naturalesa administrativa", però no penal. Aquestes últimes li van ser retirades el març del 2019, quan la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial va decidir que la competència en matèria de Policia Judicial recauria únicament en la Guàrdia Civil, segons explica a Verificat Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Aquesta Comissió, formada pel Consell General del Poder Judicial, el Ministeri d'lnterior i de Justícia, la Fiscalia General de l'Estat i els departaments d'Interior amb competència en la matèria (País Basc, Navarra i Catalunya), es dedica a coordinar el funcionament de la Policia Judicial a Espanya.

El 2019, la Comissió va decidir que "la competència en matèria de Policia Judicial als espais marítims recaigués exclusivament a la Guàrdia Civil", segons explicava una resposta per escrit del Govern al Congrés dels Diputats de gener de 2020. Les policies autonòmiques, per la seva banda, "només tindrien competència com a policia administrativa sobre les aigües marítimes interiors". També consta així al document que la Comissió ha facilitat per correu a Verificat.

Pedro Carmona, secretari nacional de comunicació de l'Asociación Unificada de Guardias Civiles, també explica a Verificat que els Mossos assumeixen funcions administratives. Són, per exemple, "les denúncies a l'àmbit de la reglamentació nàutica per a la marina comercial, la pesquera, el control dels entorns naturals marítims i la persecució d'activitats que atemptin contra aquest tipus d'enclavaments".

Carmona afegeix que "la policia catalana pot actuar tan sols en aquelles qüestions que són susceptibles de ser sancionades administrativament, en cap cas si hi hagués delicte penal". Els Mossos també han de "col·laborar" amb la Guàrdia Civil, ja que tots dos cossos comparteixen competències sobre l'espai marítim.

Les aigües marítimes interiors

En la decisió de 2019, la Comissió parlava de les "aigües marítimes interiors", que són les compreses entre la costa i la línia base, segons figura a l'article 2 de la Llei 20/1967. És en aquestes àrees on els Mossos d'Esquadra tenen competències per exercir tasques administratives.

Les línies de base queden recollides a l'article primer del Reial decret 2510/1977, de 5 d'agost, sobre traçat de línies de base rectes, que especifica les coordenades. En el cas de Catalunya, les aigües marítimes estan delimitades per les línies rectes que uneixen els punts següents:

Les aigües interiors entre el Cap de Begur i la frontera amb França també figuren a un mapa del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Novetats de la Policia Marítima en els darrers mesos

L'agost del 2021, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va presidir l'avarament de la nova embarcació de la Policia Marítima, anomenada Cap de Creus i adquirida per "facilitar el desplegament operatiu de la Policia Marítima al llarg del litoral català". El desplegament de la Policia Marítima havia començat el 2020 "amb vocació d'assolir competències plenes en la investigació de delictes, en seguretat ciutadana i en l'ordre públic, així com de policia administrativa", segons es relatava a la mateixa nota de premsa.

Va ser el febrer del 2020 quan el llavors conseller Miquel Buch va presentar la nova Policia Marítima, que permetria iniciar "el desplegament del Cos en aigües marítimes" i actuaria "d'acord amb el marc competencial vigent". Entre les seves funcions, destaca "la vigilància, el patrullatge i el control de les aigües marítimes per prevenir la comissió de delictes i d'infraccions administratives en l'àmbit marítim".

Anteriorment, el 2008, s'havia creat la Unitat Aquàtica del cos de Mossos d'Esquadra, amb competències en aigües marítimes interiors (riu, canals, embassaments).

L'any passat, entre les actuacions que va fer la Policia Marítima figuren, per exemple, el rescat d'un home atrapat darrere d'unes pluges, el dispositiu del Triatló de Vilanova i la Geltrú, un dispositiu per buscar una dona desapareguda a la platja de la Nova Icària de Barcelona, el desallotjament del càmping Alfacs a causa de les pluges intenses o la recuperació del cos d'un submarinista a Segur de Calafell.

Segons el dossier de premsa facilitat a Verificat pel departament de comunicació dels Mossos, entre el 19 d'abril i el 30 de setembre del 2021, la Policia Marítima va fer 1.869 actuacions. D'aquestes, el 45,9% va ser en entorns portuaris.

Un conflicte de competències

Pedro Carmona, de l'Asociación Unificada de Guardias Civiles, argüeix que amb la posada en funcionament de la Policia Marítima, "podria existir una pretensió únicament política d'abocar a la sortida" de la Guàrdia Civil de Catalunya, encara que "no hi ha un conflicte personal entre els efectius dels dos cossos policials".

Francisco Javier Favorecido, portaveu a Catalunya de la Unión de Guardias Civiles, coincideix amb ell i afegeix que el Govern ha transmès a les associacions que això no serà així i que "no hi haurà en cap moment aquest traspàs de competències".

Ara bé, Favorecido recorda que amb anterioritat això també s'havia dit amb les competències de trànsit i assenyala que s'està instruint els Mossos a operar al mar. Sobre aquest punt, el dossier de premsa de la policia catalana parla d'un Conveni entre l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i la Direcció General de la Marina Mercant, que ha permès habilitar a tots els alumnes el patrullatge de les diverses embarcacions que disposarà el cos dels Mossos d'Esquadra".

Finalment, Alfonso Merino, portaveu de l'Asociación Unificada de Guardias Civiles, respon que els Mossos diuen que són competents en aigües interiors, però “també fan actuacions en aigües exteriors, quan no és competència seva”. Un mort dins de l'aigua, per exemple, "sempre és [competència] de la Guàrdia Civil", tot i que explica que "hi ha hagut casos en què els Mossos s'han encarregat de les víctimes mortals".