La variant òmicron no està causada per ones mil·limètriques

La mutació del virus ha estat seqüenciada i aïllada, i res indica que les ones mil·limètriques provoquin els símptomes de la covid-19


Què s’ha dit?

Un missatge viral que circula per WhatsApp assegura que la variant òmicron de la SARS-CoV-2 és en realitat una irradiació provocada d’ona mil·limètrica.

Què en sabem?

La variant òmicron és una variant del virus del SARS-CoV-2 seqüenciada i aïllada, no una ona mil·limètrica, i no hi ha proves que la radiació generi cap dels símptomes de la covid-19.

Ens heu fet arribar un missatge de WhatsApp que ha estat reenviat moltes vegades en el qual s'assegura que la variant òmicron és, en realitat, “una ona mil·limètrica”, i que les infeccions es produeixen a la nit quan els valors de radiació “pugen fins a 15 vegades més que el límit legal”. És FALS. La variant ómicron és una mutació del virus seqüenciada i aïllada, no una “ona mil·limètrica”, i no hi ha proves que els valors de radiació dels quals parla l'autor del text, augmentin durant la nit.

"OMICRON ja vaig dir fa setmanes que no és una variant, sinó una irradiació, una ona mil·limètrica […] Ve de nit perquè en mesurar la radiació, s'han adonat que a la nit els valors pugen fins a 15 vegades més que el límit legal. L'hora és entre les 2 i les 4 am."

El missatge viral, al qual WhatsApp ha posat l'etiqueta de “reenviat moltes vegades”, assegura que la variant òmicron del SARS-CoV-2, el virus que causa la malaltia de la covid-19, no és un virus com a tal, sinó que es tracta d'una “irradiació d'una ona mil·limètrica”. No obstant això, els centres de recerca i els organismes públics han demostrat en reiterades ocasions que el SARS-CoV-2 és un virus.

Una forma ha estat aïllant-lo i purificant-lo, és a dir, traient una mostra viral d'un ésser viu infectat, per a posteriorment reproduir-la en grans quantitats en un laboratori, la qual cosa permet estudiar la seva estructura, febleses, i fortaleses. Gràcies a aquesta reproducció a gran escala, també s'han pogut desenvolupar les actuals vacunes contra la covid i tractaments per a poder combatre la malaltia.

Igual que es va fer amb la soca original del SARS-CoV-2 en el seu moment, la variant òmicron també ha estat aïllada amb èxit, en aquest cas per un grup de recerca a l'Índia.

La seqüenciació de òmicron, clau

L'aïllament no és l'única manera que s'ha emprat per a estudiar el virus (i que confirma que no es tracta d'una ona mil·limètrica). També la seqüenciació, un mètode que, tal com indica a Verificat el gabinet de premsa del Ministeri de Sanitat mitjançant un correu electrònic, “aporta molta informació sobre les seves característiques”.

La idea és conèixer lletra per lletra l'ARN del virus en qüestió —el codi genètic que el defineix— per a així poder detectar canvis (o mutacions) que puguin donar lloc a noves variants —el qual s'ha dut a terme repetidament amb òmicron— i avaluar la seva possible resistència a tractaments o vacunes.

La variant apareguda a la fi de 2021 és justament un exemple de detecció precoç mitjançant la seqüenciació genòmica: Sud-àfrica va identificar mutacions importants en la proteïna Spike d'una de les mostres analitzades al país i va donar l'avís del seu potencial infectiu. Les taxes de seqüenciació genòmica a nivell global es van disparar marcant rècords absoluts per a tractar de controlar la propagació de la variant.

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) considera la vigilància genòmica mitjançant la seqüenciació com una eina “essencial per a detectar, monitorar i avaluar noves variants”, i el Ministeri de Sanitat demana que els laboratoris seqüenciïn com a mínim el 5% de les mostres positives en moments d'incidència molt elevada, i que arribin al 100% quan aquesta sigui molt baixa.

Què són les ones mil·limètriques?

Les ones mil·limètriques són ones de ràdio que vibren molt ràpid, amb una freqüència d'entre 30 i 300 Gigaherz (GHz), tot i que “poden ser també una mica inferiors a aquest valor” en l'argot tècnic, explica a Verificat Ramon Agustí, catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB – UPC). L'expert indica que de moment s'utilitzen per a “la radioastronomia i el radar de curt abast i, en un futur pròxim, el 5G”, la nova tecnologia de telefonia mòbil, que usarà freqüències al voltant dels 26 GHz.

El missatge que ens heu fet arribar inclou un mapa amb les zones del món cobertes per la cobertura 5G, apuntant indirectament a aquesta tecnologia com la causant de les ones mil·limètriques que causarien la variant òmicron. No obstant això, el 5G espanyol no usa encara la freqüència dels 26 GHz, la subhasta de la qual està prevista per al segon semestre de 2022, sinó que solament opera en les bandes de 0,7 i 3,5 GHz. És a dir, la tecnologia 5G espanyola no opera amb ones mil·limètriques ara com ara.

Lluís Pradell, enginyer del grup de recerca de sistemes, dispositius i materials de radiofreqüència i microones de la UPC tampoc troba sentit al fet que es registrin màxims de radiació entre les 2 i les 4 del matí, com assegura el missatge: “no hi ha pics de radiació a la nit”, indica. L'única explicació que se li acut a Félix Pérez, catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de la UPM, és la d'algun mesurament puntual, ja sigui “perquè falli el mesurador (o no se sàpiga usar-lo), o perquè s'estigui fent alguna prova de transmissió a màxima capacitat”.

Tampoc hi ha cap prova que aquesta radiació causi algun dels símptomes de la variant ómicron (fonamentalment tos, febre i fatiga). “Les ones electromagnètiques poden produir escalfament local dels teixits si són molt potents, que mai és el cas”, explica Pradell, una cosa amb la qual coincideix Agustí “si et mantens per sota del límit [10 watts per metre quadrat] no ha d'haver-hi cap problema per a la salut”. En qualsevol cas, els tres experts coincideixen a assegurar que la quantitat de radiació mil·limètrica que podria travessar les parets d'una casa seria mínima, “en termes pràctics i per al tema que ens ocupa, es pot dir que no travessen les parets”, resumeix Pérez.

Desinformacions recurrents

No és la primera vegada que la desinformació sobre la pandèmia gira entorn de la naturalesa del virus. A Verificat ja hem desmentit que sigui el grafè el que provoqui la malaltia i hem explicat que la covid-19 sí que va aparèixer per primera vegada el 2019.

La tecnologia del 5G ha estat un altre dels temes de desinformació recurrents sobre la pandèmia. En el seu moment ja vam desmentir alguns missatges que asseguraven la presència de nanosensors controlables per aquesta tecnologia a l'interior de les vacunes de la covid-19, i altres plataformes de fact-checking han rebatut la seva vinculació amb el SARS-CoV-2.