Els usuaris de Catalunya posen a Rodalies la pitjor nota entre els mitjans de transport, malgrat el que diu Salvador Illa

Segons l’última enquesta que ho va preguntar, els de Rodalies van ser els usuaris de mitjans de transport que van mostrar una satisfacció més baixa, és a dir, Rodalies va ser el pitjor valorat


Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa)

Què s’ha dit?

Salvador Illa va afirmar que els usuaris de Rodalies posen una nota de 7,7 al servei i va afegir que es tracta “dels més ben valorats”.

Què en sabem?

Tot i que segons l’última enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya els usuaris de Rodalies van donar una nota de 7,7 sobre 10 a Rodalies, van ser els usuaris de mitjans de transport que van mostrar una satisfacció més baixa, és a dir, Rodalies va ser el pitjor valorat. L’Enquesta de mobilitat el dia laborable del 2021 també situa la valoració del servei de Rodalies en última posició.

El primer secretari del PSC i cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, va assegurar al debat de política general a la cambra catalana que els usuaris de Rodalies posen una nota de 7,7 al servei i va afirmar que és “dels més ben valorats” (al minut 1:23:20).

És ENGANYÓS. Els usuaris de Rodalies van donar una nota de 7,7 sobre 10 a aquest servei, però va obtenir la nota de satisfacció més baixa en relació amb la resta de mitjans de transport, segons l'última enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. L'Enquesta de mobilitat el dia laborable del 2021 de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) també situa la valoració del servei de Rodalies en darrera posició.

“Suposo que li arriba el CEO […], els usuaris de Rodalies posen nota a Rodalies –7,7–, dels més ben valorats”

Salvador Illa, PSC

El mitjà de transport amb una pitjor puntuació

Entre els mitjans de transport més habituals, “el grup amb menys satisfacció és el dels usuaris de Rodalies que, tot i això, se situa en un 7,7 de mitjana en una escala del 0 al 10”, assenyala el dossier de premsa de l'enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya publicada l'agost del 2022. És la dada que va donar Salvador Illa al Parlament.

L'Òmnibus és un estudi periòdic que “permet als departaments, organismes i ens que depenen de la Generalitat” fer preguntes “sobre temes de gestió relacionats amb la seva acció de govern”. En aquest cas, és una pregunta sobre el grau de satisfacció del mode de mobilitat habitual, no només del transport públic.

El 55% de les persones enquestades utilitzen el cotxe com a mitjà de transport més usual, seguit dels desplaçaments a peu (36%) i amb autobús (26%). Els usuaris de Rodalies són el 9% del total. Els més ben valorats són els viatges a peu, amb metro i amb patinet (tots ells amb una nota de 8,6 sobre 10), per davant dels viatges amb bicicleta (8,5), moto (8,4) i cotxe (8,3). La puntuació dels usuaris de Rodalies és la més baixa: 7,7 sobre 10.

D'altra banda, l'Enquesta de mobilitat en dia laborable del 2021 de l'ATM sobre el sistema integrat de transports a Barcelona reflectia que “els modes ferroviaris Renfe regional i Rodalies Renfe són els que reben una valoració més baixa”. El servei de Rodalies va obtenir una puntuació de 6,4 sobre 10, lluny dels desplaçaments a peu i amb bicicleta, amb un 8,7, i dels viatges amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que en van rebre un 7,6.

Ens hem posat en contacte amb el departament de premsa del PSC per saber a què es referia Salvador Illa a la seva intervenció, però en el moment de publicar aquest article no havíem obtingut resposta.

La comparació amb altres serveis de Catalunya

Les dades de l'enquesta Òmnibus són les que també va fer servir el president de Renfe, Isaías Táboas, per defensar el servei de Rodalies en un article publicat a El Periódico fa uns dies.

“La valoració dels usuaris sobre el servei de Rodalies és més alta que la que fan els ciutadans, al mateix Òmnibus, sobre serveis com la salut pública (7,3) o els Mossos (7)”, escrivia Táboas. Les xifres són, en efecte, les que apareixen a l'estudi Òmnibus, encara que les preguntes són lleugerament diferents.

Quan es tracta de Rodalies, el qüestionari pregunta com valora l'enquestat “el grau de satisfacció del mode de mobilitat que fa servir habitualment” en una escala del 0 al 10 (a la pàgina 20). En el cas de la salut pública, però, la pregunta s'encamina cap a la confiança, també en una escala del 0 al 10 (a la pàgina 22).

Finalment, en relació amb els Mossos, la pregunta planteja, en una escala del 0 a 10, fins a quin punt l'enquestat considera que “els Mossos d'Esquadra són una policia propera al ciutadà, competent i eficaç i en la qual es pot confiar”. Són, doncs, tres indicadors sobre qüestions concretes que el dossier de premsa de l'enquesta resumeix dient que “les valoracions mitjanes de proximitat, fiabilitat i competència i eficàcia dels Mossos d'Esquadra se situen al voltant del 7 en una escala del 0 al 10”.

Així doncs, els números són els que reflecteix Isaías Táboas al seu article, i poden ser als que es referia Illa en la seva intervenció al Parlament, però no són exactament comparables perquè la formulació de les preguntes difereix en tots tres casos.

Les Rodalies pitjor valorades

Un altre indicador és la qualitat percebuda pels usuaris dels diferents serveis de Rodalies a Espanya. En aquest cas, les Rodalies de Barcelona es van situar en darrera posició el 2019 (l'últim any amb dades) amb una puntuació de 6,03 i lluny del 7,9 de les Rodalies de Cadis, del 7,71 de Màlaga i del 7,67 de Saragossa. De mitjana, els usuaris de Rodalies a tot Espanya van valorar el servei amb un 6,83.