Catalunya no té les “pitjors llistes de l’atur, de l’exclusió social i de la pobresa” com diu Garriga

Catalunya se situa per sota de la mitjana espanyola a la taxa de l’atur, exclusió social i pobresa


Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa)

Què s’ha dit?

Ignacio Garriga va afirmar que Catalunya “té les pitjors llistes d’atur, exclusió social i pobresa”.

Què en sabem?

Segons les estadístiques de l’INE, Catalunya té la cinquena taxa més baixa d’atur entre les comunitats autònomes i se situa per sota de la mitjana espanyola. Passa el mateix amb el risc d’exclusió social i pobresa, mesurats a través de la taxa AROPE, Catalunya es troba per sota de la mitjana estatal.

Ignacio Garriga, president del grup parlamentari de Vox al Parlament de Catalunya, va assegurar durant el debat de política general que es va celebrar el 27 de setembre passat que la gestió del govern català "ha situat Catalunya a les pitjors llistes de l'atur, de l'exclusió social i de la pobresa" (al minut 1:50:18).

És FALS. Catalunya va tenir el segon trimestre del 2022 la cinquena taxa d'atur més baixa de l'Estat, segons l'Enquesta de població activa de l'INE. A més, el 2021 va registrar la setena taxa AROPE (que inclou diversos indicadors sobre pobresa) i la tercera taxa de risc de pobresa més baixa del conjunt de les comunitats autònomes, segons l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. En tots tres casos, Catalunya es va situar per sota de la mitjana espanyola.

“Una gestió que ha situat Catalunya a les pitjors llistes de l'atur, de l'exclusió social i de la pobresa”

Ignacio Garriga, Vox

Catalunya és la cinquena comunitat amb una taxa d'atur més baixa

Catalunya no és la comunitat autònoma amb pitjors llistes d'atur. Segons la darrera Enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), referent al segon trimestre del 2022, Catalunya va tenir una taxa d'atur del 9,29% i va registrar la cinquena més baixa entre les comunitats autònomes, darrere de Cantàbria, País Basc, Navarra i Aragó i empatada amb les Illes Balears. A més, es va situar per sota de la mitjana espanyola (12,5%).

Tot i que la dada en termes absoluts no es pot comparar a causa de les diferències de població entre territoris, Catalunya tampoc va ser la comunitat amb més aturats (cosa que podria equivaler a les "llistes de l'atur" que esmenta Garriga), sinó que es troba per sota d'Andalusia i Madrid.

A més, la taxa d'atur de Catalunya de l'últim trimestre és la més baixa des del 2008, just abans de la crisi econòmica, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). De fet, al llarg de tot el segle XXI, en cada trimestre del 2001 al 2022, la taxa d'atur de Catalunya ha estat inferior a la taxa d'atur del conjunt d'Espanya.

Per sota de la mitjana espanyola en risc d'exclusió social i pobresa

Pel que fa a l'exclusió social, la dada de referència és la taxa AROPE, que reflecteix el "grup de persones amb risc de pobresa i/o exclusió social", com explica l'INE. Amb les últimes dades disponibles, referents al 2021, Catalunya va registrar una taxa AROPE del 22,3% i es va ubicar per sota de la mitjana espanyola (27,8%) i com la setena comunitat amb un indicador més baix. Les comunitats amb una taxa AROPE més elevada són Extremadura (38,7%), Andalusia (38,7%) i les Illes Canàries (37,8%).

La taxa AROPE mesura la població que està almenys en alguna d'aquestes tres situacions: risc de pobresa, manca material i social severa o baixa intensitat a l'ocupació.

La mateixa enquesta de l'INE també presenta la taxa de risc de pobresa, que "només contempla els ingressos", que a Catalunya va ser del 14,8%, inferior a la mitjana espanyola (21,7%). És més, Catalunya és la tercera comunitat amb la taxa més baixa, només darrere de Navarra (9,8%) i del País Basc (12,2%).

Hi ha un altre indicador que ens permet comparar les diferents comunitats autònomes: la població amb carència material severa. El 2021, Catalunya es va situar en quarta posició amb el 9%, per darrere de les Canàries (15,7%), Andalusia (10,3%) i Múrcia (10,2%) i lleugerament per sobre de la mitjana estatal (8,3%).

Els indicadors relatius a la pobresa que hem utilitzat al llarg d'aquesta verificació són alguns dels que fan servir l'informe sobre l'estat de la pobresa a Espanya de l'European Anti-Poverty Network. A cap d'aquests indicadors, Catalunya se situa en la pitjor posició ni a prop seu.

Ens hem posat en contacte amb el grup parlamentari de Vox per saber en què es basava Ignacio Garriga en la seva intervenció, però a l'hora de publicar aquest article no havíem obtingut resposta.