Catalunya “lidera la creació d’ocupació” juntament amb Balears o Madrid, però només en termes absoluts

En termes relatius Catalunya, no encapçala ni els nous ocupats ni la reducció del nombre d’aturats


Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa)

Què s’ha dit?

Que Catalunya “lidera la creació d’ocupació”.

Què en sabem?

Catalunya va ser a l’agost la segona comunitat autònoma amb un augment més gran d’afiliats a la Seguretat Social, però només en termes absoluts. Tot i això, per comparar les dades d’ocupació, convé fixar-se en les xifres en termes relatius i en aquest cas, Catalunya està lluny de liderar els rànquings.

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va afirmar en el seu discurs al debat de política general al Parlament que “es lidera la creació d'ocupació des de Catalunya” (al minut 36:18).

És ENGANYÓS. Catalunya va ser a l'agost la segona comunitat autònoma amb un augment més gran d'afiliats a la Seguretat Social, per darrere de les Illes Balears o Madrid en funció del període que es compari. Ho és des del començament del 2022, així com en comparació amb l'agost del 2021 i des de l'agost del 2020, però només en termes absoluts. En termes relatius, és a dir, tenint en compte la població de cada territori, Catalunya no encapçala cap d'aquests indicadors.

“Es lidera la creació d'ocupació des de Catalunya”

Pere Aragonès, president de la Generalitat

Les dades d'ocupació a Espanya i a Catalunya provenen de dues fonts principals: l'Enquesta de població activa (EPA) que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els registres d'afiliats de la Seguretat Social. En qualsevol cas, Elisabet Motellón, professora d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, assenyala Verificat que, en realitat, “cap mesura de llocs de treball creats”, sinó que “són aproximacions”.

Balears, Madrid i Catalunya, al capdavant en termes absoluts

Tenint en compte el total de nous afiliats a la Seguretat Social a Espanya, Catalunya sí que és una de les comunitats autònomes que més ha contribuït a crear ocupació tant aquest 2022, com a l'últim any o des de l'estiu del 2020. Enguany, des del desembre del 2021, la comunitat autònoma que més afiliats ha sumat a la Seguretat Social han estat les Illes Balears (amb 165.814 treballadors més), seguida de Catalunya (73.629) i Galícia (22.547).

Tenint en compte el darrer any, comprès entre els mesos d'agost del 2021 i del 2022 (les últimes dades disponibles en el moment de les declaracions d'Aragonès), el rànquing l'encapçala Madrid (140.255 afiliats més), Catalunya (126.843) i Andalusia (98.758). Aquestes són, a més, les tres comunitats autònomes més poblades, com es pot consultar a les dades de l'INE.

Finalment, Catalunya també es troba en segona posició si analitzem els dos darrers anys, també darrere de Madrid i davant d'Andalusia.

L'únic període recent en què se situa en última posició és aquest darrer mes (del juliol a l'agost del 2022). Les darreres dades disponibles de la Seguretat Social, en el moment de les declaracions del president, corresponents al mes d'agost, mostren que Catalunya va ser la comunitat autònoma que més afiliats va perdre l'últim mes en termes absoluts. Va passar dels 3.650.528 afiliats de mitjana al juliol als 3.592.760 afiliats de mitjana a l'agost: una diferència de 57.768 persones menys.

Catalunya tampoc lidera els nous afiliats en termes relatius

Tot i això, per comparar les dades d'ocupació, convé fixar-se en les xifres en termes relatius, ajustades a la població, ja que hi ha grans diferències entre les comunitats autònomes. En aquest cas, Catalunya està lluny de liderar els rànquings.

Pel que fa a la variació interanual d'afiliats a la Seguretat Social, en comparació amb l'agost del 2021, Catalunya va ser la cinquena en termes relatius, per darrere de les Balears, les Canàries, la Comunitat Valenciana i Madrid.

En relació amb l'agost del 2020se situa en sisena posició (l'avança també Andalusia). Catalunya suma des de llavors 251.134 afiliats més a la Seguretat Social, un augment del 7,52% durant aquest període de dos anys.

Una darrera comparació que podríem fer és entre el nombre d'afiliats l'agost del 2022 i el mínim de tota la pandèmia, esdevingut l'abril del 2020. Tanmateix, tal com va assenyalar a Verificat Javier Vázquez, doctor en Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, cal tenir present “un tema estacional”, atès que molts llocs de treball creats durant l'estiu es destrueixen a finals d'agost, i la comparativa podria resultar enganyosa. En qualsevol cas, Catalunya tampoc encapçalaria aquesta comparativa.

Catalunya no encapçala els nous ocupats, segons l'EPA

L'altre indicador d'ocupació que podem analitzar és l'Enquesta de població activa, que es publica trimestralment. El segon trimestre del 2022, Catalunya va ser la novena comunitat que va registrar un creixement més gran d'ocupats, amb un increment de l'1,84%. En termes anuals, comparant el segon trimestre del 2021 i el del 2022, va ser la dotzena comunitat amb un major creixement, amb un augment del 3,04%. En termes absoluts (103.900 ocupats més), es va situar cinquena darrere d'Andalusia (123.800), les Canàries (121.100), la Comunitat Valenciana (119.000) i la Comunitat de Madrid (106.800).

Mantenint la metodologia que hem emprat en el cas d'afiliats a la Seguretat Social, Catalunya tampoc no encapçala el creixement d'ocupats des del segon trimestre del 2020.

Ni la reducció del nombre d'aturats

Un últim indicador que podem estudiar és el nombre d'aturats, tot i que les xifres de l'atur no reflecteixen la creació i la destrucció d'ocupació, atès que les persones que desapareixen de la llista “no han trobat necessàriament una feina”, segons explica Javier Vázquez. Si anem a les xifres, Catalunya tampoc no lidera la reducció d'aquesta estadística, segons dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de l'agost del 2022

De fet, el nombre d'aturats va incrementar-se l'últim mes: Catalunya va ser la comunitat que va experimentar un augment més gran en termes relatius (2,80%), i la segona en termes absoluts (9.554 aturats més, darrere d'Andalusia).

Al balanç interanual, la llista d'atur catalana es va reduir en 40.183 persones respecte a l'agost del 2021, cosa que va representar una reducció del 10,27%. Això va situar Catalunya en quarta posició en termes absoluts, i en l'onzena en termes relatius.

L'únic indicador que hem trobat que situa Catalunya al capdavant és la reducció del nombre d'aturats en termes absoluts entre el segon trimestre del 2021 i el del 2022, segons l'EPA. Així doncs, les darreres dades de l'EPA reflectien que la reducció més gran de l'atur en termes anuals es va produir a Catalunya (118.000 aturats menys). Tot i això, en termes relatius, Catalunya va ser la tercera comunitat amb un major descens (-24,66%), per darrere de les Illes Balears (-37,64%) i Cantàbria (-34,61%).

Ens hem posat en contacte amb el departament de premsa de la presidència de la Generalitat per saber a quines dades feia referència Pere Aragonès, però en el moment de publicar aquest article no havíem obtingut resposta.