No és la primera vegada que la Generalitat dona ajudes directes per contractar joves i aturats de més de 50 anys, com diu Aragonès

El president de la Generalitat va dir que per primera vegada es donarien ajudes directes a la contractació per joves i aturats de més de 50 anys però, això és enganyós. El Govern sí que havia donat ajudes directes fins ara en tant que subvencions, però no les havia donat per concessió directa.


El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va afirmar en una entrevista en Els Matins de TV3 (minut 6.15) que “per primera vegada en els últims anys hi haurà ajudes directes a la contractació de joves i de persones parades de més de 50 anys”.

És enganyós. El terme “ajuda directa” es pot entendre de diferents formes i, en funció de les definicions, el Govern català sí ha lliurat aquest tipus de subvencions en els últims anys.

“Per primera vegada en els últims anys hi haurà ajudes directes a la contractació de joves i persones aturades majors de 50 anys”

Pere Aragonès, president de la Generalitat

Les ajudes anunciades pel Govern català per fomentar la contractació formen part del primer paquet del fons REACT-EU, amb el qual la Generalitat pretén superar l'impacte econòmic de la COVID-19. Es destinaran, entre altres, a fomentar l'ocupació tant de joves com de “col·lectius especialment vulnerables”, com a persones majors de 52 anys a l’atur. El paquet d'ajudes va ser anunciat al març, però encara no han sortit les convocatòries i, per tant, el Govern no ha detallat les condicions o requisits per accedir a elles. El departament de premsa de Presidència tampoc ha detallat a Verificat en què consistiran.

Què és una ajuda directa?

El concepte ajuda directa no té una definició unívoca i pot donar lloc a interpretacions diferents. De fet, és un motiu de confrontació recurrent entre representants de diverses formacions polítiques, com va passar durant la campanya de les eleccions autonòmiques catalanes, quan els partits es van enfrontar sobre si els ERTO eren ajudes directes o indirectes.

Monica Ricou, professora de dret laboral de la Universitat de Girona, explica a Verificat que una ajuda directa es consideraria els diners que reben les empreses per, en aquest cas, contractar una persona, mentre que les indirectes són les bonificacions de quotes de la seguretat social o altres incentius fiscals. En tots dos casos, l'Administració sol posar condicions.

Pel seu costat, Consuelo Chacartegui, doctora en Dret de la Universitat Pompeu Fabra, distingeix entre les ajudes directes i les subvencions. Les primeres són les que es donen sota unes certes condicions a complir pels beneficiaris, per exemple, clàusules de manteniment de l'ocupació, segons explica Chacartegui. Les subvencions, en canvi, es lliuren sense contraprestació directa i estan subjectes al compliment d'un determinat objectiu, segons recull la llei 38/2003 (article 2).

Ajuda directa, segons la concessió dels diners

Les definicions que donen totes dues expertes estan recollides en el Pla Estratègic de Subvencions del 2019-2021 del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies. En ell també es fa una classificació de les ajudes segons la mena de concessió i es dóna una altra definició del que es pot entendre per ajuda directa. En aquest cas es tractaria d'aquelles en què l'ajuda es dóna a totes les entitats que es presenten a una convocatòria, sense que hi hagi un ordre de preferència o competició entre elles.

Fins ara, la Generalitat ha donat molt poques ajudes d'aquest tipus en l'àmbit del treball. El 2018, es van beneficiar 14 entitats d'aquestes ajudes i el 2017, 12. Cap d'elles anava dirigida a fomentar la contractació i totes anaven destinades a associacions, sindicats i patronals. En el pla que està ara en funcionament, el de 2019-2021, s'estableixen 10 ajudes de concessió directa per a la contractació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), encara que cap és específica per joves o majors de 50 anys.

En cas que el president Aragonès es refereixi a aquesta interpretació d’“ajudes directes”, sí que seria la primera vegada que es recorrerà a elles amb l'objectiu de fomentar la contractació en els últims anys.

Les ajudes directes que s'han donat fins ara

Fa uns mesos, el febrer de 2021, el departament de Vicepresidència de la Generalitat, cartera que en aquest moment ostentava el mateix Aragonès, explicava a Verificat que per ajuda directa s'entenia, no obstant, tota subvenció que el ciutadà podia sol·licitar a l'Administració. Segons la definició que donava la Generalitat al febrer, i amb la qual coincideix l'experta Monica Ricou, no és la primera vegada que el Govern dóna aquest tipus d'ajudes per fomentar la contractació. Existeixen subvencions anuals com les que formen part del Programa Garantia Juvenil per a la contractació de joves en pràctiques o el Programa 30 plus per a fomentar la incorporació al mercat de treball de persones a l’atur majors de 30 anys.

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que depèn del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, dona una definició encara més restringida d'aquestes ajudes. Segons explica el seu departament de premsa a Verificat, considera que les ajudes són directes quan el SOC assumeix íntegrament els salaris de les persones contractades. Segons aquesta definició, tampoc és la primera vegada que es donen aquest tipus d'ajudes, encara que en edicions anteriors, estaven restringides a Administracions públiques o entitats sense ànim de lucre. El SOC apunta que la novetat està en el fet que la convocatòria anunciada pel president Aragonès contempla que es presentin empreses, autònoms i cooperatives.

Ajudes directes per a la contractació de joves

En el cas de les ajudes per contractar joves, segons les dades facilitades pel SOC, el 2019 es van destinar 13,5 milions d'euros a pagar el 100% dels contractes de 1.300 persones menors de 35 anys. El 2020, la xifra va baixar a 9,5 milions i els beneficiaris es van reduir a 551 persones, segons explica l'organisme. Aquestes ajudes anaven destinades a l'Administració pública i a entitats sense ànim de lucre. Enguany està previst que es destinin 167 milions d'euros a pagar els contractes de 8.150 persones.

Un exemple d'aquesta mena de subvencions per incentivar la contractació són les que el SOC dona anualment a través del Programa Garantia Juvenil a Catalunya. Segons les bases de la resolució de 2018, que continuen sent vàlides per la convocatòria de 2021, poden optar a aquesta subvenció els ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre (article 3).

Ajudes directes a la contractació d'aturats de més de 50 anys

Amb les ajudes directes a la contractació de majors de 50 anys passa el mateix que amb les quals beneficien als joves. La Generalitat, a través del SOC, ja donava ajudes per pagar salaris de treballadors contractats per entrar a Administracions públiques i entitats sense ànim de lucre, però per primera vegada també les destinarà a empreses, cooperatives i autònoms. La convocatòria concreta a la qual es referia el president Aragonés, segons confirmen des del SOC a Verificat, serà per contractar majors de 52 anys a través d'un programa dotat amb 39 milions d'euros del qual es beneficiaran aproximadament unes 2.100 persones. La convocatòria tampoc s'ha fet pública encara.

Ja existien programes fins ara dels que es podien beneficiar els majors de 50 anys si complien uns certs requisits, malgrat no ser específics per aquesta franja d'edat. Per exemple, els programes per contractar aturats de llarga durada (Programa Enfeina’t), desocupats de més de 30 anys (Programa 30 Plus) o majors de 45 anys.

Segons les dades que ha facilitat el SOC a Verificat, el 2019 es van invertir 19 milions en ajudes directes a la contractació d'adults (entre els quals pot haver-hi majors de 50), dels quals es van beneficiar 3.687 persones. El 2020, les ajudes per adults van augmentar fins als 24 milions d'euros i 4.204 beneficiaris.

Enguany, el 2021, està previst que es destinin 76,6 milions d'euros en ajudes directes a la contractació d'adults, amb les quals es beneficiaran 6.956 persones. Dins d'aquesta partida, també estan inclosos els 39 milions del programa específic per majors de 52 anys.

Fonts:

Aquesta verificació és fruit d’una col·laboració entre Verificat i Newtral. Podeu llegir-ne la versió en castellà aquí.