L’impost sobre el patrimoni a Espanya és pràcticament una excepció en el context europeu

Espanya és dels pocs estats europeus amb un impost sobre el patrimoni


Ens heu fet arribar un mem que explica que França ha suprimit l’impost de patrimoni i que ha deixat Espanya com l’únic país d’Europa que l’aplica. És ENGANYÓS. És veritat que França, el 2018, el va modificar, però no el va eliminar del tot i que ja no queda cap altre país de la Unió Europea que el reguli igual que Espanya. A Europa com a continent es manté només a Noruega i Suïssa

El 2018, França va substituir el seu impost de solidaritat sobre la fortuna (ISF) per un nou tribut, l’impost sobre la riquesa immobiliària (IFI), que estan obligades a pagar les persones amb un patrimoni immobiliari valorat en més d’1,3 milions d’euros. El nou impost no afecta els béns no immobles (diners en efectiu, accions, bons, assegurances de vida, iots, avions privats, cavalls…), per tant, no hi ha impost sobre patrimoni com a tal. Segons recollia Le Figaro, mentre que l’ISF el van pagar 358.200 contribuents el darrer any que va estar en vigor, el 2019 139.149 persones van pagar el nou tribut. La recaptació també va ser molt menor, de 4.100 milions d’euros a 2.100.

A Espanya, de fet, l’impost sobre el patrimoni també es va suprimir el 2008, a través de la Llei 4/2008, de 23 de desembre, però el 2011, en el context de crisi econòmica, es va recuperar, teòricament, amb “caràcter temporal” a través del Reial Decret-llei 13/2011, de 16 de setembre. Tot i això, deu anys després segueix en vigor. 

Què és l’impost sobre el patrimoni?

El web de l’Agència Tributària de Catalunya explica que l'impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la fortuna neta de les persones físiques, és a dir, el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals és titular, deduint-ne les càrregues i gravàmens que en disminueixen el valor. A Catalunya, el rendiment de l’impost està cedit totalment a la Generalitat de Catalunya.

La cessió de l’impost sobre patrimoni a les autonomies ha generat grans desigualtats. Cada comunitat té capacitat per fixar reduccions, modificar la tarifa i crear exempcions. A Catalunya hi ha diversos tipus de gravamen que van del 0,21% al 2,75% (els primers 500.000 euros estan exempts de tributació) i la Generalitat recapta prop de 555 milions d’euros per aquest concepte. En l’extrem contrari, la Comunitat de Madrid és l’única que bonifica totalment l’impost, amb la qual cosa, els madrilenys no l’han de pagar.