Què en sabem dels contractes menors de l’Ajuntament de Barcelona per la cavalcada de Reis?

Són quatre licitacions l’Institut de Cultura de Barcelona, una entitat pública empresarial amb el 100% de capital públic


Serge Melki

Ens heu preguntat a través de Twitter per un tuit de l’usuari @Cobi_Bcn on presenta dades de quatre contractes menors de l’Ajuntament de Barcelona que freguen el límit legal dels 15.000 euros, quantitat a partir de la qual l’administració ha de publicitar la licitació i sotmetre-la a concurs, tal com regula la Llei de Contractes del Sector PúblicHo hem mirat i les dades són VERDADERES; les adjudicacions encara no figuren a la Plataforma electrònica de Contractació Pública (en el cas dels contractes menors es publiquen trimestralment), però les hem trobat al Cercador del Registre públic de contractes.

Els quatre contractes en qüestió tenen a veure amb la cavalcada de Reis del 2021 i els va licitar l’Institut de Cultura de Barcelona, una entitat pública empresarial amb el 100% de capital públic i que, per tant, està sotmesa als criteris de transparència, a dues empreses: Defying Gravity Events i Iluminación Albadalejo. De moment, com que fa poques setmanes que es va acabar el quart trimestre del 2020, l’Excel amb el recull de contractació menor encara no està disponible, però hem trobat els quatre contractes i les seves dades a través del Cercador del Registre públic de contractes. Quan s’hagin publicat les dades dels contractes menors de l’Institut Cultura de Barcelona es podran consultar a l’apartat corresponent del web de transparència de l'Ajuntament.

Les dues empreses estan relacionades?

L’usuari @Cobi_Bcn afegeix una piulada on destaca que les dues empreses adjudicatàries tenen els mateixos apoderats.

En el cas de Iluminación Albadalejo SL, el web de l’empresa mostra que Pedro Albadalejo és el General Manager; Mar Albadalejo, la Managing Director, i Noelia Albadalejo, la Customer Care Manager. La transparència no és tan clara en relació amb Defying Gravity Events SL, que no té lloc web. Ara bé, hem trobat que el Butlletí Oficial del Registre Mercantil del 27 de març del 2018 recollia el nomenament (a la pàgina 21) com a administradores solidàries de Defying Gravity Events a Noelia Albadalejo Jiménez i a Maria del Mar Albadalejo Jiménez. El web Infocif.es, que conté informació comercial i financera d’empreses, també recull aquests dos noms com a membres de l’òrgan d’administració de l’empresa.

La majoria de contractes menors de l’Ajuntament, entre 14.500 i 15.000 euros

Una de les respostes al tuit que ens heu fet arribar és una piulada de l’usuari @disiertec que presenta un gràfic dels contractes menors de l’Ajuntament de Barcelona els primers nou mesos del 2020. En aquest cas, també és VERITAT l’elevat nombre de contractes que hi ha entre els 14.500 i els 15.000 euros.

Les dades de contractació dels tres primers trimestres del 2020 de l’Ajuntament de Barcelona demostren que el gràfic és cert. Les xifres divergeixen lleugerament respecte a les publicades a Twitter (n’hem eliminat els duplicats, per exemple), però segueixen reproduint una distribució que evidencia l’habitual utilització dels contractes que freguen els 15.000 euros.

De fet, un article de Civio del gener del 2020 reflectia que entre l’agost del 2018 i el juliol del 2019 gairebé un 10% dels contractes de subministraments i serveis de les administracions públiques a Espanya estaven entre els 14.900 i els 14.999,99 euros i un 2% (756 contractes) eren de 14,999,99 euros exactes.

De 18.000 a 15.000 euros

L’actual Llei de Contractes del Sector Públic es va aprovar el 2017. Fins aleshores, tal com regulava l’article 138 de la Llei de Contractes del Sector Públic vigent en aquell moment, els contractes menors eren d’una suma inferior als 18.000 euros a nivell general i de 50.000 en els d’obres.

La reforma, que va entrar en vigor el maig del 2018, va canviar la manera de contractar de les administracions, que van haver-se d’adaptar a la nova regulació. De fet, Civio també va destacar en el mateix article que alguns contractes que tenien un import de 17.999 euros el 2018 havien passat a 14.999 sense canviar l’objecte del contracte amb el canvi de la legislació. En aquesta mateixa línia, l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya del novembre del 2019 ressenyava (a la pàgina 27) que després de l’aprovació de la nova llei hi havia hagut canvis a la Diputació de Barcelona en relació amb la “concentració de contractes adjudicats en les franges d’imports just per sota dels llindars vigents per als contractes menors”.

Des de Verificat ens hem posat en contacte amb el departament de premsa de l'Institut de Cultura de Barcelona, però al moment de publicar aquest article no hem obtingut resposta a les nostres preguntes. Dos dies després de la publicació, el departament de premsa de l’Institut de Cultura de Barcelona va donar resposta a les preguntes que li havíem formulat. Ens expliquen que els contractes són de "lloguer de material tècnic, personal i transport per la instal·lació La màgia dels Reis al Fòrum, que substituïa la Cavalcada de Reis de Barcelona que no es va poder dur a terme per les restriccions degudes a la crisi sanitària". En aquest sentit, les empreses adjudicatàries es van encarregar de subministrar material d’il·luminació i artístic (com focus, taules de control, projectors, màquines de fum, cablejat i personal tècnic).

Sobre el fet de tramitar els expedients com a contractes menors, argumenten que "no sobrepassaven els llindars per aquest tipus de contractació" i que com que "el format del projecte era totalment nou i a causa del context canviant i incert no va ser definitiu fins a finals de novembre, […] ja no hi havia temps material d’elaborar uns plecs de prescripcions tècniques per lots específics que englobés tota la tècnica emprada".

—–

Aquesta verificació s'ha actualitzat el 27 de gener per afegir la versió de l'Ajuntament de Barcelona.