Les vacunes d’ARNm no són capaces de modificar l’ADN

Analitzem un missatge que afirma que les vacunes d’ARNm modifiquen el genoma humà.


Verificat

[La vacuna d'ARNm] és una teràpia gènica experimental que pot provocar modificacions al genoma humà al llarg termini.

Aquest és un dels arguments més repetits i desmentits des que va començar la campanya de vacunació. Tot i això, les vacunes d'ARNm són no teràpies gèniques experimentals, i no tenen la capacitat de modificar el genoma humà.

Tant la de Pfizer-BioNTech com la de Moderna són vacunes d'ARN missatger. A diferència de les de vector viral (AstraZeneca o Janssen) aquestes no introdueixen cap patogen, ni tan sols modificat, per provocar la resposta immunitària de l'organisme, sinó que incorporen dins una càpsula lipídica —una 'boleta' de greix— l'ARN missatger sintètic creat en un laboratori que conté part del codi genètic del virus. Aquest codi genètic és una mena de manual d'instruccions que diu a les cèl·lules del nostre organisme com han de fabricar una proteïna del virus —també anomenat antigen, que en el cas de la covid-19 és la proteïna S— perquè aquest aprengui a identificar-lo i poder atacar el virus correctament en cas d'infecció.

En un article publicat a The Conversation, Jose María Jimenez Guardeño, investigador del Departament de Malalties Infeccioses del King's College de London, i Ana María Ortega-Prieto, investigadora associada postdoctoral també del King's College de Londres, desmenteixen que l'ARN pugui alterar el nostre ADN i, per tant, fer malbé el genoma.

Els autors afirmen que “la molècula d'ARN és molt fràgil –tant, que aquestes vacunes s'han de conservar a temperatures baixíssimes– i el temps que roman a les cèl·lules és molt curt (hores) […] Per tant, aquest ARN no es quedarà dins de la cèl·lula un temps suficient per poder fer alguna cosa més que produir la proteïna de virus i desaparèixer”.

I, per tant, sobre si modifiquen l'ADN i amenacen el genoma humà, s'expressen en aquests termes: “En resum, no hi ha cap evidència científica sobre el que coneixem sobre biologia molecular que indiqui que l'ARN missatger utilitzat a les vacunes davant del Covid-19 pugui tenir la capacitat d'alterar el nostre genoma”.

L'autora de la declaració és, novament, Natalia Prego, però sobre aquesta qüestió també opinen al documental Jon Ander Etxebarria, ex degà del Col·legi Oficial de Biòlegs d'Euskadi (COBE), o Luis Miguel Benito, metge de l'Hospital Universitari de L'Escorial, negant que la injecció es pugui considerar aquesta cosa. Tots dos han estat protagonistes durant la pandèmia per emetre missatges falsos sobre aquesta, i les seves declaracions han estat desmentides per Verificat i altres agències de verificació espanyoles.