Les activitats per normalitzar i visibilitzar l’islam reben el 7% de la subvenció d’Afers Religiosos

Què s’ha dit? Que la Generalitat subvenciona i finança amb diners públics la islamització de …

Què s’ha dit?

Que la Generalitat subvenciona i finança amb diners públics la islamització de Catalunya perquè apareix el logotip de la Direcció General d’Afers Religiosos al cartell del XIV Congrés Islàmic, que se celebra aquest mes.

Què en sabem?

El Congrés no ha rebut finançament públic fins ara, segons confirma l’entitat organitzadora, perquè les subvencions s’atorguen una vegada l’any ha finalitzat, com explica la direcció general. A més, l’islam és la tercera confessió que més diners ha rebut d’aquesta línia d’ajuts en l’última edició.

Coneix la nostra metodologia

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, i l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, han compartit en els últims dies el cartell del XIV Congrés Islàmic de Catalunya, una jornada organitzada per la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), al·legant que la Generalitat subvenciona i “finança amb diners públics” la “islamització” del territori

No obstant això, l’acte, que se celebrarà els dies 23 i 24 de desembre, no ha rebut fins ara finançament públic, tal com explica el departament de premsa de la Direcció General d’Afers Religiosos a Verificat. El logotip de la direcció general apareix al cartell en perspectiva de demanar la subvenció per a activitats de difusió de la realitat religiosa durant el 2023, tot i que encara no s’ha obert la convocatòria, com explica el portaveu d’UCIDCAT a Verificat. En l’última edició, aquesta entitat sí que va rebre una subvenció de 43.697 euros, el 7% del pressupost.

Tot i això, l’islam no és la confessió que rep més diners d’aquesta línia d’ajuts d’Afers Religiosos. Per activitats fetes el 2022, les entitats cristianes, de diferents corrents religioses, van rebre 363.781 euros, el 56,7% del pressupost, mentre que UCIDCAT va ser l’única entitat musulmana que va rebre la subvenció, rebent-ne el 7%.

A més, ni les dades ni els experts apunten a una islamització de Catalunya, ja que els musulmans representen entre un 5 i un 8% de la població segons diferents aproximacions i la Constitució impedeix imposar la llei islàmica a l’Estat espanyol, com ja vam explicar en una altra verificació.

“Era evident que les associacions islàmiques malden per islamitzar Catalunya, però potser no sabíeu que la Generalitat els ajuda i subvenciona l’empresa.”

Sílvia Orriols

“La Generalitat finança amb diners públics un Congrés Islàmic a Catalunya. La islamització de Catalunya la paguen tots els catalans.”

Ignacio Garriga

La Direcció General d’Afers Religiosos té dues línies de subvencions, una per a federacions, activitats i difusió i una altra per a millores en locals destinats a centre de culte, que es va convocar per primera vegada pel període 2022-2023, segons explica el seu departament de premsa a Verificat. La primera línia d’ajuts sempre són per a activitats ja acomplertes, és a dir, la convocatòria de 2023 era per a activitats dutes a terme el 2022 i, pròximament, s’obrirà la convocatòria per a activitats realitzades el 2023, detalla l’equip de premsa.

UCIDCAT ja havia rebut aquesta subvenció

El Congrés de la Unió de Comunitats Islàmiques, que ha aixecat la polèmica a X (antic Twitter), enguany està centrat en els joves. Durant les dues jornades els participants assistiran a tallers, seminaris i taules rodones amb l’objectiu de “fomentar l’opinió crítica” sobre temes com “les relacions familiars o l’aproximació de la identitat musulmana a Occident”, segons consta a la seva pàgina web, on també s’indica que el Congrés “compta amb el suport de la Direcció General d’Afers Religiosos”.

No obstant això, des del departament de premsa d’Afers Religiosos indiquen que “el Congrés d’UCIDCAT, ara per ara, no ha rebut cap ajut [seu] ni cap col·laboració d’altra mena”, tot i que assenyalen que “en altres edicions, activitats similars han estat subvencionades dins del conjunt d’actuacions d’UCIDCAT de l’any anterior”. El portaveu d’aquesta entitat, Mohamed El Ghaidouni, confirma a Verificat que enguany no han rebut encara l’ajuda, però que fan esment de la col·laboració amb la direcció general en la perspectiva de demanar la subvenció, malgrat que no és obligatori fer-ho abans de rebre la subvenció.

Les entitats cristianes són les que més diners reben

D’acord amb la resolució provisional de la subvenció per a actuacions fetes l’any 2022, enguany la direcció general ha destinat un total de 641.000 euros, ja contemplats en els pressupostos de 2023, que s’ha repartit entre 42 entitats, la majoria sense ànim de lucre. 

La partida més gran ha estat pel Consell Evangèlic de Catalunya, que ha rebut 72.748 euros en concepte de “coordinació, assessorament i suport a les esglésies i entitats evangèliques de Catalunya”, seguida de la Fundació Catalunya Religió, a qui se li han atorgat 70.379 euros pel portal d’internet d’actualitat religiosa Catalunya Religió. En tercer lloc, la Unió de Comunitats Islàmiques ha rebut 43.697 euros per assolir “un fet religiós musulmà visible i normalitzat a Catalunya”.

No obstant això, si classifiquem les partides en funció de la confessió religiosa de l’entitat beneficiària, les entitats cristianes, siguin catòliques, evangelistes o sense especificar el corrent religiós, són les que reben més finançament, un 57% del total del pressupost. A més, aquestes obtenen finançament públic també a través d’altres vies, com la casella de fins socials de l’IRPF, entre d’altres.

En segon lloc, estan les entitats no confessionals, aquelles que no estan adscrites a una religió concreta i, en tercer i quart lloc, aquelles que s’identifiquen amb l’islam i el judaisme. Concretament, en l’última edició només s’ha concedit una partida a una entitat islàmica, la que correspon a la Unió de Comunitats Islàmiques.   

Però, no totes les entitats d’una confessió religiosa reben diners per dur a terme activitats relacionades amb aquella mateixa religió. Hi ha entitats, per exemple, que no pertanyen a cap confessió religiosa, però que fan una actuació enfocada a una determinada religió. Tot i això, 48% del finançament ha estat per a actuacions que tenien caràcter interreligiós, és a dir, que impliquen a dues o més confessions religioses.

No hi ha dades oficials del nombre de creients de cada religió

Però, aquestes dades són representatives del nombre de creients de cada religió? En primer lloc, la resolució de la subvenció d’Afers Religiosos no diu en cap moment que aquesta s’hagi de fer seguint caràcters de representativitat. Però, a més, és complex creuar les dades de finançament amb les dades de creients, ja que no hi ha dades oficiales del nombre de practicants de cada religió. Segons diverses aproximacions, el nombre de musulmans a Catalunya es calcula que podria estar entre el 5 i el 8% de la població. 

Per tant, segons això, l’única partida que ha rebut una entitat musulmana en la darrera convocatòria i que suposa un 7% del total de la subvenció, s’assimila força a la xifra aproximada de persones que professen l’islam a Catalunya.