La NASA no ha demostrat que la ramaderia a Argentina no contamina

Un institut dedicat a promoure el consum de carn bovina ha manipulat un informe de l’agència per desinformar


Què s’ha dit?

Que, segons un estudi amb dades de la NASA, la ramaderia a Argentina “no contamina el medi ambient”.

Què en sabem?

Efectivament, segons el treball, Argentina emet menys diòxid de carboni del que absorbeix, però no s’han tingut en compte les emissions d’altres gasos d’efecte hivernacle com el metà, generat en bona mesura pel sector ramader, i que tenen un poder de escalfament de l’atmosfera 80 vegades més gran que el CO₂.

Estan circulant articles en mitjans generalistes i de certa importància al país com La Nació, La Veu de l'Interior o CNN Argentina, que assenyalen que, segons dades de la NASA, la ramaderia argentina “no contamina” el medi ambient. Aquestes afirmacions provenen d'una nota de premsa difosa per l'Institut de la Promoció de la Carn Vacuna Argentina (IPCVA), que assegura que “L'Administració Nacional d'Aeronàutica i l'Espai dels EUA demostra que la ramaderia del nostre país no contamina el medi ambient".

És FALS. Les dades de la NASA mostren que Argentina és, juntament amb altres països del globus, un dels països que absorbeix més diòxid de carboni (CO₂) del que emet. Tot i això, l'estudi no analitza altres gasos d'efecte hivernacle (GEI), com el metà, protagonista a Argentina a causa de la seva elevada producció ramadera.

L'Administració Nacional d'Aeronàutica i l'Espai dels EUA demostra que la ramaderia del nostre país no contamina el medi ambient.

És veritat que l'Argentina té un balanç negatiu d'emissions de diòxid de carboni —produeix menys que el que els seus boscos són capaços d'absorbir—, però l'estudi liderat per la NASA només mesura aquest gas quan, en realitat, són diversos els gasos d'efecte hivernacle que estan causant l'escalfament global.

Així ho explica a Verificat Brendan Byrne, científic del Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA, amb seu a Califòrnia (EUA), i un dels autors del treball, que insisteix que no van comptabilitzar, per exemple, les emissions de “metà (CH4) i l'òxid nitrós (N2O)”, les quals “suposen una fracció significativa de les emissions totals de gasos amb efecte d'hivernacle del bestiar i altres remugants”.

La seva investigació tampoc ha demostrat que aquest balanç negatiu sigui degut als camps de ramaderia extensiva, tal com diu la nota, principalment perquè no van estimar les contribucions d'absorció que fa cada ecosistema a cada país, sinó que, com explica Byrne, en van calcular una estimació total sense diferenciar entre tipus de terreny. En altres paraules, l'estudi no assenyala si aquest balanç negatiu és degut als camps de pasturatge o a un altre tipus d'ecosistemes captadors de carboni.

Important emissor de metà

Argentina és un país amb una destacada indústria ramadera, i una dada il·lustrativa és que compta amb més vaques que persones: en total, 54 milions, davant de 44. És un dels majors productors i exportadors de carn del món. Tot i que no dels països que més metà emet a escala mundial, aquest gas comprèn una cinquena part de les emissions de GEH totals del país. I d'aquesta cinquena part, el 70% procedeix específicament de la ramaderia, segons apareix en aquest informe de la Convenció Marc de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic (CMNUCC) [pàgina 155].

Si bé és cert que el CO₂ és el principal gas d'efecte hivernacle, les emissions de metà són problemàtiques perquè, malgrat la seva curta esperança de vida —entre 10 i 12 anystenen una capacitat 80 vegades més gran d'escalfar l'atmosfera que el CO₂.

Les emissions de metà corresponen anualment al 14,5 % del total d'emissions antropogèniques mundials de GEH, segons la FAO, i són responsables d'almenys un quart de l'escalfament global actual. És cert que la majoria procedeixen de l'activitat agrícola, però també es produeixen emissions de metà durant l'extracció dels combustibles fòssils i la generació de residus, segons un informe específic sobre el tema de les Nacions Unides.

Els grups de pressió de la indústria càrnia

Tot i que l'impacte mediambiental de la producció de carn està àmpliament documentat als informes de l'IPCC, o Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, l'entitat científica líder en l'avaluació del canvi climàtic, certes entitats dedicades a defensar el sector ramader, com l'Institut de la Promoció de la Carn Vacuna Argentina (IPCVA), estan emetent comunicats amb dades enganyoses sobre els suposats beneficis mediambientals vinculats a la producció de carn.

L'organització que ha manipulat les dades és una institució pública creada el 2001 i orientada a promoure l'augment del consum local de carn vacuna i el foment de les exportacions càrnies, segons la Llei 25.507, que anuncia la creació d'aquest organisme. L'IPCVA investiga des de fa almenys un any juntament amb altres centres quins són els impactes ambientals de la carn vacuna argentina.

european media and information fund