La Generalitat ofereix altres iniciatives per a repoblar zones rurals a més de l’ajuda específica per a migrants i refugiats 

Aquest projecte concretament està destinat només a persones migrades i refugiades, però existeixen altres iniciatives per repoblar a les quals pot accedir tothom.


Què s’ha dit?

Que un projecte per repoblar pobles de Catalunya és discriminatori perquè només és per a immigrants i les persones amb nacionalitat espanyola no se’n poden beneficiar.

Què en sabem?

Aquest projecte concretament està destinat només a persones migrades i refugiades, però existeixen altres iniciatives per repoblar a les quals pot accedir tothom.

Ens heu preguntat a través del nostre Whatsapp si el projecte Oportunitat 500, que ofereix acollir persones migrades i refugiades per a repoblar pobles petits de Catalunya, és verídic. A les xarxes també s’ha compartit aquest projecte donant a entendre que no hi ha ajudes d’aquest tipus per les persones que no són immigrants. 

Si bé és cert que aquest projecte concret està destinat només a persones migrades i refugiades, hi ha altres programes i ajudes que reben finançament públic que promouen repoblar pobles de Catalunya i a les quals pot accedir tothom, com per exemple, el de promoció de l’habitatge al món rural o el que afavoreix el retorn del talent jove a les comarques rurals.

Una iniciativa que ha beneficiat a 30 persones

La iniciativa perquè migrants i refugiats vagin a repoblar pobles existeix i, de fet, actualment es troba en fase d’implementació. 25 ajuntaments de menys de 500 habitants han donat contractes a una trentena de persones, segons consta a la web de l’Associació de Micropobles de Catalunya i tal com explica el departament de comunicació del Servei Públic d’Ocupació (SOC) a Verificat. Aquestes són dues de les entitats impulsores, juntament amb el Departament d’Igualtat i Feminismes, que tenen l’objectiu “que els micropobles de Catalunya donin resposta a l’acollida de persones migrades i refugiades”. 

Per aconseguir-ho, els ajuntaments adherits faciliten un contracte laboral a aquestes persones, que el SOC paga durant 12 mesos, i també un habitatge que han de pagar els beneficiaris durant el mateix període de temps. A més, l’administració realitza un acompanyament tant a les famílies acollides com dels municipis participants i l’Associació de Micropobles implementa programes de mentoria i emprenedoria amb les famílies, segons consta al web de l’entitat, perquè una vegada finalitzi el contracte laboral aquestes puguin esdevenir independents econòmicament.

Des del mateix Servei d’Ocupació de Catalunya expliquen a Verificat que el pressupost per a aquesta iniciativa no arriba a 1 milió d’euros, una quantitat que representa aproximadament el 0,2% del total del pressupost que té el SOC, de més de 500 milions d’euros.

Hi ha altres ajudes per a repoblar

Tot i que aquesta mesura sigui exclusiva per a persones migrants i refugiades, no és l’única que existeix per fomentar la repoblació d’entorns rurals. N’hi ha moltes d’altres que ofereixen ajudes a persones i empreses perquè s’instal·lin en zones despoblades, i que no tenen requisits de nacionalitat.

El 2020 es va impulsar el “Programa de promoció de l'habitatge en el món rural” del departament de Territori de la Generalitat, que tenia com a objectiu incentivar l’execució d’obres de rehabilitació i de millora en el parc desocupat de pobles del món rural per instal·lar-s’hi com a primera residència, sense criteris de nacionalitat.

També des del departament de Territori s’ha impulsat el projecte Arrelament, per fixar la població en 16 zones que han identificat com “les que perden residents de forma continuada”. La prova pilot es va fer a les Garrigues Altes i ara s’ha ampliat a un segon sistema urbà, en aquest cas el de Gandesa, segons explica a Verificat el seu departament de comunicació.

Un altre projecte destinat exclusivament a gent jove és l’Odisseu, realitzat en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. Aquest projecte, impulsat també pel departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la Direcció General de Joventut, entre d’altres, facilita, d’una banda, el contacte entre joves amb titulació universitària o formació de grau superior i empreses situades en comarques rurals, i de l’altra, incentiva realitzar pràctiques remunerades a les empreses d’aquestes zones.

Indirectament, també existeixen uns ajuts per fomentar la creació de primeres empreses de joves agricultors, que segons explica l’oficina de comunicació del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural “també pot estar incentivant el repoblament”. Des de la conselleria també assenyalen a Verificat que “els ajuts relacionats amb la metodologia Leader” poden fomentar la repoblació, ja que incentiven la transferència de coneixements en el sector agroalimentari, polítiques específiques per al jovent i per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, entre d’altres.

El Servei d’Ocupació de Catalunya, encara que no tingui per missió repoblar, sinó millorar la condició d’ocupabilitat de les persones, també pot inferir de retruc en la repoblació d’entorns rurals. Les persones que participen als seus programes d’inserció laboral, d’emprenedoria i de formació tenen la possibilitat gràcies a aquestes ajudes de quedar-se o anar a viure a pobles petits, segons expliquen des del seu departament de premsa. Tot i això, des de la mateixa entitat afirmen que no tenen quantificat aquest possible resultat de les seves polítiques.