És fals que la vacuna contra la covid-19 produeixi “desenes de milers de morts”, com s’assegura en una revista

Un article en una revista conté nombrosos missatges falsos sobre les injeccions de la covid-19


Ens heu fet arribar un article d'opinió en una web en el qual el seu director afirma amb rotunditat que “les vacunes de la covid-19 han provocat ja desenes de milers de morts” i “centenars de milers de lesionats”. És FALS. Ni les vacunes de la covid-19 han provocat ja desenes de milers de morts, ni centenars de milers de lesionats.

"Les vacunes per a la covid-19 han provocat ja desenes de milers de morts i centenars de milers de lesionats, però tant les autoritats com els metges com els periodistes dels grans mitjans de comunicació continuen dient-li a la població que són segures."

L'autor del text diu basar-se en les dades de EudraVigilance i VAERS per a realitzar tals asseveracions, però Verificat ja ha explicat en nombrosos articles (aquí, aquí i aquí) que aquestes dades no serveixen com a exemple de res perquè no indiquen causalitat, sinó simplement estableixen una relació temporal —després de la injecció, es presenta un efecte advers l'origen del qual pot estar o no vinculat a la vacuna—.

Segons el 8è Informe de Farmacovigilància sobre Vacunes COVID-19 de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) “de les notificacions d'esdeveniments adversos considerades greus rebudes fins el 5 de setembre, 300 van presentar un desenllaç mortal”, però aquestes “no poden considerar-se relacionades amb les vacunes pel mer fet de notificar-se” i, en la gran majoria dels casos notificats a Espanya, “la defunció es pot explicar per la situació clínica prèvia del pacient i/o altres tractaments que estigués prenent i les causes són diverses sense presentar-se un patró homogeni”. És a dir, que tampoc a Espanya hi ha un registre oficial de les morts per la vacuna.

L'article conté més asseveracions que ja han estat desmuntades per Verificat, com que les vacunes “no immunitzen”. En altres parts del text fa afirmacions enganyoses, com ara que els vacunats “continuen emmalaltint” i “podent contagiar a d'altres” (quan els gràfics mostren que, sí, la població continua emmalaltint —i fins i tot morint— però en una proporció molt de menor que si no estigués vacunada).

L'autor fa esment a efectes adversos confirmats després de la vacuna, tot i que el que no assenyala és que, tal com analitzem en aquest article, molts d'ells són extremadament improbables de desenvolupar, com la síndrome de Guillain-Barré.

Qui és José Antonio Campoy?

L'autor de l'article és el director de la revista Discovery DSalud, i no és la primera vegada que crida l'atenció amb les seves asseveracions acientífiques. En altres ocasions, Campoy ha arribat a afirmar que la quimioteràpia no és capaç de curar el càncer, que el virus de la sida no existeix, o que la pandèmia és en realitat una farsa orquestrada per a implantar el Nou Ordre Mundial.

Aquestes afirmacions porten escandalitzant molt de temps tant als mitjans de comunicació com a la comunitat científica. El 2014 l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) va prendre mesures en la matèria i va decidir denunciar davant el Ministeri de Sanitat un anunci sobre el càncer publicat per la revista segons el qual "milions de persones moren cada any a causa del càncer" perquè “la quimioteràpia i la radioteràpia no funcionen”, mentre “hi ha teràpies molt més eficaces que s'oculten”.

La raó de la denúncia és que, igual que les asseveracions abocades en l'article que ens heu fet arribar, aquest anunci conté missatges falsos sobre la radioteràpia i la quimioteràpia, l'efectivitat de la qual s'ha demostrat àmpliament. Aquests missatges poden impactar perillosament en la presa de decisions de la gent i per consegüent afectar la seva salut.