Els robatoris a Catalunya han augmentat en comparació als anys de la pandèmia, però des del 2019 s’han reduït en 11 dels 43 municipis més grans

En 11 dels 43 municipis catalans més grans es van reduir els robatoris, furts i sostraccions de vehicles els dos primers trimestres del 2022 en comparació dels sis primers mesos del 2019 (l’últim any abans de la pandèmia). Aquests delictes també van disminuir a tres de les quatre províncies catalanes i al conjunt de Catalunya


Què s’ha dit?

Que s’han incrementat els robatoris a totes les poblacions catalanes.

Què en sabem?

Segons el balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior, en 11 dels 43 municipis més grans de Catalunya es van reduir els robatoris, furts i sostraccions de vehicles els dos primers trimestres del 2022 en comparació dels sis primers mesos del 2019. Aquests delictes també van disminuir a tres de les quatre províncies catalanes i al conjunt de Catalunya.

El portaveu de Vox al Parlament de Catalunya i president de la formació a la província de Barcelona, Joan Garriga, va assegurar en una roda de premsa que hi ha hagut un “increment de robatoris constants a totes les poblacions catalanes” (al minut 5:38).

És ENGANYÓS. En 11 dels 43 municipis més grans de Catalunya es van registrar menys robatoris, furts i sostraccions de vehicles els dos primers trimestres del 2022 que en el mateix període del 2019 (l'últim any previ a la pandèmia), segons les dades del Ministeri de l'Interior. Aquests delictes també es van reduir al conjunt de Catalunya i a tres de les quatre províncies catalanes (totes menys Lleida). Tenint en compte només els robatoris amb força i amb violència i intimidació, la reducció es va registrar a 23 municipis. És cert que els robatoris han augmentat respecte al 2020 i el 2021, però les dades no són comparables perquè la pandèmia de la covid-19 i les restriccions a la mobilitat van alterar, a la baixa, les xifres de criminalitat a tot el país.

“Sense oblidar l'increment de robatoris constants a totes les poblacions catalanes”

Joan Garriga, Vox

Descens dels robatoris a 11 els 43 municipis més poblats

D'entre els 43 municipis més grans de Catalunya, 11 van registrar menys robatoris, furts i sostraccions de vehicles entre gener i juny del 2022 que el 2019, segons les dades de criminalitat als municipis espanyols de més de 20.000 habitants publicats trimestralment pel Ministeri de l'Interior. Les xifres del 2020 i del 2021 estan influïdes directament pels períodes de confinament i la reducció d'activitat a causa de la pandèmia. Les 43 ciutats més poblades de Catalunya representen el 63,8% de la població catalana.

La llista dels municipis on s'ha reduït més aquest tipus de crim la lideren Barcelona, el Prat de Llobregat, Manresa, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat.

Atenent només els “robatoris amb força” i els “robatoris amb violència i intimidació”, la reducció s'accentua: van disminuir en 23 dels 43 municipis. Els descensos més importants es van produir a Sant Pere de Ribes (-32,8%), Blanes (-29,6%) i Manresa (-28,7%). En el cas dels furts, es van reduir a 11 de les ciutats i la disminució més gran va ser a Barcelona, seguida del Prat i l'Hospitalet.

En les seves declaracions, Garriga parla de robatoris. Per analitzar la seva afirmació, fem servir les dades relatives a robatoris, sostraccions i furts. De l'estadística del Ministeri de l'Interior, és la suma de robatoris amb violència i intimidació, els robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, els furts i les sostraccions de vehicles. Aquests delictes són els que estan recollits al capítol II del Codi Penal.

Ens hem posat en contacte amb el grup parlamentari de Vox preguntant per les declaracions de Joan Garriga, però a l'hora de publicar aquest article no havíem obtingut resposta.

Menys robatoris a Barcelona i en tres més de les 10 ciutats més grans

Si acotem la radiografia i ens fixem a les deu localitats més poblades de Catalunya, quatre van registrar menys robatoris, furts i sostraccions de vehicles a la primera meitat del 2022 que a la del 2019: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, L'Hospitalet de Llobregat i Tarragona. D'altra banda, Lleida, Terrassa i Sabadell van ser les tres en què es va registrar un augment més gran.

En els deu casos, hi va haver més robatoris els dos primers trimestres del 2022 que en els dos primers del 2021 i 2020, però cal tenir present que són anys marcats per les restriccions per culpa de la pandèmia. L'única excepció és Santa Coloma de Gramenet, que entre el gener i el juny del 2022 va experimentar un 1% menys de robatoris que en el mateix període del 2021.

Reducció a totes les províncies menys Lleida

Si mirem la situació per províncies, els furts, robatoris i sostraccions de vehicles van disminuir entre gener i juny a Barcelona, Girona i Tarragona en comparació amb la primera meitat de l'any 2019. L'única província on van créixer va ser Lleida, la menys poblada de les quatre. La demarcació amb un descens més important va ser Barcelona, amb una reducció del 23,1%. A l'altre extrem, a Lleida es va produir un augment del 16,3%.

Al global de Catalunya, el conjunt de delictes associats als robatoris es va reduir un 19,8%, els robatoris amb força i intimidació van baixar un 12,4% i els furts van baixar un 21,5%.