El Parlament ha aprovat deu lleis a l’actual legislatura, nou més de les que assegura Dolors Sabater

La llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic és un dels tres projectes de llei, a iniciativa del Govern, que ha aprovat la cambra catalana.


Què s’ha dit?

Dolors Sabater va afirmar que després de “més d’un any de legislatura” l’“única proposta de llei” que s’ha aprovat al Parlament de Catalunya “és la de mesures financeres”.

Què en sabem?

La llei d’acompanyament dels pressupostos i els comptes de la Generalitat van ser les dues primeres lleis que va aprovar el Parlament aquesta legislatura. Des de llavors només s’ha aprovat un altre projecte de llei a iniciativa del Govern. Tot i això, la cambra catalana ha aprovat set textos legislatius més.

La presidenta del grup parlamentari de la CUP – Un Nou Cicle per Guanyar, Dolors Sabater, va assegurar a la sessió de control al president de la Generalitat del 29 de juny que en més d'un any de legislatura l'única proposta de llei que s'ha aprovat “és la de mesures financeres” (al minut 19:50).

És enganyós. La llei de mesures financeres, la coneguda com a “llei d'acompanyament” dels pressupostos, i els comptes de la Generalitat van ser les dues primeres lleis que va aprovar el Parlament aquesta legislatura. Des d'aleshores, només hi ha hagut un altre projecte de llei, a iniciativa del Govern, que hagi rebut llum verda, però la Cambra catalana ha aprovat set textos legislatius més, cinc impulsats, entre altres, per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. En total, són deu, tres a iniciativa de l'Executiu.

"Portem més d’un any de legislatura. L’única proposta de llei que s’ha aprovat aquí és la de mesures financeres; per la resta, manca de projecte propi."

Dolors Sabater, CUP

En la seva intervenció, Dolors Sabater només diu “proposta de llei” i no especifica si fa referència a projecte de llei o proposició de llei: el primer el presenta el Govern i la segona és iniciativa dels grups parlamentaris, segons regula el Reglament del Parlament de Catalunya (a l'article 111). Tot i això, en afegir “falta de projecte propi”, deixa entendre que es tracta de projectes de llei, impulsats per l'Executiu.

Preguntat per Verificat, el seu equip de premsa no havia aclarit les paraules de la diputada a l'hora de publicar aquesta verificació.

El Parlament de Catalunya ha aprovat tres projectes de llei a iniciativa del Govern

Des del començament de la legislatura, la Cambra catalana ha aprovat tres projectes de llei. Els dos primers van ser, de fet, les úniques lleis que van obtenir llum verda el 2021 (fins a finals de maig el Govern estava en funcions i no tenia iniciativa legislativa): es tracta de la llei de pressupostos de la Generalitat i la de mesures fiscals , financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a “llei d'acompanyament” dels comptes.

Totes dues es van aprovar el 23 de desembre del 2021. Sabater només fa esment a “la de mesures financeres”. Totes les lleis aprovades al Parlament es poden consultar a la web de la institució.

L'altre projecte de llei que va tirar endavant al Parlament va ser el de creació del Fons Complementari de Riscos, amb l'objectiu “d'afrontar les obligacions legals que es reclamin a treballadors públics en un procés judicial o administratiu, per accions que hagin portat a terme desenvolupant les seves funcions”, segons va detallar la nota de premsa del Govern. La llei es va aprovar el 23 de febrer al Parlament provinent d'un decret llei que el Ple va validar i acordar tramitar com a projecte.

Tres proposicions de llei i una ILP amb suports amplis

El Parlament ha aprovat en aquesta legislatura quatre lleis més amb majories folgades, tres fruit de proposicions de llei i una procedent d'una iniciativa legislativa popular (ILP).

També al febrer, el Parlament va aprovar la llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Va estar impulsada conjuntament per ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem i va obtenir els vots favorables d'aquests quatre grups i del PSC.

El març del 2022, el Parlament va aprovar una iniciativa del PSC per modificar la llei del patrimoni cultural català per preservar els establiments emblemàtics. Li van donar suport tots els grups menys Vox.

Recentment, va veure llum verda la llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials a l'ensenyament no universitari, coneguda com a nova llei sobre el català. Va ser presentada i aprovada conjuntament pel PSC, ERC, Junts i En Comú Podem.

Finalment, el Parlament també va aprovar la llei per rebaixar els preus de la universitat pública, fruit d'una iniciativa legislativa popular. Els quatre articles de la llei i les tres disposicions finals van tenir el vot favorable de tots els grups excepte el PP, que es va abstenir. La disposició transitòria i l'exposició de motius van comptar amb diversos suports.

Modificacions parcials de tres institucions

Finalment, la Cambra va aprovar el 6 dabril les lleis que escurcen els mandats del Síndic de Greuges, dels membres del Consell de Garanties Estatutàries i del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Les tres proposicions de llei van superar el suport de la majoria absoluta, que en el cas de les del Síndic de Greuges i del Consell de Garanties Estatutàries “era necessària per ser de desenvolupament bàsic de l'Estatut”, segons es va informar a la nota de premsa del Parlament. Van ser impulsades i van rebre el vot a favor del PSC, ERC i Junts.