Desmuntem amb dades les mentides de Sílvia Orriols al Cafè d’Idees de RTVE

La candidata d’Aliança Catalana ha relacionat erròniament migració amb delinqüència, major despesa social i ocupació.

La candidata d’Aliança Catalana ha relacionat erròniament migració amb delinqüència, major despesa social i ocupació.

, ,

Què s’ha dit?

Que els migrants reben la major part dels serveis socials, que molts venen droga i que no treballen.

Què en sabem?

Aquestes afirmacions són falses, segons les dades publicades per organismes públics i l’evidència científica disponible.

Sílvia Orriols, candidata del partit Aliança Catalana (AC) a les eleccions al Parlament de Catalunya, ha fet múltiples declaracions falses i enganyoses en una entrevista al Cafè d’Idees de RTVE. L’actual alcaldessa de Ripoll ha pronunciat diverses afirmacions sobre la població migrada que són falses, segons les dades publicades per organismes públics i l’evidència científica disponible.

Els serveis socials no prioritzen les persones migrades, sinó les més pobres

La majoria d’usuaris dels serveis socials són immigrants i, per tant, la població autòctona no té els mateixos drets d’accedir-hi

Sílvia Orriols, Aliança Catalana

Sílvia Orriols ha afirmat que “la majoria d’usuaris dels serveis socials són immigrants”. És fals. Les persones amb nacionalitat estrangera suposen el 21,3% dels beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania i el 16% dels d’habitatge públic. Així ho indiquen les dades per al 2021 entregades a Verificat pel Departament de Drets Socials i l’Agència Catalana de l’Habitatge a través d’una Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública (SAIP). Hem demanat les dades actualitzades al Departament, però a l’hora de publicar aquesta verificació no havíem obtingut resposta.

En aquell mateix any, la població amb nacionalitat estrangera suposava el 15,8% de la població de Catalunya.

La Renda Garantida, a banda de requisits de residència o edat, s’atorga per criteris econòmics, i la població migrada està altament sobrerepresentada en les taxes de pobresa. El 2021, a Catalunya, el 53% de les persones amb nacionalitat estrangera estaven en risc de pobresa o exclusió social, davant del 21% de les persones amb nacionalitat espanyola, d’acord amb la taxa AROPE publicada per l’Idescat.

Pel que fa a les ajudes a joves extutelats, un altre focus de la desinformació, els joves estrangers suposen el 35% dels beneficiaris que en van rebre entre 2013 i 2018. En tot cas,  aquesta ajuda no s’atorga pas per criteris de nacionalitat. Com vam explicar en una verificació, es tracta d’una prestació aprovada el 2006 que té l’objectiu de “donar suport econòmic” a les persones que, mentre eren menors d’edat, van ser tutelades per la Generalitat, “sempre que acreditin que no disposen de recursos econòmics ni familiars”.

Les dades no permeten afirmar que “molts” immigrants venen droga

Davant l’apunt de la periodista Gemma Nierga, que ha refusat l’argument anterior al·legant que els ajuts no depenen de la nacionalitat, sinó de la renda, Sílvia Orriols ha afirmat que “molts treballen en negre o venen droga i això no compta als ingressos”.

Molts [immigrants] treballen en negre o venen droga

Sílvia Orriols, Aliança Catalana

Tot i que el terme “molts” no és quantificable, el 2022 es van produir 1.399 detencions per tràfic de drogues entre la població estrangera a Catalunya, d’acord amb les dades del Ministeri de l’Interior. Tenint en compte la xifra oficial de 1.361.981 persones estrangeres residents a Catalunya, el 2022 es va produir una detenció per tràfic de drogues per cada 1.000 persones amb nacionalitat estrangera a Catalunya.

A més, en les darreres dues dècades, l’augment de la població estrangera a Catalunya —que han passat de representar del 2,9% al 17,2% de la població— no ha anat acompanyat d’una pujada similar de la taxa de criminalitat.

Això desmenteix que hi hagi una relació causal entre la immigració i la delinqüència, com també han determinat diferents estudis acadèmics, que no han trobat elements culturals o psicològics diferents en la població immigrant per establir aquesta relació. Prova d’això és un estudi publicat el 2019 que afirmava que “la probabilitat que un immigrant amb bones oportunitats laborals sigui delinqüent no és major que la d’un nadiu en les mateixes condicions”. És a dir, la condició d’haver nascut en un lloc o un altre no explica que una persona cometi més o menys delictes.

L’eterna mentida que la població migrada “no treballa”

La majoria d’immigrants no venen a treballar

Sílvia Orriols, Aliança Catalana

Sílvia Orriols també ha afirmat que “la majoria d’immigrants no venen a treballar”. També és fals. La taxa d’ocupació de les persones amb nacionalitat estrangera és superior a la de les persones amb nacionalitat espanyola. 

A Catalunya, l’ocupació de les persones amb nacionalitat espanyola és del 54,8% i la de les que no la tenen, del 64,6%, d’acord amb les dades més recents de l’Institut Nacional d’Estadística. Més concretament, la d’aquelles de la Unió Europea és del 70,7% i les extracomunitàries, del 63%.

Estem treballant per ampliar aquesta informació.