El 95% dels beneficiaris de la prestació per a joves extutelats no són estrangers o “d’origen immigrant”, com diu Garriga

El 2018, el 66% dels beneficiaris de la prestació per a joves extutelats tenien nacionalitat espanyola. Des del 2013, el percentatge d’estrangers que han rebut aquesta prestació no ha superat el 35%


En una entrevista al programa L’Hemicicle de Catalunya Informació, el president del grup parlamentari de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, va afirmar (al minut 05:59) que tots els partits polítics al Parlament promocionen una política de “finançar els immigrants il·legals, per exemple, amb 600 euros mensuals”.

A preguntes de la periodista, que va puntualitzar que aquesta prestació la cobren tots els joves extutelats, independentment del seu origen, Garriga va afegir que “ningú pot negar” que “el 95%” dels joves que reben aquesta prestació són “d’origen immigrant” (al minut 07:00).

És FALS. El 2018 (l’última dada disponible), el 66% dels beneficiaris de la prestació per a joves extutelats tenien nacionalitat espanyola. Des del 2013, el percentatge d'estrangers que han rebut aquesta prestació no ha superat el 35%.

“Aquesta paga la cobren fins als 23 anys tots els menors extutelats, dels quals, i això ningú ho pot negar, el 95% són d’origen immigrant. I això és una realitat”

Ignacio Garriga, Vox

Dos de cada tres beneficiaris són de nacionalitat espanyola

La prestació es va aprovar el 2006 i es va ampliar per unanimitat al Parlament de Catalunya fins als 23 anys el juliol de 2019. La reben els joves extutelats per la Generalitat quan compleixen els divuit anys i no tenen mitjans per viure de manera autònoma. La percepció de la prestació està vinculada a la signatura i execució d’un pla individual de treball per part del jove i és independent de la seva nacionalitat o origen.

El 2018, dos de cada tres dels beneficiaris d’aquesta prestació eren de nacionalitat espanyola. Dos anys abans, la xifra d’espanyols que la rebien arribava als gairebé tres de cada quatre beneficiaris.

Ens hem posat en contacte amb el departament de premsa de Vox per preguntar per les dades a les quals es referia Garriga per basar la seva afirmació, però a l’hora de publicar aquesta verificació no havíem obtingut resposta.

La prestació per a joves extutelats

No tots els joves extutelats cobren aquesta “paga”, com va dir Garriga. Es tracta d’una prestació aprovada el 2006 que té l’objectiu de “donar suport econòmic” a les persones que, mentre eren menors d’edat, van ser tutelades per la Generalitat. La prestació busca que aquests joves “puguin viure d’una manera autònoma i es puguin integrar gradualment en la vida laboral i social” un cop acabada la tutela de l’Administració i sempre que acreditin que no disposen de recursos econòmics ni familiars”.

Com consta, per exemple, en la memòria del 2018 de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), un dels requisits per percebre la prestació és patir una situació de necessitat” (a la pàgina 31):

  • No poder fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar.
  • Tenir uns ingressos personals inferiors a una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència.

Els joves atesos per l’ASJTET

Entre els joves que atén l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, la majoria segueixen sent persones amb nacionalitat espanyola. En els últims anys hi ha hagut un increment de nombre joves atesos, que ha passat dels 1.932 el 2013 als 3.467 cinc anys més tard. Però el 2018, el 51,25% dels joves atesos van ser espanyols.

Aquest article és fruit de la col·laboració entre Newtral i Verificat. Pots llegir la versió en castellà aquí.