Catalunya i Andalusia, les úniques comunitats sense deduccions d’IRPF per despeses educatives

Les altres autonomies preveuen deduccions per despeses de matrícula, d’adquisició de llibres de text o material escolar o per a escoles d’idiomes


Foto | Institut d'Estudis Catalans

Fa un mes es va tancar la campanya de la declaració de la renda a Espanya i els ciutadans de Catalunya i Andalusia van ser els únics de l’Estat que no van poder aprofitar-se d’una deducció autonòmica per les despeses vinculades a l’educació dels seus fills.

El passat divendres 30 de juliol, el portaveu adjunt de Vox al Parlament de Catalunya, Antonio Gallego, va afirmar a Twitter que Catalunya és “l'única regió d’Espanya que no permet que les famílies es dedueixin despeses educatives en el tram autonòmic de l’IRPF”, tot i que Andalusia (on Vox va donar suport a la investidura d’un govern del PP i Ciutadans) tampoc contempla aquest tipus de deduccions. Així consta al manual pràctic de la Renda 2020 de l’Agència Tributària. Les deduccions són beneficis econòmics que té el contribuent en funció de diferents requisits.

Preguntat per Verificat, el mateix diputat explica en un correu electrònic que es referia a les deduccions vinculades a les despeses escolars, les quotes de les llars d’infants o de les escoles d’idiomes i altres despeses relacionades amb l’educació.

Gallego afegeix que a Andalusia hi ha “una deducció alternativa” per ajuda domèstica, que ofereix als contribuents una deducció per “la quantitat resultant d’aplicar el 15 % de l’import satisfet per compte de l’ocupador a la Seguretat Social corresponent a la cotització anual d’un empleat [de la llar], amb un límit màxim de 250 euros anuals”, segons recull l’article 14.1 de Decret Legislatiu 1/2018. Gallego considera que “compleix, més o menys, una funció semblant”.

El que preveu la legislació

L’IRPF, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, és un impost cedit parcialment a les comunitats autònomes, com figura a l’article 3.1 de la Llei 35/2006, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i això permet a les autonomies establir certs paràmetres.

Segons recull l’article 19.2 de la Llei Orgànica 8/1980, de Finançament de les Comunitats Autònomes, cada comunitat autònoma pot fixar “la quantia del mínim personal i familiar, la regulació de la tarifa i deduccions de la quota” de l’IRPF.

Deduccions autonòmiques per despeses educatives

Així doncs, per exemple, a l’Aragó hi ha una “deducció per despeses de guarderia de fills menors de 3 anys”, que queda regulada a l’article 110-17 de Decret Legislatiu 1/2005. En aquest cas, els contribuents poden deduir el 15% de les “despeses de custòdia de fills menors de 3 anys en llars d’infants o centres d’educació infantil, amb un màxim de 250 euros per cada fill”.

Però Aragó no és l’única comunitat amb una deducció d’aquestes característiques, sinó que totes les comunitats, excepte Andalusia i Catalunya, preveuen una o més deduccions vinculades a les llars d’infants, a les despeses en llibres de text i material escolar o a l’aprenentatge de llengües estrangeres.

Astúries, Castella i Lleó, Cantàbria o Galícia, per exemple, també preveuen deduccions per despeses en llars d’infants:

Deduccions per a despeses de material escolar i llibres de text

D’altra banda, la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia o Madrid, entre d’altres, inclouen deduccions per despeses de material escolar o llibres de text:

En un altre sentit, Castella-la Manxa (article 3.1 de la Llei 8/2013), Balears (article 4bis del Decret Legislatiu 1/2014) i Madrid (article 11.2 del Decret Legislatiu 1/2010) preveuen deduccions per despeses derivades de l’ensenyament d’idiomes.

Deduccions geogràfiques i demogràfiques

Finalment, La Rioja i Canàries tenen deduccions adaptades a les seves especificitats geogràfiques i demogràfiques.

En primer lloc, La Rioja (article 32.3 de la Llei 10/2017) inclou una deducció del 30% de les despeses en escoles infantils que només s’aplica a “contribuents que fixin la seva residència habitual en petits municipis de La Rioja”.

D’altra banda, Canàries (article 7.1 de Decret-Legislatiu 1/2009) inclou deduccions de 1.500 euros “per cada descendent o adoptat solter menor de 25 anys, que depengui econòmicament d’ell [el contribuent] i que cursi els estudis d’educació superior fora de l’illa en la qual es trobi la residència habitual del contribuent”.

Altres deduccions

Més enllà de les deduccions vinculades a despeses educatives, les comunitats autònomes estableixen un ampli ventall de deduccions de les quals els contribuents es poden beneficiar.

Entre les més freqüents hi ha les relatives a alguna discapacitat, al naixement o adopció d’un fill, a l’acolliment de menors o a la rehabilitació d’habitatges. També hi ha deduccions vinculades a donacions amb finalitat ecològica, a entitats del tercer sector, per a la rehabilitació o conservació de patrimoni històric, per fomentar la investigació o relacionades amb la crisi sanitària de la Covid-19.

A més, cada autonomia estableix deduccions concretes i particulars en funció de les seves característiques i les seves necessitats. Al cap i a la fi, l’objectiu final d’una deducció és incentivar determinats comportaments o accions per part dels contribuents. Alguns exemples:

  • Per despeses de transport públic per a residents en zones rurals en risc de despoblament (Astúries).
  • Per quotes a la Seguretat Social d’empleats de la llar (Castella i Lleó).
  • Per donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana o de l’occitana (Catalunya), com queda regulat en l’article 140 de la Llei 5/2017, de 28 de març.
  • Per inversió en instal·lacions de climatització i/o aigua calenta sanitària que utilitzin energies renovables en l’habitatge habitual i destinades exclusivament a l’autoconsum (Galícia).
  • Per al foment de l’autoocupació de joves menors de 35 anys (Madrid).
  • Per inversions en dispositius domèstics d’estalvi d’aigua (Múrcia).
  • Per adquisició de bicicletes de pedaleig no assistit (La Rioja).
  • Per subministrament de llum i gas d’ús domèstic per als joves emancipats (La Rioja).
  • Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades a la llar (Comunitat Valenciana).

En definitiva, Andalusia i Catalunya són les úniques comunitats autònomes que no tenen deduccions d’IRPF vinculades a despeses educatius dels contribuents. Les altres autonomies preveuen deduccions per despeses de matrícula, d’adquisició de llibres de text o material escolar o per a escoles d’idiomes.

Aquest article és fruit de la col·laboració entre Verificat i Newtral. Pots llegir la versió en castellà aquí.