Barcelona és la gran ciutat que inverteix més en neteja per persona, però no lidera la despesa entre els municipis de més de 50.000 habitants

Entre les sis ciutats més poblades, Barcelona lidera la despesa per persona en neteja viària i és la quarta respecte a la recollida de residus, cosa que la converteix en la que més inverteix en neteja si tenim en compte les dues partides. No obstant això, la capital catalana és la quarta ciutat de més de 50.000 habitants amb més pressupost per habitant en neteja viària i la quaranta-dosena en recollida de residus, segons les dades de la plataforma Gobierto.


Què s’ha dit?

Que Barcelona és la ciutat de l’Estat que destina més diners per habitant a neteja.

Què en sabem?

Entre les sis ciutats més poblades, Barcelona lidera la despesa per persona en neteja viària i és la quarta pel que fa a la recollida de residus. La capital catalana és la quarta ciutat de més de 50.000 habitants amb més pressupost per habitant en neteja viària i la quaranta-dosena en recollida de residus, segons les dades de la plataforma Gobierto.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar en una entrevista al programa Bàsics de Betevé que creia que Barcelona era "la ciutat de l'Estat que destina més diners per habitant a neteja" (al minut 13:45).

És una veritat a mitges. Entre les sis ciutats que superen el mig milió d'habitants, Barcelona lidera la despesa en neteja per persona amb 178,75 euros sumant les partides de neteja viària i recollida de residus. No obstant això, entre les ciutats de més de 50.000 habitants, la capital catalana és la quarta amb més pressupost per habitant en neteja viària i la quaranta-dosena amb més pressupost per càpita en recollida de residus, segons les dades agregades de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del govern espanyol recopilats per la plataforma Gobierto.

"Som, crec, la ciutat de l'Estat que destina més diners per habitant a neteja"

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

Neteja viària i recollida de residus, úniques dades comparables

L'alcaldessa feia referència a "neteja, residus i manteniment" quan parlava de "neteja", segons ha aclarit a Verificat el departament de premsa de l'Ajuntament de Barcelona. Tot i això, la base de dades de la plataforma Gobierto, que permet comparar les dades dels pressupostos municipals publicats per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, no contempla una categoria referent a les tasques de manteniment.

A més, dins de les actuacions de manteniment, l'Ajuntament de Barcelona inclou també les tasques de senyalització, la renovació del paviment i de l'enllumenat públic, la plantació d'arbres i altres feines que no estan directament relacionades amb la "neteja". Així ho indica una nota de premsa del maig del 2022 facilitada pel gabinet de premsa del consistori. Per tant, les úniques dades comparables són les de neteja viària i recollida de residus.

Barcelona, líder en neteja de les sis ciutats més poblades

Sumant tant el pressupost destinat a neteja viària com el dedicat a la recollida de residus, Barcelona és la ciutat que més diners per habitant inverteix en comparació amb les altres cinc ciutats espanyoles més poblades, és a dir, les que tenen una població superior al mig milió d'habitants. Així ho mostren les dades de Govern, extretes de les estadístiques que publica la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, tal com detalla a la seva metodologia. La capital catalana, amb un pressupost de 178,75 euros per persona, es troba davant de Madrid (172,16), Màlaga (169,07), Sevilla (144,11), València (102,28) i Saragossa (95,39).

En xifres desglossades, Barcelona també és la que més pressupost per càpita dedica a la neteja viària (119,08 euros per persona) davant de Màlaga (104,95), Madrid (99,85), Sevilla (79,84), Saragossa (68,7) i València (54,47). Tot i això, respecte a la recollida de residus, la capital catalana destina 59,67 euros per persona, de manera que es troba en quarta posició, per darrere de Madrid (72,31), Sevilla (64,27) i Màlaga (64, 12).

Quarta ciutat de més de 50.000 habitants en neteja viària i quaranta-dosena en recollida de residus

Barcelona és la quarta ciutat de més de 50.000 habitants amb més pressupost per càpita en neteja viària, d'acord amb les dades de Gobierto. La capital catalana se situa per darrere de Jaén (135,49 euros/habitant), Marbella (153,96) i Algesires (159,53), que és la ciutat de més de 50.000 habitants amb més pressupost en neteja viària per càpita. Barcelona, per tant, tampoc no és la capital de província que més inverteix en neteja viària per habitant, ja que es troba darrere de Jaén.

D'altra banda, és la quaranta-dosena ciutat de més de 50.000 habitants amb més pressupost per càpita en recollida de residus. Barcelona, que destina 59,67 euros per habitant a aquesta qüestió, se situa a més de 145 euros de Torremolinos (205,07 euros/habitant), la ciutat de més de 50.000 habitants amb més pressupost en recollida de residus per càpita.

Nous contractes

El gabinet de premsa de l'Ajuntament de Barcelona també ha assenyalat a Verificat que, "amb la Nova Contracta que va entrar en vigor a 5 districtes el març passat i entrarà en vigor a 5 districtes més aquest mes", el pressupost per habitant destinat a la neteja viària i la recollida de residus conjuntament és de 184,52 euros. Segons el departament de premsa, a les dades de la plataforma Gobierto, "només apareix incrementat aquest esforç econòmic durant 9 mesos per a una meitat de la ciutat i durant 3 mesos per a l'altra meitat", de manera que "no és imputable els 12 mesos de l'any".

"El 2023, amb la nova contracta instaurada durant els 12 mesos, es podrà comprovar com efectivament Barcelona és la ciutat d'entre aquelles amb què es compara per rellevància, mida i competències que més despesa dedica per habitant al conjunt neteja, recollida i manteniment", apunten des del consistori. Alhora, afegeixen que "això no vol dir que hi pugui haver municipis menors que, anecdòticament, dediquin un pressupost més gran".

El gabinet ha facilitat les dades completes de la Nova Contracta amb la partida de neteja viària i la de recollida de residus de forma conjunta sense desglossar-les. Tot i això, tenint en compte les dues partides, Barcelona tampoc és la ciutat que més gasta en neteja, ja que, per exemple, Marbella compta amb un pressupost de 242,76 euros per habitant (153,96 en neteja viària i 88,80 en recollida de residus, segons Govern), davant dels 184,52 de la capital catalana, segons les dades facilitades pel gabinet del consistori barceloní.