Revisem les dades de delinqüència dels menors no acompanyats que sempre generen polèmica a Twitter

Es donen moltes xifres relacionades amb els menors no acompanyats i la delinqüència, però la gran majoria d’ells no ha tingut contacte amb el món delinqüencial segons dades de Mossos (82%) i segons una enquesta de la DGAIA (93%).


Fotografia nota de premsa Mossos

Què s’ha dit?

El 93% dels menors no acompanyats que vénen del nord d’Àfrica no han comès mai cap delicte.

Què en sabem?

Segons una enquesta de la DGAIA a joves migrats sols, el 93% dels enquestats (811) no tenia cap requeriment policial o judicial. Els Mossos van fer un càlcul el 2019 segons el qual el 82% dels menors migrats sols no havia delinquit

Arran d’una publicació a Twitter s’han generat missatges qüestionant la dada de joves migrats no acompanyats que han delinquit a Catalunya. El tuit diu que el 93% dels menors no acompanyats que venen del nord d'Àfrica no han comès mai cap delicte. Aquesta dada surt d’una enquesta que la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) va fer als menors, però no són dades de fets delictius de la policia. Mossos d’Esquadra va publicar el 2019 que el 82% dels menors estrangers no acompanyats no havia delinquit mai. Per tant, les dues dades són correctes, però segons càlculs i metodologies diferents. 

El 16 de novembre el Col·legi de Periodistes de Catalunya va presentar dos estudis que parlen del tractament informatiu dels menors estrangers no acompanyats als mitjans de comunicació. Un d’aquests estudis, realitzat per la Universitat de Girona i la Fundació Barça, afirma que el 93% dels joves que havien arribat sols del nord d’Àfrica no tenia cap requeriment policial ni judicial. Aquesta és la dada que després es va compartir a Twitter. Però, d’un surt?

El 93% dels joves no té cap requeriment policial ni judicial

El mateix estudi i també una de les seves autores, l’experta en psicologia social Carme Montserrat, afirma a Verificat que les dades les va proporcionar la DGAIA a petició de la Fundació del Barça, amb qui la universitat havia signat el conveni per fer un estudi sobre els joves migrats sense referents familiars. Les dades que surten a l’estudi són d’una enquesta que la DGAIA va fer a 811 joves migrants sols entre finals del 2018 i principis del 2019 en la qual es preguntava als joves “sobre diferents àmbits de la seva vida i també sobre el tema dels delictes”, afirma Carme Montserrat. La majoria de menors que hi van participar eren del Marroc (74,5%), un 20,7% de l’Àfrica Subsahariana, un 2,9% d’altres països del Magreb i un 2% d’altres nacionalitats (pàgina 12 estudi). 

L’enquesta en qüestió no parla de fets delinqüencials, sinó que pregunta per “requeriments judicials o policials”. Segons la llei d’enjudiciament civil (article 149) i també segons el departament de premsa de Mossos un requeriment és una forma que tenen les institucions judicials o policials de comunicar-se amb una persona, però no vol dir que aquesta hagi estat detinguda o investigada.

Amb les dades d’aquesta enquesta de la DGAIA, l’estudi afirma que “segons els seus educadors/es, el 93% dels joves migrats sols no tenien cap requeriment policial ni judicial”, dels 811 que van participar en l’enquesta. La dada també es desglossa en funció de l’origen del menor; no hi havia cap jove dels països de l’Àfrica subsahariana que tingués un requeriment policial o judicial i només un 8% dels nois procedents del Marroc sí que en tenia. 

La investigadora Carme Montserrat explica que a l’estudi matisen que les respostes són “segons els seus educadors/es” perquè els joves contestaven les preguntes amb l’ajuda de l’educador “per dificultats lingüístiques”, però sempre feien referència al noi/a i “no era una opinió en general”. 

El departament de premsa de Drets Socials, de qui depèn la DGAIA, ha confirmat a Verificat que l’enquesta en què es basava l’estudi de la universitat de Girona i la Fundació del Barça l’havien coordinat des de la mateixa DGAIA i que no es preguntava als menors per fets delictius

Un 82% no ha delinquit, segons Mossos

D’altra banda, les estadístiques de Mossos no detallen la nacionalitat ni l’edat dels delinqüents. Tot i això, el 2019 la policia catalana va publicar un pla d’acció preventiu per a menors estrangers no acompanyats i en la nota de premsa afirmava que el 82% dels menors migrats sols no havia delinquit i el 18% que havien estat detinguts o investigats era majoritàriament per furts menors de 400 euros. Aquesta dada feia referència als menors immigrants arribats sols a Catalunya entre el 2016 i el 2018, segons explica la mateixa nota que ja no apareix publicada a la web de Mossos. 

Des de Verificat ens hem posat en contacte amb el departament de premsa de Mossos d’Esquadra per saber si existeix una xifra més actualitzada, però ens han contestat que no comparteixen aquesta informació. 

Des del departament de premsa de Drets Socials, que és de qui depèn la DGAIA, tampoc ens han compartit dades creuades entre menors migrats sols i fets delinqüencials. 

Un 19,5% dels menors tutelats a Catalunya han immigrat sols

Segons les últimes dades publicades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència del passat mes d’octubre, a Catalunya hi ha 7.748 menors protegits per la Generalitat i d’aquests, 1.513 (19,5%) són infants i joves que han emigrat sols i que no tenen cap referent familiar. Aquest 2021 han arribat 973 menors i per primera vegada han arribat més nois de l’Àfrica subsahariana que del Marroc. Concretament fins el 31 d’octubre un 41,5% dels nois que havien arribat a Catalunya provenien de l’Àfrica subsahariana, un 36,7% del Marroc, un 14,5% d’altres països del Magreb i un 6,8% d’altres llocs.