Catalunya està per sobre de Madrid en creació neta d’empreses, però per sota en constitucions

Entre el gener i el setembre del 2021 s’han constituït 3.438 empreses més a Madrid que a Catalunya. Tot i això, Catalunya ha superat Madrid en creació neta d’empreses (la diferència entre les que es constitueixen i les que es dissolen)


Què s’ha dit?

El conseller Roger Torrent assegura que durant aquest any s’han creat més empreses a Catalunya que a Madrid.

Què en sabem?

Segons l’estadística de societats mercantils de l’INE, entre el gener i el setembre del 2021 s’han constituït 3.438 empreses més a Madrid, però Catalunya està per sobre en creació neta d’empreses i té un saldo positiu de 400 més que Madrid.

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, va afirmar en una entrevista al diari Ara (al minut 29:57 del vídeo i a la versió escrita) que aquest 2021 s’han creat més empreses a Catalunya que a Madrid.

És una VERITAT A MITGES. Segons l’estadística de societats mercantils de l’INE, entre el gener i el setembre del 2021 s’han constituït 3.438 empreses més a Madrid (18.123) que a Catalunya (14.685). Tot i això, Catalunya sí que ha superat Madrid en creació neta d’empreses (la diferència entre les que es constitueixen i les que es dissolen). El saldo a Catalunya és de 400 empreses més que a Madrid.

“A Catalunya s’han creat més empreses aquest any que les que s’han creat a Madrid”

Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball

3.400 empreses més constituïdes a Madrid

Al global de l’any 2021, la xifra a què al·ludeix Torrent, a Madrid s’han constituït 18.123 societats mercantils, a Catalunya, 14.685 (3.438 menys) i a Andalusia, 13.213 (1.472 menys que a Catalunya), segons l’actualització, del setembre, de l’estadística de societats mercantils que publica mensualment l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Al llarg de l’any, Madrid ha estat la comunitat on s’han creat més empreses cada mes excepte el gener, quan se’n van constituir 27 més a Catalunya. Catalunya s’ha situat a segona posició tots els mesos excepte el març, l’abril i el setembre.

Les darreres dades disponibles es van publicar el 10 de novembre i mostren que el setembre es van crear 1.560 societats mercantils a Madrid i 1.100 a Catalunya. Andalusia va ser la segona comunitat on més empreses es van constituir, amb 1.111.

Les dades del Col·legi de Registradors d’Espanya també mostren que al llarg del 2021 s’han constituït més empreses a Madrid que a Catalunya.

Una creació neta de 400 empreses més

El gabinet de premsa del Departament d’Empresa i Treball respon a Verificat que el conseller feia referència a la creació neta d’empreses, la diferència entre les que es constitueixen i les que es dissolen.

Segons les mateixes dades de l’INE, la creació neta d’empreses entre el gener i el setembre del 2021 ha estat superior a Catalunya (13.357) en comparació amb Madrid (12.957):

  • A Catalunya se n’han creat 14.685 i se n’han dissolt 1.328.
  • A Madrid s’han creat 18.123 empreses (un 23% més que a Catalunya) i se n’han dissolt 5.166 (gairebé quatre vegades més que a Catalunya).

Catalunya, amb més creació neta els darrers nou anys

Si mirem la comparativa dels darrers anys, de moment el 2021 (fins al setembre) segueix amb la tendència que mostra que a Catalunya hi ha una creació neta d’empreses superior a la de Madrid, encara que amb la menor diferència des del 2014. Des del 2008, només en quatre anys (del 2009 al 2012) hi ha hagut més creació neta d’empreses a Madrid que a Catalunya.

Pel que fa a les constitucions, l’evolució de l’última dècada és paral·lela a Madrid i a Catalunya i la tendència s'ha mantingut estable excepte el 2016, l’únic any dels darrers catorze en  el qual es van crear més empreses a Catalunya (21.769) que a Madrid (19.924).

De la mateixa manera, les dades del Col·legi de Registradors d’Espanya coincideixen que en els darrers anys s’han constituït més empreses a la Comunitat de Madrid que a Catalunya. Així va ser el 2020, el 2019, el 2018 i el 2017. El 2016, de nou, Catalunya va superar Madrid.

Un major augment d’empreses inscrites a la Seguretat Social

Catalunya també passa per davant de Madrid en l’augment d’empreses inscrites a la Seguretat Social. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, a Catalunya hi ha més empreses inscrites a la Seguretat Social que a Madrid i l’augment del darrer any ha estat més elevat a Catalunya:

  • Aquest any, entre el desembre del 2020 i l’octubre del 2021, el nombre d’empreses inscrites a la Seguretat Social s’ha incrementat en 7.053 a Catalunya i en 5.716 a Madrid.
  • Si mirem la variació interanual entre aquest octubre i l’octubre anterior, a Catalunya hi ha 6.232 inscrites més i a Madrid, 5.538.

Amb les darreres xifres disponibles, l’octubre hi havia 230.920 empreses inscrites a Catalunya i 189.423 a Madrid. Això és una diferència de 41.497. La mateixa estadística assenyala que les dades per a cada comunitat “es corresponen amb les empreses que tenen algun centre de treball en aquesta comunitat i una mateixa empresa pot tenir centres a diverses comunitats autònomes”. Per aquest motiu, pot ser que el total d’empreses a nivell espanyol no coincideixi amb la suma d’empreses per comunitats.

En els darrers nou anys (les dades disponibles), no hi ha hagut cap mes en què Madrid hagi tingut més empreses que Catalunya inscrites a la Seguretat Social. Andalusia ha estat la comunitat amb més empreses inscrites durant aquest període excepte en dotze mesos (sempre juny, juliol o agost) en què Catalunya va passar per sobre. L’últim mes que Catalunya va liderar va ser l’agost del 2017.