La renda garantida s’atorga en funció dels ingressos, no de la nacionalitat

La nacionalitat no és un factor a l’hora d’atorgar la Renda Garantida de la Ciutadania, sinó que s’entrega en funció de criteris de renda.

La renda garantida s'atorga en funció d'ingressos, no de nacionalietat

Què s’ha dit?

Que existeix una “clara discriminació positiva” en favor de les persones migrades pel que fa a la Renda Garantida de la Ciutadania.

Què en sabem?

La nacionalitat no és un factor a l’hora d’atorgar la Renda Garantida de la Ciutadania. La població estrangera hi surt sobrerepresentada perquè pateix més risc de pobresa i exclusió social que la gent amb nacionalitat espanyola.

Coneix la nostra metodologia

S’ha viralitzat un article del mitjà digital The Objective sobre la nacionalitat de les persones beneficiàries de la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC) de la Generalitat de Catalunya on la diputada de Vox María García Fuster afirma que aquesta prestació presenta “una clara discriminació positiva” en favor de les persones migrades.

La nacionalitat o l’origen d’una persona no són factors a l’hora d’atorgar la Renda Garantida de la Ciutadania, sinó que s’entrega en funció de criteris de renda. De fet, les persones migrades només poden accedir a l’ajut si fa més de dos anys que resideixen a Catalunya i el criteri principal és tenir un nivell d’ingressos inferior a l’indicador de suficiència -uns 720 euros-. A Catalunya, el 52% de la població estrangera està en risc de pobresa o exclusió social, fet que provoca que aquestes persones estiguin sobrerepresentades entre les beneficiàries de la RGC.

“Una part importantíssima dels recursos públics són destinats a la immigració, existint una clara discriminació positiva en favor seu” [en relació amb la Renda Garantida de la Ciutadania].

María García Fuster, Vox

L’article de The Objective parteix d’una dada publicada per Vox que ja vam desmentir el 2022. La formació d’Ignacio Garriga va afirmar que el 40% dels beneficiaris de la Renda Garantia de la Ciutadania de l’any anterior tenien la nacionalitat estrangera, una proporció que en realitat era del 21,3%, com van detallar les dades proporcionades pel Departament de Drets Socials a Verificat.

En qualsevol cas, la Renda Garantida no s’atorga en funció de nacionalitat, sinó dels recursos econòmics disponibles. El principal requisit per a demanar-la és tenir uns ingressos inferiors a l’indicador de renda de suficiència, equivalent a 8.605 euros anuals, o 717 mensuals, per a unitats familiars d’un únic membre, tal com recull el portal del Departament de Drets Socials. Aquest llindar, que varia amb els pressupostos, augmenta en uns 360 euros per a les famílies de dos membres, i en uns 110 més per a les de tres.

A més, per a demanar la RGC també és necessari haver residit a Catalunya de manera continuada durant els dos anys previs i poder-ho acreditar, fet que ja exclou una part de la població migrada.

El 52% dels estrangers a Catalunya estan en risc de pobresa o exclusió social 

És cert que les persones estrangeres estan sobrerepresentades entre els adjudicataris de la RGC: aquest 21,3% és cinc punts superior al percentatge de població estrangera a Catalunya, que és del 16,3%. 

Però, si a l’hora d’adjudicar la Renda Garantida no es té en compte la nacionalitat, com és que les persones migrades estan sobrerepresentades en aquesta línia d’ajudes?

La Renda Garantida, a banda de requisits de residència o edat, s’atorga per criteris econòmics, i la població migrada està altament sobrerepresentada en les taxes de pobresa. El 2022 a Catalunya el 51,8% de les persones amb nacionalitat estrangera estaven en risc de pobresa o exclusió social, davant del 20% de les persones amb nacionalitat espanyola, d’acord amb la taxa AROPE publicada per l’Idescat.

Per tant, les persones que no disposen de nacionalitat espanyola tenen més probabilitat de patir risc de pobresa, fet que pot explicar la sobrerepresentació d’aquest col·lectiu entre els perceptors de la RGC. 

Les narratives sobre ajudes econòmiques i immigració

No és el primer cop que es viralitzen missatges que parlen d’una “sobrerepresentació” de persones migrades en les ajudes socials sense tenir en compte els criteris d’admissió. L’octubre de 2022 ja vam desmentir que el 40% dels adjudicataris de la RGC i el 43% dels d’habitatge públic fossin per a estrangers

Tampoc és cert, com va afirmar el líder de Vox, Ignacio Garriga, que el 95% de les ajudes per a joves extutelats siguin per a estrangers: conformaven el 53% l’any 2020 i, en tot cas, la prestació s’atorga per criteris econòmics independentment de la seva nacionalitat.