Cap dada apunta que els fills dels musulmans representin el 51% dels naixements a Catalunya

Què s’ha dit? El 51% dels infants que neixen a Catalunya són de pare o …

Imatge amb el tuit i el vídeo que parla dels naixements de pares musulmans.

Què s’ha dit?

El 51% dels infants que neixen a Catalunya són de pare o mare musulmans.

Què en sabem?

No hi ha dades de naixements segons la religió dels progenitors. Però, si fem un càlcul aproximat dels nadons en funció de la nacionalitat dels progenitors d’aquells països on l’islam és la religió majoritària, aquests representen al voltant d’un 13% del total de naixements a Catalunya.

Coneix la nostra metodologia

Un vídeo viral a les xarxes afirma que el 51% dels infants nascuts a Catalunya són de pare o mare “musulmans”. Com ja hem explicat, el cens no registra les creences religioses dels espanyols o de les persones residents a Espanya, d’acord amb l’article 16 de la Constitució. Per tant, tampoc existeix la xifra de naixements en funció de la religió dels seus progenitors. 

De totes maneres, els fills nascuts de pares de nacionalitats on l’islam és la religió majoritària van representar al voltant d’un 13% dels naixements el 2021, però no es pot afirmar que tots els ciutadans d’aquests països siguin musulmans o que persones de nacionalitat espanyola no ho siguin. T’ho expliquem.

“El 51% dels nens que neixen a Catalunya són de pare o mare musulmans. Aquesta és la mitjana. A Salt, el 75% dels nens que neixen són de pare o mare musulmans”.

Al voltant d’un 5% de la població és musulmana

A Espanya, no hi ha cap cens oficial amb les creences religioses, perquè ningú pot “ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences”, d’acord amb l’article 16 de la Constitució espanyola. Sí que existeixen, però, algunes enquestes i estudis que aproximen aquesta xifra. 

Segons l’enquesta sociopolítica de 2022 del CEO, el 5,6% de les persones considerava l’islam la seva religió. I, segons l’Estudi Demogràfic de la Població Musulmana, el 2022 els musulmans representaven el 8,1% de la població de Catalunya, d’acord amb una aproximació estadística en funció del nombre de persones de 29 nacionalitats de països on l’islam és la religió majoritària. 

“Segurament no ens equivocaríem si diguéssim que la població musulmana a Catalunya està al voltant del 5%“, va explicar a Verificat el tècnic de la Direcció General d’Afers Religiosos, Agustí Iglesias. Per tant, aquestes xifres ja fan difícil que el 51% dels naixements siguin de progenitors musulmans. Però, intentem fer una aproximació.

El 38% dels nascuts té progenitors estrangers

A Catalunya el 2022 van néixer 56.316 nadons i, d’aquests, el 32,6% van ser de mares de nacionalitat estrangera, d’acord amb les dades provisionals publicades a l’Idescat que no desglossen la nacionalitat de l’altre progenitor. L’Institut Nacional d’Estadística, en canvi, sí que proporciona dades d’ambdós progenitors, però les últimes dades disponibles són del 2021, quan el 38% dels naixements a Catalunya eren de progenitors (un o els dos) estrangers

No obstant això, si mirem els naixements de progenitors que tenen nacionalitat de països on l’islam és la religió predominant, el percentatge baixa. El 12,9% dels nascuts el 2022 tenia una mare amb nacionalitat d’un país on l’islam és la religió majoritària, com el Marroc, Senegal, Mali, Algèria, Gàmbia, Pakistan i Bangladesh. Això, però, és una aproximació que té en compte que totes les persones que tenen la nacionalitat d’aquests països professen l’islam i que no considera aquells musulmans que tenen nacionalitat espanyola.

El vídeo viral també diu que al municipi de Salt (Girona) “el 75% dels nens que neixen són de pare o mare musulmans”. Però, l’Idescat no dona dades per municipi i nacionalitat dels progenitors, així que no podem fer aquesta aproximació pel que fa al municipi gironí.

La taxa de fecunditat dels estrangers s’adapta a la dels autòctons

L’argument que utilitza la persona que apareix al vídeo viral es pot emmarcar dins de la teoria de la conspiració del gran reemplaçament, ja que parla de “suïcidi demogràfic” i “destrucció de la nostra cultura”. Un argumentari que ja hem desmentit anteriorment.

Un dels raonaments que desmunta la teoria de la substitució demogràfica és que els comportaments socials dels estrangers s’adapten als dels països de destí. És a dir, és factible esperar que, si la taxa de fecunditat dels autòctons és baixa, la dels immigrants també ho sigui amb el temps, segons va explicar a Verificat el subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics, Andreu Domingo, i tal com també assenyala un estudi acadèmic publicat a la revista Population and Development Review.