Per què en alguns llocs estan posant una dosi en comptes de dues a aquells que han passat la covid-19?

No només té avantatges a nivell personal, també es beneficiós pel conjunt de la població


Ens pregunteu per què en alguns països estan administrant dues injeccions a pacients que ja han superat la covid-19, mentre que a Espanya s'està vacunant a aquest grup només una vegada. Observant la literatura científica sobre aquest tema, l'estratègia de la monodosi en aquelles persones que ja han passat la infecció del SARS-CoV-2 no només té avantatges a nivell personal, sinó que també és beneficiós per a la resta de la població. Expliquem per què.

Tot i que avui dia cada vegada més països com Espanya apliquen una sola dosi als qui ja han passat la infecció per SARS-CoV-2 i són menors de 65 anys, el debat polític segueix damunt la taula. La literatura científica és cada vegada més clara sobre aquest tema: les persones que han estat infectades de SARS-CoV-2 tenen capacitat de generar anticossos a llarg termini. I quan el cos ja té anticossos propis contra el SARS-CoV-2, una sola dosi confereix protecció suficient, com expliquen, per exemple, vuit investigadors de la Universitat de Maryland en una carta publicada el passat 25 de maig a la revista EBioMedicine, propietat de The Lancet.

Allà argumenten que “l'evidència emergent del món real suggereix que les respostes d'anticossos a la primera dosi de vacuna en individus amb infecció prèvia per SARS-CoV-2 és igual o superior als títols d'anticossos trobats en individus sense experiència després de la segona dosi”.

La ciència, a favor

Més enllà del comentari, hi ha consens en l'àmbit científic: “Un nombre creixent d'estudis científics indica que una sola dosi de vacuna en persones que ja van passar la infecció és suficient per generar nivells d'anticossos iguals o superiors als observats en persones que no l'han passat i que van rebre dues dosis”, indica a Verificat Adelaida Sarukhan, immunòloga i redactora científica de ISGlobal. “També s'ha vist que la segona dosi no aporta molt benefici (quant a nivells d'anticossos) en persones que ja van passar la infecció”, afegeix.

És probable, insisteix, que les persones que van passar la infecció i van rebre una sola dosi de vacuna “estiguin millor protegides, no només pel nivell d'anticossos, sinó també per la diversitat”. Quan algú s'infecta de manera natural, amb el virus sencer, genera anticossos i cèl·lules T contra diferents proteïnes del virus, mentre que les vacunes a base de la proteïna espícula només generen immunitat concretament contra la proteïna Spike.

Com a exemple d'això, val un estudi recent en el qual s'ha observat que els anticossos de persones que ja van passar la infecció i que van rebre una sola dosi de vacuna tenen una major capacitat per a neutralitzar a les noves variants virals que els de persones no infectades que van rebre dues dosis de la vacuna.

I això, si parlem d'anticossos. Si ens centrem a més en la durada de la immunitat natural versus la generada per la vacuna, “es pensa que la natural serà bastant duradora”, apunta la immunòloga, tot i que insisteix que, primer, “encara és d'hora per saber quina serà major” i, segon, que això no vol dir que sigui millor infectar-se que vacunar-se: “Els riscos associats a la infecció (mort, hospitalització, covid persistent) són massa grans, per a gent de qualsevol edat”, conclou. “A més, les persones que ja van passar la infecció necessiten, de tota manera, una dosi de vacuna per estar ben protegides enfront de les noves variants”.

Una dosi, millor també a nivell poblacional

Més enllà del benefici personal, els científics insisteixen que a nivell poblacional, sobretot tenint en compte el context de recursos limitats amb el qual comptem, aquesta estratègia també és beneficiosa: “Canviar la recomanació de vacuna actual per a proporcionar només una dosi de vacuna als supervivents de COVID-19 alliberaria moltes dosis de vacuna que es necessiten amb urgència”.

Això, per exemple, tindria un impacte positiu en regions on s'està endarrerint la segona dosi per falta d'unitats: “Amb les vacunes addicionals disponibles, no hi hauria necessitat”, conclouen els experts en la carta.