Pedro Sánchez no ha autoritzat l’ús de ‘chemtrails’, ni existeix un procediment conegut amb aquest nom

Analitzem un article actual que afirma que Pedro Sánchez ha autoritzat l’ús de ‘chemtrails’


Què s’ha dit?

Que Pedro Sánchez ha autoritzat l’ús de ‘chemtrails’ per fumigar-nos des del cel.

Què en sabem?

Que Pedro Sánchez no va autoritzar l’ús de ‘chemtrails’, sinó que va autoritzar, el 17 d’abril del 2020, la utilització de procediments de desinfecció aèria amb productes virocides, molt usats durant la pandèmia.

Ens heu fet arribar un article actual que afirma que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha autoritzat l’ús de chemtrails, unes suposades fumigacions tòxiques que, segons algunes teories de la conspiració, es duen a terme des dels avions i deixen un rastre al cel. És FALS. Els chemtrails no existeixen, sinó que corresponen als deixants dels avions, fruit de la condensació del vapor que emeten. El 17 d’abril del 2020, durant l’estat d’alarma, el govern espanyol va publicar al BOE que cita l’article que ens heu fet arribar, que comptava amb una autorització a dos batallons de les Forces Armades per a utilitzar tècniques aèries de desinfecció dels ambients, específicament contra el SARS-CoV-2, però en espais tancats. Que es diguin tècniques aèries no vol dir que s’executin des de l'aire o amb avions.

Pedro Sánchez va autoritzar els chemtrails: El Govern farà servir les Forces Armades per fumigar-nos des del cel.

L’abril del 2020, Pedro Sánchez va aprovar "la utilització de procediments de desinfecció aèria, a través de les tècniques de nebulització, termonebulització i micronebulització per a l'execució de les tasques de desinfecció".Com explica el Ministeri de Sanitat, alguns dels productes virocides autoritzats, molts d'ells arrel de la pandèmia del SARS-CoV2, s’apliquen mitjançant la nebulització. S’utilitzen en espais tancats i no funcionarien des dels avions, com farien els suposats chemtrails, perquè el seu efecte quedaria dispersat a l’aire abans d’arribar a fer efecte, com vam explicar en aquest article on desmuntàvem la teoria dels deixants dels avions. 

“No tindria sentit aplicar el procés de nebulització en un espai obert”, confirma Xavier Giménez, professor titular del Departament de Ciència dels Materials i Química Física de la Universitat de Barcelona (UB). Giménez explica a Verificat que els nebulitzadors s’utilitzen sobretot en espais com els quiròfans, on es vol garantir una desinfecció completa de les superfícies. A més, l’aplicació ha de ser “sempre per part de personal especialitzat”, afegeix.

Els "equips de nebulització i micronebulització dispersen el producte en forma d'una boira actuant sobre totes les superfícies de l'establiment amb rapidesa i accedint a zones on amb les tècniques d'aplicació manual seria molt difícil”, explica la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPA). “Així s'aconsegueix la descontaminació completa de l'espai davant del coronavirus SARS-CoV-2 productor de la malaltia covid-19", afegeix. És a dir, que es tracta de tècniques usades manualment amb l’objectiu de lluitar contra la pandèmia de covid-19.

La desinfecció per via aèria (DSVA) és un mètode per desinfectar totes les superfícies (equips, parets, sostres i terres) d'una sala, nebulitzant a l'aire un producte desinfectant i mantenint la sala estanca durant el procés. 

La teoria dels chemtrails

Els chemtrails han estat des de fa temps presents en diversos discursos enganyosos, i, de fet, un estudi a nivell internacional va trobar que “gairebé el 17% de les persones (…) creien en l'existència d’un programa atmosfèric secret a gran escala (SLAP)”. Les teories que donen suport als chemtrails proclamen que aquests són “fruit de projectes secrets, generalment governamentals, coneguts per una elit minoritària, per fumigar la població amb objectius diversos: control de població, del clima, interferència de les comunicacions”, com explica un article que desmunta les hipòtesis al voltant d’aquest fenomen. Aquesta teoria ha estat desmentida en multitud d’ocasions per la comunitat científica, com ja vam explicar.

El fenomen conegut com a chemtrails correspon a deixants de condensació o contrails (de l’anglès, condensation trails). Aquests es formen per la sublimació del vapor d’aigua emès en la combustió de les turbines dels avions, quan a l’altura en la que volen sempre la temperatura es troba desenes de graus sota zero. “Aquests núvols, tot i ser originats per causes antròpiques [deguts a l’activitat humana], estan formats per cristalls de gel o gotetes (…) com els núvols d’origen natural”, apunta l’article mencionat, que aporta una visió científica al fenomen.

“No té cap sentit [afirmar] que hagin autoritzat els chemtrails, entre altres coses per què mai han existit”, explica a Verificat Xavier Giménez, autor d’un article que també desmunta la teoria que diu que es pot fumigar la població des del cel. Coincideix amb ell el grup de recerca de David Keith de la Universitat de Harvard, que apunta que "no hi ha cap evidència de l'existència de chemtrails", i afegeix que "si aquest programa existís a l'escala necessària per explicar la quantitat reclamada de rastres químics, requeriria milers o potser desenes de milers de persones. Seria extraordinàriament difícil mantenir en secret un programa d'aquest tipus". Un article de Science que analitza el suposat fenomen dels chemtrails afegeix que "les declaracions oficials sobre la inexistència de les esteles químiques no han descoratjat els defensors de la teoria", tenint en compte que la comunitat científica ha rebutjat repetidament que existeixin aquestes esteles químiques.

Jordi Mazon, doctor en física per la Universitat Politècnica de Catalunya, professor del Departament de Física aplicada d’aquesta universitat i president de l'Associació Catalana de Meteorologia, explica a Verificat que els principals arguments usats per aquells que defensen l’existència dels chemtrails es poden rebatre científicament, com podem llegir en un article del qual és autor, juntament amb altres professionals. Un dels arguments més estesos pels defensors dels chemtrails és que alguns avions deixen aquest rastre [de chemtrails] i altres no, i que de vegades aquest rastre s’estén pel cel durant hores, i d’altres no deixa rastre. Mazon ho raona explicant que “una temperatura baixa i una humitat relativa elevada als nivells de vol dels avions pot ser suficient com perquè de vegades els cristalls sublimats del vapor emès per la turbina no s’evaporin amb rapidesa i el vent els pot estendre pel cel. D’altres vegades, en canvi, l’elevada temperatura i la baixa humitat fan que de seguida s’evaporin i desapareixin. Així mateix, dos avions volant a pocs centenars de metres de diferència poden trobar-se condicions de temperatura i humitat molt diferents, de manera que en un nivel de vol els cristalls s’estenguin i durin hores, i en un altre nivell l’ambient sigui més sec i s’evaporin de seguida”. Mazon és un dels autors de l’article que aprofundeix en el tema i contraargumenta, des d’un punt de vista de la física de l’atmosfera, la pseudociència dels chemtrails.