No totes les universitats públiques “han baixat” el seu finançament “en els darrers deu anys”, 21 l’han augmentat

Què s’ha dit? El ministre d’Universitats, Joan Subirats, va afirmar en una entrevista que les …


Què s’ha dit?

El ministre d’Universitats, Joan Subirats, va afirmar en una entrevista que les universitats públiques espanyoles “han baixat molt de pressupost i de finançament en els darrers 10 anys”.

Què en sabem?

És cert que el pressupost global de les 50 universitats públiques va ser inferior el 2019 que el 2009, però 21 universitats espanyoles sí que van tenir un finançament superior al de deu anys abans.

El ministre d'Universitats, Joan Subirats, va afirmar en una entrevista a Despierta Andalucía de Canal Sur que les universitats públiques espanyoles "han baixat molt de pressupost i de finançament els darrers 10 anys" (al minut 1:47:52). El compte oficial d'En Comú Podem va compartir a Twitter un vídeo amb aquestes declaracions.

És ENGANYÓS. És cert que el pressupost global de les 50 universitats públiques va ser inferior el 2019 que el 2009, però 21 universitats espanyoles sí que van tenir un finançament superior al de deu anys abans. Així consta a les Estadístiques de l'Educació (EDUCAbase) i a les xifres facilitades pel Ministeri d'Universitats a Verificat.

"Les universitats públiques espanyoles, que són 50 universitats públiques, […] han baixat molt de pressupost i de finançament els darrers 10 anys"

Joan Subirats, ministre d'Universitats

Al seu tuit, el partit citava entre cometes una cita amb lleugeres diferències respecte a les paraules textuals del ministre. Les declaracions que acompanyaven el vídeo, atribuïdes a Subirats, eren que "les 50 universitats públiques espanyoles (…) han baixat molt de pressupost i de finançament els darrers 10 anys".

21 universitats públiques han augmentat les despeses

El 2019, 21 universitats públiques espanyoles van gastar més que el 2009, segons les Estadístiques de l'Educació (EDUCAbase) i les dades trameses pel Ministeri d'Universitats a Verificat per completar la sèrie temporal. La dada surt de les obligacions reconegudes netes, que corresponen a "l'import de les obligacions de pagament que han tingut el seu origen en l'exercici", segons la definició que dona el portal rendiciondecuentas.es. És a dir, allò que han hagut de pagar.

Tot i que Subirats es refereix a "pressupost i finançament", des del Ministeri d'Educació només han facilitat la dada de les obligacions reconegudes, per això és aquesta dada la que considerem.

La despesa d'aquestes 21 universitats havia arribat als nivells més baixos el 2013 i el 2014. En el primer cas, només tres universitats van pressupostar més que el 2009 i en el segon, només la Universitat de Granada va invertir més que cinc anys abans. Des de llavors, les xifres s'han anat recuperant progressivament fins a l'exercici del 2018, que va ser el primer després de set anys en què la majoria d'aquestes 21 universitats van gastar més que el 2009.

Les Estadístiques de l'Educació (EDUCAbase) recullen el pressupost inicial, el crèdit definitiu del pressupost de despesa i les obligacions reconegudes netes de les 50 universitats públiques espanyoles una a una. No obstant això, la sèrie temporal va del 2019 al 2012 i el Ministeri d'Universitats va compartir amb Verificat les dades del 2009, 2010 i 2011 per completar l'evolució. A partir del segon quadrimestre es publicaran les xifres relatives a l'any 2020.

Un cop consultades les dades, hem repreguntat al gabinet de premsa del Ministeri d'Universitats per saber a què es referia el ministre a les seves declaracions, però en el moment de publicar aquest article no havíem obtingut resposta.

389 milions d'euros menys que el 2009

Tot i això, considerem que l'afirmació de Joan Subirats és enganyosa perquè sí que és cert que sobre la suma de les obligacions netes de les 50 universitats públiques espanyoles en conjunt va ser inferior el 2019 que el 2009.

El 2009, el conjunt d'universitats públiques espanyoles va generar una despesa de 10.202 milions d'euros, mentre que el 2019 la xifra va ser de 9.813 milions. Això és una reducció de 389 milions d'euros, un 3,81% menys.

Si mirem l'evolució recent, les obligacions reconegudes netes es van mantenir estables entre el 2009 i el 2010, van començar un descens el 2011 i van tocar fons el 2014. Després d'un lleu creixement el 2015 i una tènue reducció el 2016, han augmentat en els tres darrers exercicis.

A les dades facilitades pel Ministeri d'Universitats a Verificat apareixen 50 universitats públiques el 2019 i 49 el 2009 i el 2010. No hi ha xifres de la Internacional Menéndez Pelayo per a aquests anys.

La Rey Juan Carlos i la Carlos III, les que més augmenten

Les dues universitats que han experimentat un increment més gran de les seves obligacions reconegudes netes entre el 2009 i el 2019 han estat de Madrid: la Rey Juan Carlos (31,2 milions d'euros més i un creixement del 23,18%) i la Carlos III (30,8 milions i 19,08%).

A l'altre extrem, les dues que han tingut un descens més gran són la Politécnica de Madrid (100,2 milions menys i una reducció del 23,64%) i la Politècnica de València (84,9 milions i 20,21%).