No s’ha demostrat que la vacuna contra la grip augmentés el risc de morir per covid-19

L’estudi en qüestió no estableix una relació entre els dos factors, i en cap cas els presenta com a causa-conseqüència.


Què s’ha dit?

Que un estudi català ha trobat que haver rebut la vacuna contra la influenza (el virus de la grip) en anys previs a la pandèmia, suposadament hauria augmentat un 32% el risc de morir de covid-19 durant la primera onada de la pandèmia, entre març i juny del 2020.

Què en sabem?

L’estudi estava destinat a estudiar una possible protecció de la vacuna de la grip contra els quadres més greus de la covid-19. Els resultats, que no van trobar evidències de cap mena de protecció creuada, no tenen en compte diferències d’edat, estil de vida ni comorbiditats, de manera que no són comparables. La relació que s’estableix entre vacuna de la grip i mort per covid no és correcta, ja que, per molt que els dos factors coincideixin, un no és la causa de l’altre.

Aquests dies està corrent per xarxes un missatge que, atribuint la informació a un recent estudi català, assegura que haver rebut la vacuna de la grip durant els anys previs a la pandèmia augmentava en un 32% el risc de morir de la covid-19.

El missatge que s'està difonent, però, és ENGANYÓS. L'estudi en qüestió no estableix una relació entre els dos factors, ja que, si bé és cert que ambdós coincideixen, en cap cas els presenta com a causa-conseqüència. L'explicació és que les persones vacunades de la grip, les persones grans (i amb més factors de risc envers les dues malalties), són alhora les que tenen més risc per morir de covid-19.

Investigació catalana publicada recentment. Haver rebut la vacuna contra la influenza en anys previs, va augmentar un 32% el risc de morir de covid durant la primera onada de 2020

L’estudi a què fa referència el claim és un pre-print, un article que encara no ha estat publicat a cap revista d’investigació, que en aquest cas ja ha estat revisat per parells i es publicarà properament en la revista JMIR Public Health and Surveillance. Els propis científics assenyalen que el seu objectiu era avaluar la possible protecció que podria proporcionar la vacuna contra la grip a pacients amb covid-19. Aquesta hipòtesi, que vàrem explicar aquí, va ressonar bastant durant el primer any de pandèmia i encara se segueix estudiant.

La recerca, que, segons expliquen les autores a Verificat, forma part d’un macroprojecte on s’ha analitzat si diferents famílies de medicaments com antidiabètics, anticoagulants o antibiòtics han tingut algun efecte protector davant la malaltia, no ha trobat evidències que la vacuna de la grip oferís una protecció envers la covid-19, amb dades de Catalunya de la primera onada (de març al juliol de 2020).

No podem afirmar que la vacuna contra la grip protegís de les complicacions (pneumònia, ingrés o mort) per covid-19”, indicava a Twitter Maria Giner, investigadora de Farmacoepidemiologia a l‘Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, a Barcelona, i coautora de l’article. La raó és que, en comparar els ingressos hospitalaris, el desenvolupament de pneumònies i la mort per covid-19 entre vacunats i no vacunats, els científics van veure que els primers presentaven un risc més elevat de tenir un quadre més greu de malaltia (10,8 i 32% més de risc respectivament).

Ara bé, això no vol dir que la causant d’aquest augment de risc fos la vacuna contra el virus de la influenza. “Com a estudi observacional, no és útil per a demostrar causalitat”, segueix la científica, concloent que l’estudi només mostra que “moren més els més fràgils (que al seu temps són els que més es vacunen de la grip)”. “Moltes vegades arrossega més [cap a les complicacions] les característiques del pacient que no el tractament que estem donant”, afegeix Rosa Morros, farmacòloga clínica a l’IDIAP Jordi Gol, i també coautora de la publicació.

“És veritat que [l’article] troba una correlació entre estar vacunat contra la grip i diferents resultats de la covid-19, però és una correlació no implicant cap relació de causalitat”, indica a Verificat Marc Sáez, catedràtic d’Estadística i membre del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Universitat de Girona (UdG). L’expert apunta com la clau “és que en les dues variables, el principal percentatge de població és la gent gran”.

El perfil de la població estudiada que havia rebut algun cop una punxada contra la grip presenta, segons l’article, molts més factors de risc que les persones no vacunades, com la mitjana d’edat, que en les persones vacunades és més de vint anys superior (64,3 per 40,6 anys). També trobem que la proporció de persones amb obesitat és gairebé el doble en la població vacunada, que, per tant, mostra major prevalència de totes les comorbiditats (malalties coexistents en la població estudiada) llistades en l’estudi.

La campanya de vacunació antigripal s’adreça especialment “a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip i també a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, com ara els professionals de la salut”, explica el departament de Salut de Catalunya al seu web

Les persones amb aquest alt risc de complicacions comprenen, en la campanya d’aquest hivern, persones grans a partir dels 60 anys, embarassades, persones amb malalties cardiovasculars, neurològiques o respiratòries cròniques, i persones amb altres malalties considerades de risc (com la diabetis o el càncer entre altres).

Correlació no és causalitat

Durant la pandèmia ens hem trobat amb nombrosos missatges (1, 2, 3, 4) que manipulaven estadístiques certes per tal de suggerir relacions inexistents. Que existeixi una correlació (una evolució similar o coincident en el temps) entre dues variables, no vol dir que hi hagi una relació de causalitat, és a dir que una causi l’altra. Com exemplifica l’Oficina Australiana d’Estadística, fumar es correlaciona amb l’alcoholisme, però això no vol dir que el causi.

Suggerir que la injecció és la causa de la mortalitat per covid és caure en un argument fal·laç: s’obvien altres factors de risc que també podrien explicar aquest excés. Aquests altres elements, en aquest cas l’edat i les comorbiditats, es coneixen en medicina com a factors de confusió. El fenomen sorgeix quan l’aparent associació entre dos factors pot ser totalment o parcial explicada per una altra variable (o viceversa).

european media and information fund