No hi ha evidència científica que les vacunes d’ARNm hagin de causar 62 milions de morts el 2022

Circula un article basat en un resum publicat a una revista científica que conté greus errades de contingut


Què s’ha dit?

S’ha publicat un resum d’un estudi que afirma que les vacunes d’ARNm dupliquen la possibilitat de patir un atac cardíac en cinc anys. Amb aquesta dada, una web dedicada a desinformar ha calculat que pel 2022 moriran 62 milions de persones.

Què en sabem?

L’informe en què s’afirma que les vacunes dupliquen el risc de patir síndrome coronària aguda en cinc anys ja ha patit rectificacions per part del seu autor, donat que conté deficiències tant metodològiques com de contingut. Per tant, el percentatge (i les inferències que s’han fet posteriorment) no pot donar-se per vàlid.

Ens heu fet arribar un article publicat en diverses webs que ja hem verificat en ocasions anteriors que alerta sense proves sòlides que les vacunes d'ARN missatger —Pfizer/BioNTech o Moderna— causaran “més de 62 milions de morts cardiovasculars el 2022 a tot el món”. És FALS que existeixi aquesta previsió: la dada està calculada sobre la base d'un test que no està dissenyat per a arribar a les conclusions a les quals suposadament arriba. De fet, els resultats no són representatius estadísticament i el mateix autor de l'estudi va desmentir els seus càlculs.

"Es preveu que les vacunes Covid-19 causin més de 62 milions de morts cardiovasculars el 2022 a tot el món […] Les vacunes Covid-19 mRNA incrementen en més del doble les possibilitats de patir un atac al cor en 5 anys"

Tot va començar amb un estudi de Steven Gundry, segons Reuters, un ex-cirurgià cardiotoràcic que en l'actualitat es dedica a la venda de suplements naturals que ell mateix comercialitza, al mateix temps que dirigeix una clínica privada de medicina restaurativa en la qual promet “que els seus pacients es mantinguin sans sense haver de passar per la cirurgia”.

El novembre del 2021, Gundry va publicar en el portal de la revista científica Circulation (una publicació líder en el seu camp) les conclusions d'una previsió que havia presentat prèviament en un congrés. L'estudi, que era un resum d'un congrés i no un article revisat per parells, deia que les persones vacunades analitzades tenien més risc de patir síndrome coronària aguda (ACS, per les seves sigles en anglès), una complicació cardíaca que provoca que el cor no rebi suficient quantitat de sang per una obstrucció en alguna artèria coronària, segons una mostra que havia analitzat. Això pot donar lloc a una angina inestable —quan no s'obstrueix de manera completa l'artèria— o a un atac cardíac, que pot ser mortal.

Els comentaris extrets de ponències en congressos compten amb un nivell de revisió menor que un paper en una revista científica, com ja vam explicar en el seu moment. En el moment de fer la verificació sobre el mateix tema, l'agència Reuters assenyala que el científic “no va estar disponible per a fer comentaris”.

Una predicció sense base científica

Poc temps després de la publicació, una web que publica amb freqüència desinformació i a la qual ja hem desmentit prèviament va publicar un article fet per un “lector preocupat” anònim que establia, basant-se en la publicació de Gundry, quantes persones podrien morir de problemes cardíacs tenint en compte la població vacunada amb les vacunes d'ARNm. D'aquí és d'on treu després la dada que el 2022 moriran uns 62 milions de persones.

“Dedueixen en l'article que si s'incrementa la incidència de síndrome coronària aguda (per la vacuna) i la mortalitat d'aquest és ics, moriran tants milions de persones”, indica José María Gámez Martínez, president de l'Associació de Cardiologia Clínica de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). “Això seria cert si de veritat aquest test servís per a això i estigués validat”, conclou.

Al que es refereix Gámez és al fet que Gundry, per a dir que les vacunes dupliquen el risc de desenvolupar síndrome coronària aguda, utilitza un índex anomenat ‘PULS Cardiac Test’, que mesura diferents marcadors en la sang i estima el risc de patir una síndrome coronària aguda en cinc anys i l'aplica a una mostra de persones vacunades. Es tracta bàsicament d'un model de predicció que suposadament val per a identificar a un pacient asimptomàtic que està en risc de desenvolupar síndrome coronària aguda, però no està validat, és a dir, que no hi ha estudis científics independents que confirmin que el test val per a això.

Test invàlid i desmentit pel seu autor

Per a treure les seves dades, Gundry va reclutar a una sèrie de pacients abans i després de rebre una vacuna d'ARNm i va mesurar la inflamació d'aquests marcadors. “Va observar que la puntuació s'incrementa en aquests pacients i, per tant, va inferir que aquests tindran un major risc”, resumeix Gámez.

Perquè el test estigui validat, s'ha de demostrar i provar que mesura allò per a què ha estat creat, en aquest cas el risc de síndrome coronària aguda en cinc anys: “No tenia estudis previs que li donessin aquesta validesa per a fer aquestes asseveracions, ja no en covid, sinó en la població general”, critica Gámez.

El resum publicat per Gundry va ser rectificat per ell mateix a finals de desembre de 2021, després que altres cardiòlegs haguessin assenyalat deficiències greus presents en el document: “Si bé els resums (o abstracts) de congressos —que, juntament amb els cartells, formen part de la categoria més àmplia de literatura de conferències— es consideren recerca preliminar i no s'atorga ni implica cap garantia quant a la seva precisió o confiabilitat, […] el Comitè [del Programa de Sessions Científiques de la American Heart Association, o AHA] va plantejar aquestes inquietuds a l'autor, qui va proporcionar les següents correccions”, indiquen en el document, ja amb les correccions.

De fet, Gundry elimina del text la paraula “validat” quan parla del test, paraula que abans sí que hi figurava (l'explicació apareix en el cinquè paràgraf de la seva correcció).

Errors de forma i contingut

La conclusió que apareix en el resum del congrés és que el risc de síndrome coronària aguda s'incrementa de l'11 al 25% en aquests pacients una vegada s'han vacunat. Però, per què el text no està bé? Sobretot perquè en la recerca mèdica és fonamental comptar amb un grup de control, és a dir, un grup de característiques similars a la mostra que analitzarem, però al qual no sotmetrem a cap tractament, per a veure quines diferències es produeixen respecte al que sí que el reben.

Sobre la importància dels grups de control ja en vam parlar en l'article sobre les vacunes i uns efectes autodestructius que suposadament causaven i l'evidència dels quals no va poder demostrar-se precisament perquè els autors no comparaven les seves troballes amb un grup de control.

Això és quelcom que Gundry no fa i que de fet reconeix en el document de rectificació, assenyalant que ha afegit frases a l'abstract com que “en aquest estudi observacional no s'ha dut a terme comparació estadística”.

De fet, la rectificació comença en el mateix títol del comentari, que passa de dir-se “Les vacunes ARNm de la covid augmenten dràsticament els marcadors inflamatoris endotelials i el risc de SCA segons el mesurat per la prova cardíaca PULS: una advertència” a "Troballes d'observació dels resultats de la prova cardíaca PULS per a marcadors inflamatoris en pacients que reben vacunes d'ARNm". La modificació també adverteix que les dades no han estat validades en la població.

L'assumpte de les vacunes de la covid-19 i els presumptes problemes cardíacs que genera és recurrent en l'àmbit de la desinformació, sent el més famós el d'una suposada major prevalença de la miocarditis després de la vacuna d'ARNm que la documentada científicament, que els estudis han estimat entre un i 10 casos per cada 100,000 pacients vacunats.