No està demostrat que 9 de cada 10 espanyols tinguin dèficit de vitamina D, com assegura un anunci d’Actimel

Verifiquem una campanya publicitària d’Actimel que afirma que 9 de cada 10 espanyols tenen dèficit de vitamina D.


Què s’ha dit?

Que 9 de cada 10 espanyols tenen dèficit de vitamina D.

Què en sabem?

Que l’estudi que es cita com a font a la publicitat d’Actimel no diu això, sinó que parla de l’ingesta de vitamina D, fent referència que aquesta és inferior a la recomanada, cosa que no resulta necessàriament en un dèficit de vitamina D. A més, alguns estudis han parlat de dèficit de vitamina D en un 40% de la població, però es tracta d’una dada en constant debat.

Una campanya d’Actimel afirma que 9 de cada 10 persones tenen dèficit de vitamina D. És ENGANYÓS. La marca basa la campanya en un estudi que no analitza els nivells de vitamina D en sang, sinó la ingesta del micronutrient a través de la dieta. L’estudi, basat en enquestes a la població, va trobar que el 94% de la població reportava ingestes menors a les recomanacions diàries, però no parla dels nivells de vitamina D en sang, ni té en compte que la principal font de vitamina D per a la majoria de persones és l’exposició al Sol.

9 de cada 10 espanyols tenen dèficit de vitamina D

Danone ha llançat una campanya publicitària del producte Actimel en què afirma que “9 de cada 10 espanyols tenen dèficit de vitamina D”. Aquests anuncis, presents a llocs com el metro de Barcelona o cunyes de ràdio, han generat cert enrenou per la contundència de la dada. L’anunci del metro consta de dos panells, un amb la suposada dada i la font d’on surt, i l’altre amb la marca i les característiques del producte. Encara que no hi ha res que els vinculi més enllà de la similitud en els grafismes i l’estil, a la falca de ràdio sí que apareix la dada i vinculada a la marca. Verificat s’ha posat en contacte amb l’empresa, però al moment de publicar aquesta verificació no ha rebut resposta sobre les conclusions dels estudis citats. 

El web d’Actimel, que promou el producte com a font de vitamina D, facilita informació genèrica sobre el micronutrient i cita dues referències científiques com a font: els Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units i la Universitat d’Oregon. La primera referència assegura que una de cada quatre persones als Estats Units té nivells massa baixos de vitamina D, i la segona cita un estudi en 150 persones de Minnesota que patien dolors musculoesquelètics on el 93% van resultar amb aquesta carència. Cap dels resultats parla del percentatge de persones amb un dèficit de vitamina D a Espanya. 

La quantitat ingerida no és la mateixa que la disponible en sang

L’anunci imprès, on s’assegura que 9 de cada 10 espanyols pateixen dèficit de vitamina D, sí que inclou una referència a un informe espanyol que dona dades: l’estudi científic ANIBES número 14, que tracta sobre ingesta diària, adequació de la ingesta i fonts alimentàries de calci, fòsfor, magnesi i vitamina D a la població espanyola. L’informe conclou que “els resultats indiquen que hi ha un percentatge important dins de la població (…) [les 543 persones que ha participat i completat l’estudi] que no assoleix les recomanacions actuals d'ingesta de (…) vitamina D”. És a dir, que el 94% dels enquestats va reportar ingestes menors al 80% de les recomanacions diàries a nivell nacional. L’estudi parla de la ingesta, però en cap cas fa referència als nivells de vitamina D en sang, que no només depenen de la dieta, i que és la dada que s’hauria de mirar per analitzar el dèficit de vitamina D.

Javier Aranceta-Bartrina, president del Comitè Científic de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) i membre del grup investigador ANIBES, explica a Verificat que “des del punt de vista tècnic, l'estudi ANIBES (…) planteja un risc d'ingesta inadequada, que l'aportació de vitamina D amb els aliments no arriba a cobrir les necessitats que planteja la ciència (…). Aleshores, no es pot afirmar que hi hagi una carència, el que hi ha és un risc d'ingesta inadequada de (…) vitamina D”. 

Aranceta-Bartrina també refereix que “des del punt de vista científic, és veritat que hi ha un percentatge molt important de població (…) [amb] nivells de vitamina D millorables”, però recalca que “no tothom té les mateixes necessitats de vitamina D (…). Els valors que planteja la ciència són valors que cobreixen (…) les necessitats del 90% [de la població], però hi ha gent que en necessita menys”. Per això, menciona, es parla del risc d'ingesta inadequada.

La vitamina D també s’absorbeix pel Sol

La ingesta d’aliments no és la única font de vitamina D. De fet, com indica l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) en una publicació a la seva pàgina web, la vitamina D també se sintetitza amb la radiació solar. En aquest sentit, factors com la qualitat de l’aire, el pes i l’edat de cadascú, el lloc de residència, el color de la pell i l’època de l’any, juguen un paper important tal com vam explicar

El dèficit de vitamina D pot tenir relació amb diverses malalties (cardiovasculars, autoimmunes i fins i tot amb l’esclerosi múltiple, entre d’altres), com han assenyalat diversos estudis, si bé encara no s’ha establert cap relació causal, segons assenyala el manual Vitamina D, un llibre que recull el coneixement científic més actual respecte al micronutrient.

Les dades apunten que almenys un 40% de la població espanyola té nivells de […] [vitamina D] per sota dels 20 ng/ml, un percentatge que augmenta exponencialment amb l’edat. Aquesta xifra, però, està en debat constant, ja que és difícil establir el límit entre normalitat i deficiència. De fet, Ramon Grimalt indica a Verificat que “es considera que hi ha dèficit de vitamina D en un tant per cent molt alt de la població”, perquè ni tan sols el clima solejat del Mediterrani assegura els nivells mínims de vitamina D.