No, la Llei Trans no ha eliminat els conceptes de mare i pare del Codi Civil, sinó que els amplia per fer-los inclusius

Què s’ha dit? Que la Llei Trans substitueix els conceptes de mare i pare pels …


Què s’ha dit?

Que la Llei Trans substitueix els conceptes de mare i pare pels de “progenitor gestant i no gestant” del Codi Civil

Què en sabem?

La Llei Trans, no elimina els conceptes de pare i mare, sinó que els amplia per a fer-los més inclusius. A partir d’ara, el Codi Civil parlarà de “pare o progenitor no gestant” i de “mare o progenitor gestant”, per tal de garantir els drets de filiació de les parelles de dones lesbianes i bisexuals i de parelles en les quals un home trans gesti la criatura.

Diversos polítics, mitjans de comunicació i usuaris de Twitter han afirmat que la Llei Trans substitueix els conceptes de mare i pare pels de “progenitor gestant i no gestant” del Codi Civil. Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular, va dir en un discurs que a partir d’ara, “quan anem a inscriure el nostre fill al registre, no serem pare o mare, serem progenitor i progenitora gestant i nosaltres volem seguir sent pares o mares”. A més, el líder popular també va publicar un post al seu compte d’Instagram on deia que “com a home, no sóc un progenitor no gestant, sóc un pare”, en línia amb les seves declaracions.

És FALS. La Llei per a la Igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, més coneguda com a Llei Trans, no elimina els conceptes de pare i mare, sinó que els amplia per a fer-los més inclusius. A partir d’ara, el Codi Civil parlarà de “pare o progenitor no gestant” i de “mare o progenitor gestant”, per tal de garantir els drets de filiació de les parelles de dones lesbianes i bisexuals i de parelles en les quals un home trans gesti la criatura.

El canvi permetrà que les dues persones, en el cas que no estiguin casades, puguin “procedir a la filiació no matrimonial […] en els mateixos termes que en el cas de les parelles heterosexuals”, segons explica el preàmbul de la llei.

Concretament, en el cas de les parelles de dones que no estiguin casades, a partir d’ara podran “inscriure la seva criatura com a biològica. Abans, només es podia inscriure com a biològica la gestant, i com a adoptiva la no gestant”, explica el bufet d’advocades Olympe a Twitter. Ara, les dues persones ho podran fer.

El propi preàmbul de la llei explica que aquest és l’objectiu d’afegir els conceptes de progenitors gestants i no gestants a les categories ja existents de mares i pares:

Lluny de consistir en una modificació merament formal, la substitució del terme «pare» a l’article 120.1 [del Codi Civil] per l’expressió «pare o progenitor no gestant» suposa la possibilitat, per a les parelles de dones, i parelles d’homes quan un dels membres sigui un home trans amb capacitat de gestar, de procedir a la filiació no matrimonial per declaració conforme en els mateixos termes que en el cas de parelles heterosexuals […]

Fins ara, l’article 120 del Codi Civil, que regula la filiació no matrimonial, només parlava de “pare” i “mare”, fet que excloia els tipus de parelles mencionats anteriorment. El cinquè apartat de la Disposició final primera de la Llei Trans modifica aquest article, per tal que parli de “pare o progenitor no gestant” i de “mare o progenitor gestant”.