Les imprecisions de Sabater parlant de la factura de la llum

"L’Ibex 35, en el segon i tercer trimestre del 2020: Iberdrola, beneficis: 2.521 milions, Telefónica, …


"L’Ibex 35, en el segon i tercer trimestre del 2020: Iberdrola, beneficis: 2.521 milions, Telefónica, 2.067 milions, el BBVA, 1.734 milions i Endesa, 1500 milions, mentre s’està tallant la llum de moltissimes families a molts pobles i ciutats i ens apugen la factura de la llum"

Dolors Sabater, CUP

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, va referir-se als resultats de grans empreses de l'IBEX 35 "mentre que s'està tallant la llum de moltíssimes famílies a molts pobles i ciutats ens apugen la factura de la llum". És ENGANYÓS.

Per començar, les dades econòmiques presentades per Sabater, són inexactes.

  • Iberdrola va tenir un benefici en els tres primers trimestre de 2.680,9 milions d'euros: 1.257 en el primer, 587,9 en el segon i 836 en el tercer, com es desglosa en els seus informes. Aquesta xifra, similar a la mencionada per Sabater, abarcaria els primers nou mesos de l'any, no només sis. En aquest cas s'haurien de sumar els 587,9 del segon trimestre i els 836 del tercer, cosa que dona un resultat total de 1.423,9, lluny dels 2.521.
  • Per a Telefónica la situació és lleugerament diferent. L'empresa de telecomunicacions va presentar un benefici net de 670 milions d'euros en els primers nou mesos. No obstant, aquesta xifra eleva als 2.052 milions de benefici net subjacent, un dada que exclou partides no recurrents com plusvàlues, despeses de reestructuració o ajustaments per hiperinflació a països de l'Amèrica Llatina.
  • Amb el BBVA, les dades sí que s'ajusten més a les presentades en els seus exercicis per l'empresa, amb un benefici de 292 milions en el primer trimestre, 636 en el segon i 1.141 en el tercer, per un total de 2.069 milions d'euros entre gener i setembre. Si només tenim en compte el segon i el tercer, com va dir Sabart, aquesta xifra seria de 1.747  milions, gairebé idèntica als 1.734 que ella va mencionar.
  • Finalment, en el cas d'Endesa, la xifra s'apropa a l'assenyalada per Sabater, però només si tenim en compte els nou primers mesos i no de març a setembre, com ella afirma. Endesa va presentar uns beneficis nets de 1.511 milions d'euros el setembre del 2020 però gràcies a un gran primer trimestre, omès per Sabater, en el qual va guanyar 831 milions. En els altres dos combinats es va quedar, per tant en 667, lluny dels 1.500 apuntats per la candidata de la CUP.

Pel que fa a la segona part de l'afirmació, com vam explicar el 8 de gener, el que va pujar va ser el preu del KwH, no la factura de la llum en sí, i aquest increment només va afectar durant uns dies concrets als clients que tenen contractat el servei PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor), un dels dos tipus de serveis elèctrics disponibles a Espanya i que tenen uns 11 dels 29,6 milions dels abonats registrats. 

Els veïns de diverses localitats han acusat a Endesa dels nombrosos talls d'electricitat durant el temporal de Filomena, entre ells els de la Cañada Real a Madrid o del barri Sant Roc a Badalona.