Les fronteres espanyoles no són el lloc del món on moren més migrants, malgrat el que diu Jové

Analitzem les afirmacions del president del grup parlamentari d’ERC al Parlament de Catalunya, Josep Maria Jové


Què s’ha dit?

Josep Maria Jové va afirmar que el 2021, “4.404 persones han mort intentant arribar a les fronteres espanyoles, el doble que l’any anterior”, i va afegir que “no hi ha lloc al món on morin tants migrants com a les fronteres espanyoles”.

Què en sabem?

Les xifres que dóna el diputat d’ERC corresponen a les dades de l’últim informe del 2021 de l’organització Caminando Fronteras, però l’ONG no afirma que les fronteres espanyoles siguin el lloc on moren més migrants del món. A més, aquest informe només fa referència a les rutes d’accés a Espanya.

El president del grup parlamentari d'ERC al Parlament de Catalunya, Josep Maria Jové, va afirmar a la sessió de control al president de la Generalitat del 29 de juny que “només el 2021, 4.404 persones han mort intentant arribar a les fronteres espanyoles, el doble que l'any anterior”, i va afegir que “no hi ha lloc al món on morin tants migrants com a les fronteres espanyoles” (al minut 34:02).

És enganyós. Les xifres que dóna el diputat d'ERC corresponen a les dades del darrer informe del 2021 de l'organització Caminando Fronteras. Tot i això, l'ONG no afirma que les fronteres espanyoles siguin el lloc on més migrants moren del món. A l'informe del primer trimestre del 2021 aquesta entitat assegurava que “la ruta canària és la ruta més mortífera del món, consolidant-se el tancament de la zona Mediterrània, a excepció de la ruta oriental amb Algèria”. Tot i això, aquest informe només es refereix a les rutes d'accés a Espanya, i assenyala la ruta canària com la més mortífera, diferent d'assenyalar que és on més persones moren.

Tot i així, l'entitat no reporta dades de tot el Mediterrani ni de tot el món, només de la frontera occidental euroafricana. Les dades de migracions globals recollides al Projecte sobre Migrants Desapareguts de l'Organització Mundial per a les Migracions (OIM), de les Nacions Unides, veiem que el 2021 la ruta més mortífera va ser la ruta central del Mediterrani, aquella que té com a destinació Itàlia o Malta.

En aquesta ruta, l'any passat van morir o van desaparèixer 1.567 persones, davant de les 1.495 que ho van fer a través de les dues rutes que arriben a les fronteres espanyoles, la del Mediterrani occidental (384) i la ruta cap a les Canàries (1.109). En total, 1.493 persones van morir o van desaparèixer en intentar arribar a terra espanyola.

No hi ha lloc al món on morin tants migrants com a les fronteres espanyoles

Josep Maria Jové, ERC

El Mediterrani central, la ruta més mortífera

El Projecte sobre Migrants Desapareguts, que porta recopilant dades des del 2014, és l'única iniciativa que documenta les morts de migrants de tot el món, segons explica el Portal de Dades Mundials sobre la Migració. Durant aquest temps, el Mar Mediterrani ha sigut el lloc on s'han produït la gran majoria de morts de migrants.

Concretament al 2021, 2.062 persones van morir o van desaparèixer al Mediterrani segons les dades disponibles al propi portal del Projecte sobre Migrants Desapareguts. D'aquestes, a la ruta central van morir o van desaparèixer 1.567 persones i 1.109 ho van fer intentant arribar a les Illes Canàries. A la ruta occidental, que inclou les arribades a l'Estret de Gibraltar i el Mar d'Alborán, així com a Ceuta i Melilla, es van registrar 384 morts o desaparicions. Segons això, el 2021 sí que hi va haver un lloc al món on van morir o van desaparèixer més migrants que a les fronteres espanyoles: les costes d'Itàlia i Malta, que té com a destinació la ruta central.

D'acord amb les dades agregades des del 2014, la ruta més mortífera és també la del Mediterrani Central”, com explica el web del Projecte sobre Migrants Desapareguts.

En els dos darrers anys la ruta atlàntica s'ha convertit en la més mortífera per arribar a les costes espanyoles. El 2021 es va registrar la xifra més elevada des del 2014, 1.109 persones van intentar arribar a les Canàries i no ho van aconseguir. Així, aquesta ruta ha superat ja en nombre de morts i desapareguts la ruta occidental que surt des d'Algèria o el Marroc per arribar a les costes espanyoles. Tot i això, la ruta central continua sent avui dia la més mortífera.

El departament de premsa d'Esquerra Republicana aclareix a Verificat que Jové es basa en les dades de Caminando Fronteras, una organització espanyola que defensa els drets de les persones migrants, que “diu que el 2021 hi va haver 4.404 morts, i no hi ha cap dada igual 2021 a cap altra ruta migratòria”.

Caminant Fronteres no dóna dades a nivell global

És cert que en la seva intervenció Jové dóna les dades que va recollir el 2021 aquesta ONG, però no hem trobat que Caminando Fronteras aporti dades de migrants morts o desapareguts en altres rutes migratòries que no tinguin com a destinació Espanya.

A l'informe del primer semestre del 2021 l'organització explica que “la ruta canària és la més mortífera del món […] a excepció de la ruta oriental amb Algèria”. Però no ho compara amb les arribades a altres països com, per exemple, Itàlia, on també arriben part de les persones que parteixen des de les costes algerianes, tal com explica el Projecte sobre Migrants Desapareguts en la seva explicació de les diferents zones del Mediterrani.

"Obtenir dades sobre les morts de les persones en moviment és un procés complex", afirma l'organització Caminando Fronteras. Aquesta entitat que defensa els drets dels migrants recull dades de fonts primàries que es confronten “amb fonts oficials, comunitats migrants i organitzacions socials al terreny”, segons consta a la nota de premsa de l'informe del 2021. En aquest darrer informe l'ONG va reportar 4.404 morts de migrants intentant arribar a Espanya.

Per poder comparar les xifres de diferents rutes migratòries, la base de dades més àmplia a nivell mundial és el Projecte sobre Migrants Desapareguts, de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM). Aquest portal “recopila informació de diverses fonts, com ara registres oficials, inclosos els guardacostes i els metges forenses, i altres fonts, com informes dels mitjans, ONG i enquestes i entrevistes de migrants”, tot això verificat pel personal de l'OIM, segons s'explica a la metodologia del portal web.

La xifra dels migrants que no van aconseguir arribar a les costes espanyoles del Projecte sobre Migrants Desapareguts (1.493) és molt menor que la que ofereix Caminant Fronteres (4.404), però el portal de l'OIM ja explica en la metodologia que les dades representen una “estimació mínima del nombre de morts”.

Dues rutes per arribar a Europa a través d'Espanya

El departament de premsa del Centre d'Anàlisi de Dades de Migració de l'OIM assenyala a Verificat que les rutes que monitoritzen relatives a Espanya són la ruta del Mediterrani Occidental, on s'inclouen les defuncions registrades a Ceuta i Melilla, la ruta d'Àfrica Occidental/ Atlàntic a les Canàries, on més morts han registrat a la ruta cap a Espanya.

Les mateixes fonts matisen que és incorrecte afirmar que totes les morts a les dues rutes es poden classificar com a les fronteres espanyoles, ja que algunes han passat, per exemple, davant de les costes del Marroc, Algèria i països de l'Àfrica occidental. El que sí que és cert és que aquestes morts van passar mentre la gent intentava arribar a Europa a través d'Espanya.

"La ruta més letal del 2014 al 2021 va ser la ruta del Mediterrani Central, no les rutes a Espanya", apunta el mateix departament de premsa del Centre d'Anàlisi de Dades de Migració. Des de començament del 2022, la ruta del Mediterrani Central continua sent la ruta més mortífera, amb 748 morts i desapareguts registrats davant dels 96 del Mediterrani Occidental i els 297 de la ruta de les Canàries, segons les dades fins al 27 de juny que consten a la base de dades del Projecte sobre Migrants Desapareguts.

La ruta de les Canàries la més mortífera per arribar a Espanya

L'Informe sobre el Monitorització del Dret a la Vida a la Frontera Occidental Euroafricana de l'any 2021 de Caminant Fronteres sí que afirma que el camí migratori cap a les Canàries és “un dels més perillosos actius al món en aquests moments”, però no diu que aquesta sigui la ruta on moren més migrants.

L'Organització Internacional per a les Migracions també va advertir l'any passat del “fort augment en les morts i les desaparicions al mar de migrants que intenten arribar a les Illes Canàries al llarg de la costa de l'Àfrica occidental”. "Es creu que els naufragis invisibles, en què no hi ha supervivents, són freqüents en aquesta ruta, però són gairebé impossibles de verificar", va afirmar el director del Centre d'Anàlisi de Dades de Migració a nivell global de l'OIM.