Les comunitats autònomes amb més violacions grupals no són les que tenen més presència de menors estrangers no acompanyats

És enganyós dir que es produeixen més violacions grupals en les comunitats on hi ha més menors estrangers no acompanyats.


Què s’ha dit?

Es comparen dos mapes: un amb el percentatge de menors estrangers tutelats en cada comunitat autònoma i un altre amb el nombre d’agressions sexuals múltiples per comunitats.

Què en sabem?

Les regions amb una taxa de delictes sexuals grupals més elevada són La Rioja, Ceuta, Melilla i la Comunitat Valenciana. Mentre que les comunitats amb més menors estrangers no acompanyats són Melilla, Ceuta, Canàries i Andalusia.

S’ha fet viral la comparació entre dos mapes: un que mostra el percentatge de menors estrangers tutelats respecte al total de menors tutelats en cada comunitat autònoma i un altre que mostra aquelles regions on s’han produït més agressions sexuals múltiples. És ENGANYÓS relacionar-los. 

Les comunitats on s’acumulen més violacions grupals són també les més poblades i, si ajustem les dades a la població, la ràtio de delictes sexuals per 10.000 habitants modifica el rànquing que surt al mapa viral. Les regions amb la taxa de delictes sexuals grupals més elevada són, en aquest ordre, La Rioja, Ceuta, Melilla i la Comunitat Valenciana, segons dades del Ministeri de l’Interior. Mentre que les comunitats que registren més menors estrangers no acompanyats el 2020 en funció de la seva població són Melilla, Ceuta, Canàries i Andalusia, segons dades de la Fiscalia

“Segur que és només una casualitat que en les regions on s’han acollit més menas hi hagi més violacions en Manada”

Un tuit viral, amb 7.900 m’agrada i 4.400 retuit, que acompanya els dos mapes diu: “Què tindran a veure aquests dos mapes?”. Una altra publicació de Twitter que comparteix els mapes afirma: “Segur que és només una casualitat que en les regions on s’han acollit més menas hi hagi més violacions en Manada”. El mapa dels menors estrangers tutelats per comunitats autònomes que s’ha difós és d’un article d’El País del 2018. Mentre que el mapa de les agressions sexuals grupals cita portal Geoviolència Sexual com a font, i l’han compartit diversos mitjans com la Cadena Ser i InfoLibre.

Segons el mapa, entre el 2016 i el 2021 s’han documentat 274 “agressions sexuals múltiples”, però el Ministeri de l’Interior dona unes xifres més altes. L’Informe sobre delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual a Espanya 2020 del ministeri recull que entre el 2016 i el 2020 es van produir 607 agressions sexuals múltiples i 499 agressions sexuals múltiples amb penetració. Hem preguntat al portal Geoviolència Sexual per saber quina és la font de les seves dades, però en el moment de publicar aquesta verificació no hem obtingut resposta.

Les quatre comunitats on s’han produït més agressions sexuals grupals coincideixen, tot i que no en el mateix ordre, amb les comunitats més poblades d’Espanya, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística: Andalusia, la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Catalunya. Segons l’informe del ministeri, a Andalusia entre el 2016 i el 2020 es van produir 248 agressions sexuals, a Madrid 194, a la Comunitat Valenciana 165 i a Catalunya 155. I aquests quatre són també les comunitats que acumulen més població: Andalusia (17,8% d’Espanya), Catalunya (16,4%), Comunitat de Madrid (14,3%) i Comunitat Valenciana (10,7%).

La Rioja: la taxa de delictes sexuals grupals més elevada

Per això, és enganyós afirmar que existeix una correlació entre les comunitats amb més agressions sexuals grupals i les que acullen més menors estrangers tutelats, ja que en aquest cas, el fet que hi hagi més població pot explicar les majors xifres d’agressions sexuals grupals. De fet, el rànquing canvia si mirem les comunitats amb més delictes sexuals grupals en funció de la població. La Rioja és la comunitat amb la taxa de delictes sexuals múltiples més elevada (0,25 per 10.000 habitants), seguida de Ceuta (0,24), Melilla (0,23) i la Comunitat Valenciana (0,13). 

Melilla: la taxa de menors estrangers no acompanyats més alta

Aquestes xifres, però, no acaben de coincidir amb les comunitats on hi ha més menors estrangers no acompanyats. Les dades que surten al tuit viral procedeixen d’un article del 2018 a El País, que cita com a font el Ministeri de l’Interior. No obstant això, per poder comparar les dades amb la taxa de delictes sexuals grupals de 2020, necessitem les xifres de menors estrangers no acompanyats d’aquell mateix any. 

Les comunitats que van registrar més menors estrangers no acompanyats el 2020 van ser Andalusia (27,8% del total), Canàries (20,5%) i Catalunya (12,9%), segons la memòria de la Fiscalia General de l’Estat (capítol 3 punt 4.6). Però el rànquing també canvia si tenim en compte la població de cada comunitat autònoma. Melilla és la comunitat que acull més menors estrangers no acompanyats per 1.000 habitants (9,16), seguida de Ceuta (5,89), Canàries (0,85) i Andalusia (0,30). 

Mentre que La Rioja, que és la comunitat amb una taxa més elevada de delictes sexuals grupals, és on hi ha menys menors estrangers no acompanyats, 11 del total de 9.029 (0,1%).

A les comunitats amb més estrangers no hi ha més delictes sexuals grupals

Les comunitats amb una major taxa de menors estrangers no acompanyats no coincideixen amb les comunitats que tenen una taxa de delictes sexuals grupals més elevada. I les comunitats on es produeixen més aquests delictes tampoc són aquelles que tenen més immigrants. Les comunitats autònomes on hi ha més població estrangera, amb dades del 2020, són les Illes Balears (18,8% de la població és estrangera), Catalunya (16,2%), la Comunitat Valenciana (14,9%) i Múrcia (14%).

Un missatge repetit per Vox

La mateixa setmana en què s’han fet virals aquests tuits, Vox ha publicat un vídeo a xarxes amb el mateix missatge: “Per què han augmentat les violacions grupals a Espanya? El govern culpa els homes espanyols per evitar assenyalar als veritables culpables: els seus convidats”. Twitter ja ha advertit que el vídeo incompleix les regles relatives a les conductes d’incitació a l’odi, però no l’ha retirat perquè “pot ser d’interès públic”, segons es pot llegir a l’avís de la publicació de Vox.

No és la primera vegada que la formació política relaciona les violacions grupals amb els estrangers o els menors estrangers no acompanyats. En la investidura de Pedro Sánchez, el gener del 2020, Santiago Abascal va dir que el “69% de tots els homes imputats en violacions grupals han sigut estrangers”. Però la dada estava treta de context. La xifra es dedueix d’un informe que només considerava les agressions i els abusos sexuals en què la víctima i l’agressor no es coneixen. No obstant això, aquests casos només representen un 20% del total de denúncies de violacions, ja que en la majoria de casos els agressors i les víctimes sí que es coneixen.