L’economia de Barcelona no depèn només de qui governa a la ciutat, com apunta el gràfic enganyós de David Cid 

Tot i que la tendència és correcta, ni la manera de calcular el creixement econòmic ni la relació causal amb el mandat de l’alcaldessa són precises.


Què s’ha dit?

David Cid va compartir un gràfic que mostrava que el PIB de Barcelona ha augmentat més que el de Catalunya durant el mandat d’Ada Colau i més que el de la mateixa capital catalana durant el govern de Xavier Trias. El gràfic xifrava el creixement econòmic de Barcelona entre 2016 i 2021 prop d’un “75” sense especificar la unitat de mesura ni la font que feia servir.

Què en sabem?

És cert que el PIB de Barcelona ha crescut per sobre del de Catalunya entre els anys 2015 i 2021 i, a més, l’economia de la ciutat va caure durant el mandat de Trias, però els càlculs que va publicar el diputat són incorrectes. A més, “interpretar que aquesta diferència és conseqüència de qui sigui alcalde no és correcte”, ja que es pot produir “per moltes altres causes”, segons explica el doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials Ernest Pons.

El diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya David Cid va publicar a Twitter un gràfic sota el títol “creixement PIB Barcelona” que mostrava que el producte interior brut (PIB) de Barcelona ha augmentat més que el de Catalunya durant sis dels vuit anys del mandat d’Ada Colau (2016-2021, ambdós inclosos), i més que el de la mateixa capital catalana durant el govern del seu predecessor, Xavier Trias, actual candidat de Junts per Catalunya a l’alcaldia. El gràfic xifrava el creixement de Barcelona de 2016 a 2021 prop d’un “75” i situava el creixement de la ciutat de 2011 a 2015 per sota d’un “25” sense especificar la unitat de mesura ni la font que feia servir.

Aquest gràfic és ENGANYÓS. Tot i que la tendència és correcta, ni la manera de calcular el creixement econòmic ni la relació causal amb el mandat de l’alcaldessa són precises.

El gràfic publicat pel diputat d’En Comú Podem David Cid que compara el creixement del PIB de Barcelona i Catalunya durant els mandats d’Ada Colau i Xavier Trias

És cert que el PIB de Barcelona ha crescut per sobre del de Catalunya entre els anys 2015 i 2021 i que l’economia de la ciutat va caure durant el mandat de Trias, però tant els càlculs que va publicar el diputat com els facilitats a Verificat són incorrectes, segons ha assenyalat a Verificat el doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials Ernest Pons

Cid volia mostrar la taxa de creixement acumulat o la taxa de variació del PIB entre aquests períodes, segons explica el seu gabinet de premsa a Verificat, però “interpretar que aquesta diferència és conseqüència de qui sigui alcalde no és correcte”, ja que es pot produir “per moltes altres causes, és el que sovint expressem dient que ‘correlació no és causalitat’”, afegeix Pons. 

El mandat de Xavier Trias es va produir en un context econòmic diferent del d'Ada Colau. La crisi financera, que es va iniciar el 2007 i es va agreujar a partir del 2008 va assolir el punt més baix el 2013, any a partir del qual l'economia espanyola va experimentar un cicle de recuperació que “es va estendre, ininterrompudament, fins a l'hivern del 2020”, quan es va declarar l’estat d’alarma per la pandèmia de la covid-19, com detalla l'article “Els cicles de l'economia espanyola” de la fundació Funcas. És a dir, mentre el govern de Trias va coincidir amb una etapa de recessió, el de Colau ha estat marcat majoritàriament per un període de recuperació.

A què es referia el diputat d’En Comú Podem?

Com que no sabíem a quines dades ni a quina unitat de mesura es referia David Cid, vam preguntar al seu gabinet de premsa i ens van respondre que el que havia fet per il·lustrar el creixement econòmic era sumar les taxes de variació interanual del PIB de Barcelona i Catalunya a preus constants que apareixen al web del consistori

És a dir, si les taxes de variació interanual del PIB de Barcelona entre 2016 i 2021 van ser 3,3% (2016), 3,6% (2017), 2,9% (2018), 2,9% (2019), -11,3% (2020) i 5,5% (2021), el diputat havia determinat que el creixement econòmic entre aquests anys havia estat del 6,9% (la suma d’aquestes). Per tant, la unitat de mesura del gràfic que va compartir era el percentatge i on deia “75” en realitat es volia referir a “7,5%”, la qual cosa no estava precisada i podia donar peu a interpretacions errònies.

Sumar les taxes de creixement “no és un procediment correcte”

No obstant això, s’ha de tenir en compte que “no té sentit sumar taxes de creixement, no és un procediment correcte, el que s’ha de fer és calcular la taxa de creixement acumulat”, segons explica a Verificat Ernest Pons, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor de la Universitat de Barcelona (UB). 

Per demostrar-ho, posa el següent exemple: “Imagina un jersei que val 80 euros, primer li apliquem un increment del 50% i després li apliquem un descompte del 50%, no surt el preu inicial”. Per què? “Perquè el 50% de 80 euros és igual a 40 euros i, per tant, un cop aplicat l’increment surt un preu de 120 euros. Si ara apliquem un descompte del 50%, això són 60 euros, de manera que després del descompte són 60 euros” i no els 80 euros inicials. 

Quina és, per tant, la manera correcta d’acumular taxes? “Doncs, seguint l’exemple, el que hem de fer és calcular 80 × (1+0,5) × (1-0,5) = 60. Per tant, l’aspecte clau és entendre que per manipular taxes s’ha de fer multiplicant, no sumant”, assenyala.

Quins són els càlculs correctes? 

Així doncs, si es fan els càlculs amb el procediment correcte, la taxa de creixement acumulat del PIB de Barcelona entre 2015 i 2021, el que també es coneix com la taxa de variació o de creixement/decreixement, va ser del 6,39% (i no del 6,90%, com va assenyalar David Cid a Verificat), explica Ernest Pons. A més, la taxa de variació del PIB de Catalunya durant aquest període va ser del 5,03% (i no del 6%, com deia el diputat). Pel que fa a les taxes de variació de les economies barcelonina i catalana entre 2010 i 2015, van ser del -1,51% i del 0,56%, respectivament. 

És a dir, encara que els càlculs i la il·lustració d’aquests per part del diputat no van ser precisos, és cert que el PIB de Barcelona ha crescut per sobre del de Catalunya durant el mandat d’Ada Colau, mentre que, durant el govern de Xavier Trias, el PIB de Barcelona es va situar per sota del de Catalunya i, de fet, va disminuir. El doctor en Ciències Econòmiques, però, adverteix que “interpretar que aquesta diferència és conseqüència de qui sigui alcalde no és correcte, ja que “correlació no és causalitat”.

En aquest sentit, un estudi publicat per l’Ajuntament de Barcelona el 2001 explicava que “existeixen uns factors específicament territorials de competitivitat que caracteritzen el model econòmic de Barcelona”. L’estudi destacava “els factors de competitivitat de la regió metropolitana derivats de la presència, juntament amb la ciutat de Barcelona, d'un conjunt de ciutats mitjanes que configuren un àmbit en xarxa, amb nodes especialitzats, però amb força complementarietat en conjunt”. Un altre factor de competitivitat que posava de manifest era “la flexibilitat i la capacitat d'adaptació productiva que es deriva de la grandària petita i mitjana” del teixit empresarial.