L’Ajuntament de Palma no pagarà 72.000 euros a l’any a un gestor de xarxes “per fer dues piulades al dia”

El pressupost del contracte sí que és de 72.600 euros a l’any amb IVA, però la quantitat no serà percebuda per una única persona ni l’empresa adjudicatària es limitarà a “fer dues piulades al dia”.


Què s’ha dit?

L’Ajuntament de Palma pagarà 72.000 euros a l’any “a un gestor de xarxes per fer dues piulades al dia”.

Què en sabem?

El consistori ha publicat una oferta per contractar una empresa que gestioni el contingut a les xarxes socials sobre l’activitat de la regidoria d’Infraestructures i Accessibilitat. El pressupost sí que és de 72.600 euros a l’any, però la quantitat no serà percebuda per una sola persona ni l’empresa adjudicatària es limitarà a “fer dues piulades al dia”.

Ens pregunteu per un text publicat el 12 de maig titulat "L'Ajuntament de Palma pagarà 72.000 € a l'any a un gestor de xarxes per fer dues piulades al dia". L'article afirma que "la tinenta d'alcalde Angélica Pastor contractarà un community manager que cobrarà 12.000 euros més que l'alcalde" i les obligacions del qual "seran publicar dos tuits diaris d'autobombo de la regidora i un vídeo cada mes". Què sabem?

L'Ajuntament de Palma ha convocat un concurs públic per contractar una empresa que gestioni els continguts publicats a les xarxes socials del consistori sobre l'activitat de la regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat. El pressupost del contracte sí que és de 72.600 euros a l'any amb IVA, però la quantitat no serà percebuda per una única persona ni l'empresa adjudicatària es limitarà a "fer dos tuits al dia".

Promocionar l'activitat de la regidoria

L'Ajuntament de Palma ha publicat una oferta per contractar els serveis especialitzats d'una empresa que, entre altres responsabilitats, elabori els continguts sobre l'activitat de la regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat als perfils de xarxes socials del consistori, segons detalla el plec de prescripcions tècniques publicat el 23 de maig a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i el Perfil del Contractant del consistori.

El plec no esmenta en cap moment que tingui previst contractar només “un community manager”, com assenyala el text viral. De fet, a la pàgina 7 del document, s'especifica que “l'empresa adjudicatària haurà de comptar en tot moment amb el personal adequat i suficient per a la correcta execució del contracte d'acord amb el contingut del Plec”.

El pressupost és de 72.600 euros cada any

El pressupost del contracte sí que és de 72.600 euros a l'any amb IVA (60.000 euros sense IVA) i, en total, tindrà "una durada de dos anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys més", segons detallen el plec de clàusules administratives a la pàgina 3 i el plec de prescripcions tècniques a les pàgines 4 i 7. És a dir, en cas que no es prorrogui, el pressupost previst per als dos anys és de 145.200 euros (120.000 euros sense IVA).

El sou de l'alcalde de la capital de les Illes Balears, José Hila Vargas, és de 60.002,60 euros a l'any, segons les dades publicades pel sistema d'Informació Salarial de Llocs de l'Administració (ISPA) que gestiona la Secretaria d'Estat de Funció Pública. Tot i això, encara que és cert que el pressupost amb IVA del contracte per a la regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat és 12.597,40 euros superior al salari de l'alcalde, la quantitat de 72.600 euros no és percebuda per una única persona, sinó per l'empresa adjudicatària.

Què ha de fer l'empresa adjudicatària?

L'empresa que es beneficiï del contracte no es limitarà a "fer dues piulades al dia", com afirma el titular viral. D'acord amb el que especifica l'apartat "Objectius" del plec de prescripcions tècniques a les pàgines 2, 3 i 4, el "contracte de gestió de continguts inclourà les funcions següents, enteses en un sentit ampli i no exhaustiu":

  • Definir i presentar una proposta en línia de "personalitat" del community manager que fugi "de la imatge artificial, de les respostes típiques o automàtiques".
  • Gestionar els continguts sobre l'activitat de la regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat a tots els perfils de xarxes socials de l'Ajuntament de Palma (Twitter, Facebook, Instagram i Youtube).
  • Elaborar i publicar “un mínim de dos posts diaris d'actualitzacions d'estats, posts/tuits d'informació sobre les actuacions de millora de les infraestructures municipals” desenvolupades per la regidoria.
  • Crear, editar i publicar com a mínim un videoclip mensual.
  • Presentar un calendari mensual amb la planificació de les publicacions principals.
  • Mantenir el web de continguts del Servei de Parcs i Jardins i el web del comptador d'arbres del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.
  • "Promocionar comercialment un mínim d'un post mensual" dirigit a un públic objectiu, segons les instruccions de la regidoria.
  • "Escoltar activament el ‘soroll’ social, per seguir les tendències i els nous formats de comunicació en xarxes" i "donar alarmes quan hi hagi un tema d'importància social o rellevància social per a l'àrea".
  • Celebrar reunions periòdiques amb els equips tècnics i directius de la regidoria per tal de marcar la línia d'actuacions a comunicar, així com campanyes específiques.

A més, l'empresa adjudicatària haurà d'emetre un informe mensual on resumeixi l'activitat duta a terme "acompanyat de còpia dels documents, enllaços, retallades, etcètera". Aquest informe haurà d'incloure "tots els indicadors de comunicació i sensibilització necessaris i/o sol·licitats", com ara el nombre de publicacions compartides en xarxes socials.