La senyal que diferencia Catalunya d’Espanya no existeix

Hem rebut una imatge d’una senyal que diferencia Catalunya d’Espanya a les carreteres franceses i no és real


Hem detectat la circulació per Telegram d’aquesta fotografia d’una suposada senyal que diferencia Catalunya d’Espanya enmig d’una autopista, acompanyada d’un text amb un error ortogràfic (vent, enlloc de ben).

Aquesta imatge va ser utilitzada amb uns retocs diferents però amb la senyal modificada en els mateixos termes en la portada del llibre ¿Per què volem un Estat propi?, publicat per primera vegada el febrer de 2012 per Pagès Editors i coordinat per Roger Torres. Segons mencionen els crèdits de la foto de portada del llibre, es tracta d’una “composició fotogràfica fictícia”.


Aquesta mateixa imatge ha estat manipulada en altres ocasions, per exemple, per suposadament distingir la Bretanya i França (imatge número 22 d’aquesta seqüència) o la Cabília i Algèria.

Hem vist senyals d’aquest tipus a la regió flamenca de Bèlgica, en una autopista amb la mateixa numeració de les vies, un tamany de cartells equivalent i amb fanals iguals.