La Generalitat destina 7.490 milions d’euros més a educació que a la televisió i la ràdio públiques, malgrat el que diu Alejandro Fernández

És cert que els pressupostos de la Generalitat per al 2022 destinen 248 milions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Tot i això, dediquen 7.738 milions d’euros a l’àmbit de l’educació.


Parlament de Catalunya (Jordi Garcia Monte)

Què s’ha dit?

Alejandro Fernández va afirmar que la Generalitat de Catalunya gasta “248 milions d’euros a TV3 i 291 milions en polítiques educatives”.

Què en sabem?

És cert que els pressupostos de la Generalitat per al 2022 destinen 248 milions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Tot i això, dediquen 7.738 milions d’euros a l’àmbit de l’educació.

El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, va afirmar a la sessió de control al Govern que la Generalitat gasta "248 milions d'euros a TV3 i 291 milions en polítiques educatives" (al minut 1:37:59). "¿Pretenen fer-nos creure que és normal gastar pràcticament el mateix en TV3 que en polítiques educatives?", va afegir. El mateix diputat va compartir la seva intervenció en una piulada que s'ha viralitzat.

És enganyós. És cert que els pressupostos de la Generalitat per al 2022 destinen 248 milions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), amb el matís que abasta tant TV3 com Catalunya Ràdio. Tot i això, dediquen 7.738 milions d'euros a l'àmbit de l'educació. Els "291 milions en polítiques educatives" als quals fa referència Alejandro Fernández coincideixen amb la partida prevista per a la inversió del sector públic en infraestructures relacionades amb educació, com ara la construcció, reforma o ampliació dels centres educatius, segons explica a Verificat el gabinet de comunicació del Departament d'Economia i Hisenda.

"Vostès es gasten 248 milions d'euros en TV3 i 291 milions en polítiques educatives. Pretenen fer-nos creure que és normal gastar pràcticament el mateix en TV3 que en polítiques educatives?"

Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya

Ens hem posat en contacte amb el departament de premsa del Partit Popular de Catalunya per saber a què es referia Alejandro Fernández a la seva intervenció, però en el moment de publicar aquesta verificació no havíem obtingut resposta.

7.738 milions per a educació

El pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2022 inclou 7.738 milions d'euros destinats a l'àmbit de l'educació, el que suposa un 18,4% del total, segons la presentació publicada a la pàgina web del Departament d'Economia i Hisenda (pàgina 80) i segons confirma el gabinet de comunicació d'aquesta mateixa conselleria a Verificat. L'educació és el segon àmbit amb més recursos econòmics assignats només per darrere de la sanitat, per a la qual s'han destinat 11.215 milions d'euros (26,6% del total).

Dins del pressupost assignat a l'educació, s'inverteixen 6.180 milions d'euros a l'educació en general, 1.052 a l'educació universitària, 288 a beques i ajuts per a l'estudi i els 220 restants es destinen a altres despeses relacionades amb aquesta matèria. Aquests recursos són aportats, principalment, pel Departament d'Educació (6.103 milions), el Departament de Recerca i Universitats (1.018) i el Consorci d'Educació de Barcelona (227).

La Generalitat indica que les "prioritats" del pressupost assignat a educació són la "gratuïtat de l'educació I2 i reducció de ràtios de P3", el "desplegament del Pla d'Educació Digital de Catalunya", el "reforç de les mesures per garantir l'equitat i la inclusivitat del sistema educatiu català", el "foment de la Formació Professional", l'"augment de beques menjador i transport", la "millora del finançament de les universitats públiques i millora manteniment d'edificis i instal·lacions universitàries" i l'"increment de les ajudes per al foment del català i les terceres llengües", d'acord amb la pàgina 80 de la presentació.

248 milions per a la televisió i la ràdio públiques

En la seva declaració, Alejandro Fernández assegura que la Generalitat inverteix "pràcticament el mateix a TV3 que a polítiques educatives" i xifra el pressupost del mitjà de comunicació en "248 milions d'euros". Tot i això, aquesta xifra correspon al pressupost assignat a tota la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que abasta tant TV3 com Catalunya Ràdio. Concretament, la CCMA té un pressupost de 248,4 milions d'euros, d'acord amb allò que assenyala la llei de pressupostos del 2022, mentre que en els mateixos comptes es destinen 7.738 milions d'euros a l'àmbit de l'educació (7.490 milions més), com hem explicat.

Els "291 milions en polítiques educatives" als quals fa referència Alejandro Fernández coincideixen amb la quantitat prevista per a la "inversió del conjunt del sector públic" en educació, tal com es pot comprovar a la pàgina 24 de la presentació dels pressupostos. Això no obstant, aquesta xifra no reflecteix el conjunt de la despesa destinada per part de la Generalitat a l'àmbit educatiu el 2022, atès que fa referència a la inversió en infraestructures, com la construcció, reforma o ampliació dels centres educatius, segons explica a Verificat el gabinet de comunicació del Departament d'Economia i Hisenda.

Educació, la segona conselleria amb més pressupost

A més, el pressupost del Departament d'Educació el 2022 ha estat de 6.556 milions d'euros, la qual cosa el converteix en la segona conselleria amb més pressupost, tan sols per darrere de Salut, que té assignada una quantitat de 10.614 milions. Així apareix detallat a la Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

La conselleria dirigida per Josep Gonzàlez-Cambray supera en 2.695 milions Drets Socials, la tercera amb més pressupost, i aquest 2022 ha experimentat l'increment pressupostari en valors absoluts més gran de la seva història, com vam explicar Verificat i Newtral.

La inversió assignada al Departament de Recerca i Universitats, per la seva banda, puja fins a 1.476,7 milions, és a dir, és la sisena conselleria amb més pressupost d'un total de 14.