Els immigrants que arriben a Espanya sense papers no reben una ajuda de 1.000 euros

Es fa passar el resguard d’una transferència realitzada entre dues persones físiques mitjançant una empresa de remeses com la prova que els immigrants irregulars cobren una ajuda de l’Estat


Circula la fotografia d’un justificant de pagament de 1.045 euros i un concepte que diu “ajuda familiar”. El tuitaire que l’ha fet córrer diu que és la nòmina que reben els immigrants només arribar a Espanya. És FALS.

El document que apareix a la foto no és una nòmina, el salari que cobra qualsevol persona amb motiu de la seva feina en una empresa o entitat, i tampoc és una ajuda de cap administració que, com diu el missatge, reben els “immigrants irregulars només d’arribar”. El paper de la foto és el resguard d’una transferència realitzada entre dues persones físiques mitjançant una empresa de remeses, un mètode que molts immigrants fan servir per enviar part dels diners que guanyen a familiars dels seus països d’origen.

A l’apartat de “concepte” hi figura “ajuda familiar”, cosa que no vol dir que sigui una ajuda rebuda per part de l’Estat. De fet, cap ajuda de l'administració pública es tramita a través d'empreses privades, com explica a Verificat el departament de premsa del Comitè Espanyol d'Ajuda al Refugiat (CEAR). La remuneració pública coneguda com “responsabilitat familiar” és una ajuda del SEPE per a les persones a l’atur amb familiars a càrrec i no té res a veure amb la nacionalitat del beneficiari.

El govern espanyol dona ajuda als immigrants que acaben d'arribar sobretot mitjançant les ONG especialitzades com la Creu Roja, CEAR o ACNUR. Són elles, en part amb un pressupost públic de 338 milions d'euros, les que construeixen el sistema d'acollida per a les persones que arriben al país. A banda d'aquestes subvencions a entitats del tercer sector, el ministeri es reserva 1 milió d'euros per altres despeses que poden incloure ajudes a famílies, però en cap cas reben un ingrés directe de l'administració, segons ha informat a Verificat de departament de premsa del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En el marc dels seus programes adreçats a persones d'origen immigrant, refugiades i sol·licitants d'asil, la Creu Roja sí que ofereix ajudes econòmiques bàsiques, però no n'epecifica la quantitat. Des del compte de l’ONG, expliquen que només estan reservades a persones que han fugit de la violència i passen per una situació d’extrema vulnerabilitat. En aquest cas, l'ajuda es vehicula “a través d’entitats bancàries per assegurar-ne la traçabilitat”. A Catalunya, els ajuntaments també tenen ajudes directes per a refugiats que tenen a càrrec menors o persones vulnerables que es troben en la coneguda com "Fase zero" de la sol·licitud d'asil. És un suport temporal que reben fins que es regularitza la tramitació de l'estatut de refugiat, que pot durar mesos, ha explicat a Verificat la Secretaria de Migracions.

Puerto Rico, Gran Canaria

El destinatari de la remesa que circula es troba a la localitat de Puerto Rico (província de Gran Canaria), però alguns missatges ho confonen amb l’estat lliure associat als Estats Units de Puerto Rico, cosa que és falsa. Sí que és cert que als apartaments Holiday Club que figuren com a domicili del beneficiari de la transferència s’hi ha allotjat un grup d’immigrants que han arribat a Les Canàries de forma irregular. No es pot saber si la persona que va rebre l’ingrés és efectivament un dels immigrants residents a l’hotel perquè el nom del beneficiari ha sigut eliminat. En qualsevol cas, l’ingrés l’ha fet una persona física i no una administració.