És fals dir que els joves espanyols no tenen dret a l’ingrés mínim vital i els estrangers, sí

Els menors de 23 anys per norma general no poden sol·licitar l’IMV, però hi ha excepcions com el cas dels joves extutelats, que poden ser espanyols o estrangers. La majoria dels menors de 23 anys que són beneficiaris de la prestació ho fan a través de les seves famílies.


Què s’ha dit?

Els joves espanyols no tenen dret a l’ingrés mínim vital, però els menors estrangers no acompanyats, sí.

Què en sabem?

Els menors de 23 anys per norma general no poden sol·licitar l’IMV, però hi ha excepcions com el cas dels joves extutelats, que poden ser espanyols o estrangers. La majoria dels menors de 23 anys que són beneficiaris de la prestació ho fan a través de les seves famílies.

Un tuit viral afirma que els joves espanyols no tenen dret a l’ingrés mínim vital (IMV), “però els menas sí”. És FALS. Per poder sol·licitar l’IMV la persona titular ha de tenir 23 anys com a mínim, però hi ha excepcions per sol·licitar-lo abans per a aquells col·lectius considerats vulnerables, independement de la seva nacionalitat. És el cas dels joves d’entre 18 i 22 anys que han estat “sota la tutela d’entitats públiques de protecció de menors” (article 4 llei 19/2021). De fet, la majoria (54%) dels que es trobaven en un centre de protecció de menors el 2020 eren espanyols i un 46% estrangers.

“Els joves espanyols no tenen dret a l’ingrés mínim vital, però els menas sí.”

La tutela de l’Estat no afecta només als joves estrangers no acompanyats, sinó també als joves espanyols que han estat sota la tutela de l’administració sent menors. A més, tot i no poder solicitar la prestació fins als 23 anys, els menors sí que se’n poden beneficiar si estan integrats en una unitat de convivència. De fet, quasi el 40% dels beneficiaris de la prestació són menors i la mitjana d’edat sense comptar el titular és de 19 anys, segons dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

El tuit viral que ha afirmat que “els joves espanyols no tenen dret” a l’IMV, “però els menas sí”, també ha compartit un vídeo d’una intervenció del diputat de Vox al Congrés dels Diputats Juan José Aizcorbe del desembre passat (minut 3:30) en què explica el mateix. Hem preguntat al departament de premsa de Vox si el diputat Aizcorbe es referia a “menas” per dir joves extutelats, però en el moment de publicar aquesta peça no hem obtingut resposta.

Excepcions al requisit d’edat per accedir a l’IMV

L’ingrés mínim vital és una prestació mensual que poden sol·licitar les persones de més de 23 anys que no tenen uns ingressos mínims per cobrir les seves necessitats bàsiques. És a dir, en cas que la unitat de convivència només estigui formada per una persona de 23 anys o més, aquesta podrà demanar l’IMV sempre que compleixi els altres requisits. Si la persona té 22 anys o menys i viu sola, no podrà demanar-lo, independentment de la seva nacionalitat.

Ara bé, la llei preveu algunes excepcions que emparen als joves d’entre 18 i 22 anys més vulnerables, segons comenta el departament de premsa del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a Verificat i d’acord la llei 19/2021 sobre l’ingrés mínim vital (article 4 i 5). Segons això, podran ser titulars de l’IMV les persones menors de 23 anys que acreditin ser:

  • Dones víctimes de violència de gènere.
  • Víctimes de tràfic d’éssers humans.
  • Víctimes d’explotació sexual.
  • Persones que hagin estat sota la tutela d’Entitats Públiques de protecció de menors en els tres anys anteriors a la majoria d’edat.
  • Orfes absoluts, sempre que visquin sols sense integrar-se en una unitat de convivència.
  • Menors d’edat que s’hagin emancipat i tinguin fills o menors en règim de guarda.

Els joves menors de 23 també es beneficien de l’IMV

Per tant, els joves extutelats no són l’única excepció de la norma que hi ha, com declara el departament de premsa del ministeri a Verificat. A més, és fals dir que “els joves espanyols no tenen dret a l’ingrés mínim vital”. Per això, cal diferenciar entre els titulars de la prestació i els qui se’n beneficien. “Els menors de 23 poden beneficiar-se de l’IMV si estan integrats en una unitat de convivència” i, “de fet, més del 40% dels beneficiaris de la prestació són menors”, expliquen des del ministeri.

La mitjana d’edat dels titulars de la prestació és de 45,11 anys i quasi un de cada tres té entre 36 i 45 anys. Però si s’analitzen totes les persones que es beneficien de l’IMV, la mitjana d’edat és de 29,65 anys i, si s’exclou el titular, la mitjana d’edat baixa fins als 19,54, segons les dades que apareixen en una nota de premsa del ministeri l’octubre passat i confirma el departament de premsa a Verificat.

Joves extutelats, no menors no acompanyats

Tant el diputat de Vox en la seva declaració com el tuit viral mesclen dos conceptes: menors estrangers no acompanyats i joves extutelats. Aquests últims són joves majors de 18 anys que van estar sota la tutela de l’administració mentre van ser menors d’edat i en alguns casos tenen certes ajudes per poder emancipar-se quan arriben a la majoria d’edat. Com per exemple poder accedir a l’ingrés mínim vital abans dels 23 anys que estableix la llei o tenir dret a una prestació exclusiva per a joves extutelats a les comunitats de Navarra, Catalunya i les Illes Balears. 

Però, no tots els joves que estan o han estat sota la tutela de l’administració són estrangers. No hi ha dades sobre extutelats, però el 54% dels menors que estaven en un centre de protecció de menors el 2020 eren espanyols i un 46% estrangers, segons dades del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. El que fa pensar que no tots els joves majors d’edat que després podran accedir a alguna d’aquestes ajudes seran estrangers. 

No obstant això, el nombre de menors estrangers no acompanyats sota la protecció de l’administració el 2020 va ser molt més baix que la tendència dels últims anys. L’any 2019 eren 11.490 i l’any de la pandèmia 5.670.