Els estudis que avalen el consens científic sobre l’origen antropogènic del canvi climàtic també inclouen anàlisis escèptiques

Els estudis que avalen el consens científic sobre l’origen antropogènic del canvi climàtic també inclouen anàlisis escèptiques


Què s’ha dit?

Que no hi ha consens científic sobre el canvi climàtic perquè els estudis sobre això no contemplen anàlisis escèptiques sobre aquest.

Què en sabem?

L’estudi sí que incloïa estudis científics amb conclusions contràries al fet que l’origen del canvi climàtic és antropogènic. En qualsevol cas, altres treballs independents publicats prèviament ja apuntaven que la immensa majoria dels estudis sobre l’origen del canvi climàtic assenyalaven l’home com a principal responsable.

Un vídeo amb més de 178.500 reproduccions a YouTube, i presència a altres plataformes d'àudio com iVoox, ha assenyalat que un dels estudis que avalen el consens gairebé unànime respecte que el canvi climàtic és causat per l'home és enganyós perquè, segons ell, només selecciona a la seva mostra aquells que arriben a aquesta conclusió, i no també els escèptics.

És ENGANYÓS. L'estudi al qual fa referència el conductor del programa fa una selecció de tots els estudis disponibles científicament vàlids sobre el tema trets de la Web of Science, un repositori d'estudis científics que conté les revistes més rellevants, amb conclusions diverses, és a dir, que assenyalen tant que el canvi climàtic té un origen antropogènic com no, tal com assenyala a Verificat Mark Lynas, líder de recerca en Aliança per a la Ciència, una iniciativa de l'Institut Boyce Thompson (Universitat de Cornell, als Estats Units) i autor principal de la publicació. L'expert insisteix que precisament “l'objectiu de l'estudi era esbrinar quants estudis escèptics hi ha a tota la literatura científica sobre el canvi climàtic”. Hi van trobar 28 treballs amb conclusions escèptiques d'un total de 88.000.

En qualsevol cas, no és l'únic treball que arriba a aquesta conclusió. Altres treballs anteriors, publicats el 2009, 2010 i 2013, també assenyalaven que la immensa majoria de les publicacions que tracten sobre l'origen del canvi climàtic apunten que la seva arrel és antropogènica. Actualment, la posició de l'IPCC, o el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, l'entitat científica líder en l'avaluació del canvi climàtic, indica que el paper de l'home és “inequívoc”.

“Estic subscrit a National Geographic, i l'altre dia enviaven un correu electrònic dient [que] “ja hi ha consens. El 99.9% dels estudis afirmen que el canvi climàtic és causat per l'home' […] Clar, havien seleccionat una sèrie d'estudis, no és que diguis 'tots els estudis de canvi climàtic publicats fins ara'. [És com si] vostès volen arribar a la conclusió que sigui, i agafen els estudis de la conclusió que defensa, i llavors dius ‘ja hi ha consens’

El consens científic sobre l'origen antropogènic del canvi climàtic és un debat superat des de fa anys dins de la comunitat científica, però es continua qüestionant en altres espais com el polític o el mediàtic, tant a Espanya com a altres països.

L'últim a fer-ho és un youtuber amb més de 220.000 seguidors al seu canal i presència en altres plataformes com iVoox, que suggereix que l'últim estudi que parla de consens científic està esbiaixat perquè només té en compte aquells que concorden amb la idea que el canvi climàtic és causat per l'home. No obstant això, una cerca ràpida a Google de l'estudi que, per cert, està en obert, mostra que això no és així.

En concret, el que van fer els investigadors va ser seleccionar "a l'atzar del conjunt de dades general de 88.000 [estudis] que trobem en una cerca de literatura científica relacionada amb el canvi climàtic durant el període" comprès entre el 2012 i el 2021, resumeix Mark Lynas, autor principal de la publicació. "Vam prendre una mostra de 3.000 perquè 88.000 és massa per revisar un per un, i per això una mostra ens permet fer algunes avaluacions estadístiques de la freqüència probable d'articles escèptics", aclareix.

Dels 3.000 treballs, només quatre assenyalaven que l'origen del canvi climàtic és natural o, almenys, no causat per l'home. Però és que després van buscar estudis científics escèptics entre els 88.000, i només en van trobar 28. Els investigadors van concloure que el consens científic sobre el canvi climàtic contemporani causat per l'home supera el 99% en la literatura científica revisada per parells, és a dir, als estudis que han passat una revisió rigorosa per part d'experts independents. Per tant, els experts sí que van tenir en compte estudis escèptics, però són una minoria respecte al total de publicacions sobre el tema.

Un estudi per si sol no és suficient

Cal recordar que, malgrat que sigui rigorós i revisat per parells, les conclusions d'un sol estudi no són suficients per demostrar amb rotunditat el consens científic sobre un tema. En el cas de l'origen antropogènic del canvi climàtic, s'han publicat diversos treballs que donen xifres similars, i que han contribuït a garantir que existeix aquest consens.

Per exemple, el 2009, una enquesta feta per científics de la Universitat d'Illinois (Estats Units) va trobar que, entre els científics del clima que publiquen estudis sobre el tema, el 97% estava d'acord que els humans estan causant l'escalfament global. Més endavant, el 2010, un altre grup d'investigadors de la Universitat de Stanford (Estats Units) i de la Universitat de Toronto (Canadà) van analitzar les declaracions públiques sobre el canvi climàtic dels experts, i van trobar que entre els científics del clima que havien declarat públicament la seva posició sobre l'escalfament global causat per l'home, el 97% estava d'acord amb el consens. Anys després, un altre estudi fet el 2013 i en què van participar investigadors d'Austràlia, el Regne Unit, els Estats Units i el Canadà, van arribar a la mateixa conclusió.

“Els tres estudis van utilitzar mètodes independents per arribar a una conclusió consistent”, indica a Verificat John Cook, investigador al Centre de Recerca en Comunicació sobre el Canvi Climàtic de la Universitat de Monash (Austràlia), i autor principal de l'estudi publicat el 2013. L'expert aclareix que “quan [estudis amb] mètodes independents arriben a la mateixa conclusió, podem estar més segurs que la nostra comprensió científica és sòlida”.

Fins i tot l'IPCC assenyalava al seu darrer informe per a responsables de polítiques que el paper de l'ésser humà en aquest canvi climàtic és “inequívoc”. Amb l'anàlisi van publicar una gràfica, la primera que apareix a l'informe, que mostrava què hauria passat amb les temperatures si l'ésser humà no hagués intervingut. El resultat, que mostrem tot seguit, és clar: la influència de l'ésser humà és un debat superat dins de la comunitat científica.

Són vàlids els estudis escèptics?

Potser es pot preguntar per què hi ha estudis amb conclusions que descarten l'origen antropogènic del canvi climàtic, i per què la ciència no els considera vàlids. Cook i el seu equip en van analitzar gairebé 40 en un estudi independent, posterior al del 2013, i van arribar a la conclusió que tots contenien “errors metodològics fatals, com cherry picking, falses dicotomies i mètodes estadístics inapropiats”, resumeix l'expert.

"Com que el consens científic sobre l'escalfament global causat per l'home és tan rigorós, recolzat per tants estudis independents, no crec que sigui possible que un estudi escèptic que rebutja l'escalfament global causat per l'home pugui ser correcte avui dia", conclou.

Així i tot, la ciència es construeix també basant-se en l'escepticisme, i segons Lynas, és desitjable que sigui així: "La ciència no és religió. Si un nou enfocament o experiment descobreix noves dades sobre el canvi climàtic que semblen donar suport a l'argument escèptic, això seria molt fascinant i segurament es publicaria, sempre que les dades fossin objectives i l'estudi fos científicament vàlid”. Tot i això, afegeix, "clarament aquests articles no s'estan publicant".

european media and information fund