Els cotxes sí que contribueixen al canvi climàtic, a diferència del que diu Xavier Trias

Els cotxes de combustió emeten CO₂, el principal gas d’efecte hivernacle, responsable de l’escalfament global i canvi climàtic


Què s’ha dit?

Xavier Trias, candidat a l’alcaldia de Barcelona per Junts per Catalunya, va afirmar en una entrevista que els cotxes tenen “a veure amb la pol·lució, però no amb el canvi climàtic”.

Què en sabem?

Els cotxes de combustió emeten CO₂, el principal gas d’efecte hivernacle, responsable de l’escalfament global i canvi climàtic, i també contaminants de l’aire que, a conseqüència de l’escalfament global, tenen pitjors efectes sobre els habitants de les ciutats, segons l’Agència Europea del Medi Ambient.

Xavier Trias, candidat a l’alcaldia de Barcelona per Junts per Catalunya, va afirmar en una entrevista i conferència organitzada pel diari Línia que els cotxes tenen a “veure amb la pol·lució, però no amb el canvi climàtic” (a partir del minut 13:20).

És FALS. Els cotxes de combustió emeten CO₂, el principal gas d'efecte hivernacle, responsable de l'escalfament global i canvi climàtic, i també contaminants de l'aire que, a conseqüència de l'escalfament global, tenen pitjors efectes sobre els habitants de les ciutats, segons l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA, per les sigles en anglès).

“Els cotxes té que veure amb la pol·lució, però no amb el canvi climàtic. Qui es cregui que els cotxes és el canvi climàtic està equivocat.”

Xavier Trias, Junts

Al final de l’acte un assistent del públic va tornar a preguntar al candidat per la seva afirmació i va respondre que el canvi climàtic “s’ha de prendre molt en serio”, però que “ningú es pot creure que és degut als cotxes” perquè “es deu a moltes altres coses”, assegurant segons més tard que als “cotxes també”. Des del seu departament de comunicació expliquen a Verificat que el candidat es referia al fet que la lluita contra el canvi climàtic “no és només” dels cotxes. 

Gasos d’efecte hivernacle i contaminants de l’aire

El sector del transport a nivell global suposa un 15% del total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI), com xifra el Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC en anglès), l'autoritat científica líder a escala mundial en el canvi climàtic. Però aquest percentatge a nivell de la Unió Europea és encara més elevat: un 25% del total d’emissions de GEI provenen del sector transport i un 70% d’aquestes del transport per carretera, que inclou els vehicles privats, entre d’altres, segons les dades de l’Agència Europea del Medi Ambient. Les xifres es repeteixen en l’àmbit espanyol

La relació entre aquests gasos d’efecte hivernacle, principalment el diòxid de carboni (CO₂), i el canvi climàtic està àmpliament demostrada. Els GEI que s’emeten amb la crema de combustibles fòssils agreugen l’escalfament global, és a dir, la pujada global de temperatures, i això contribueix a l’alteració del clima actual, que és a allò que ens referim quan parlem de canvi climàtic. 

A més dels gasos d’efecte hivernacle que surten dels vehicles de combustió (majoritàriament CO₂, però també quantitats més petites de metà, òxid nitrós i hidrofluorocarburs) també s’emeten contaminants a l’aire, que no són gasos d’efecte hivernacle, però sí que tenen un impacte en la salut de les persones i el medi ambient, segons l’EAA

El canvi climàtic influeix en la contaminació atmosfèrica

Aquests contaminants, com el diòxid de nitrogen (NO₂ ) i les partícules en suspensió (PM2.5 i PM10) tenen un efecte local immediat relacionat amb la contaminació i amb problemes de salut, a diferència del CO₂ que té un impacte global i a llarg termini, segons explica a Verificat Julio Díaz, codirector de la Unitat de Referència en Canvi climàtic, Salut i Medi ambient urbà del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid. 

Però, aquests contaminants, que són els que, per exemple, es regulen a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, no tenen un efecte en el canvi climàtic. És al revés, puntualitza Díaz. 

Arran dels canvis provocats pel canvi climàtic, a la latitud d’Espanya està demostrat que l'anticicló de les illes Açores s’intensifica i, això fa que a la Península i a les illes no hi hagi tant vent ni núvols que dispersin els contaminants de les ciutats, detalla l’investigador. És a dir, degut als efectes del canvi climàtic costa més que els contaminants de les ciutats es dissipin.

Cotxes elèctrics, menys CO₂

En la seva intervenció Trias també va assegurar que la seva candidatura farà “una aposta clara pel cotxe elèctric” per reduir la pol·lució, però l’evidència sobre els contaminants atmosfèrics (pol·lució) que emeten els cotxes elèctrics, com NO₂ o PM2.5 i PM10, no és concloent. Sobre el que sí que hi ha consens és que els vehicles elèctrics produeixen menys emissions de CO₂ que els vehicles de gasolina i dièsel, sense considerar el procés de fabricació. Per tant, tampoc està demostrat que la pol·lució disminueix amb els cotxes elèctrics.

european media and information fund