El Tribunal Suprem no ha dit que les vacunes d’ARN causin un dany irreparable

No hi ha cap referència a aquesta suposada sentència al web de l’organisme, i les vacunes d’ARNm es consideren segures


Què s’ha dit?

Que el Tribunal Suprem d’Estats Units ha admès que les vacunes d’ARN causen un dany irreparable en humans.

Què en sabem?

El Tribunal Suprem no ha afirmat tal cosa, segons el seu propi registre. A més, les vacunes d’ARN no són perilloses per l’organisme.

Ens heu fet arribar una publicació a través de Whatsapp que explica que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha confirmat que, segons ells, les “teràpies gèniques” causen “un dany irreparable”. Aquestes teràpies gèniques son, en realitat, el nom que reben las vacunes d’ARN missatger contra la covid-19 per part de certs col·lectius orientats a desinformar. Aquesta informació, però, és FALSA. Tots els pronunciaments del tribunal estan arxivats en un repositori consultable a través del seu web i no hem trobat cap referència a aquesta suposada sentència. Per tant, no hem trobat evidència que el Tribunal Suprem dels Estats Units s’hagi pronunciat sobre tal cosa. A més, després de milions de dosis subministrades, les vacunes d’ARNm contra la covid-19 es consideren segures, al contrari del que afirma el claim.

El Tribunal Suprem confirma que el dany causat per les teràpies gèniques d'ARNm de Covid és irreparable

El missatge que ens heu fet arribar assegura que Robert F. Kennedy Jr., un conegut activista anti-vacunes i nebot de l’ex-president John F. Kennedy, ha guanyat un cas judicial aconseguint que el Tribunal Suprem passi a considerar les vacunes de la covid-19 com a perilloses. 

Aquesta persona, a qui Facebook ha suspès els comptes, és coneguda per difondre desinformació, i en repetides ocasions ha utilitzat arguments verificats per membres de la International Fact-Checking Network com Verificat (1, 2, 3).

Aquesta suposada victòra de l’activista ha aparegut en diversos webs dedicats a difondre rumors. Alguns d’ells citen com a font original un blog alemany. El problema és que l’enllaç a aquest no redirigeix enlloc (la publicació no existeix), raó per la qual hem hagut de fer una cerca a través de WayBack Machine, un arxiu digital que permet a l'usuari retrocedir en el temps i veure com era un lloc web en el passat, per recuperar-ne el contingut. Gràcies a això, hem pogut accedir al contingut extint del blog, que a més d’assenyalar que, efectivament, la Cort Suprema ha afirmat que el dany provocat per ‘les teràpies gèniques’ d'ARNm és irreparable, enllaça a una altra entrada diferent d’un altre blog el contingut del qual ja vam verificar fa més d’un any. En concret, es tracta d’un missatge que corre per xarxes i que afirma que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha anul·lat la vacunació universal.

Unes vacunes segures

El missatge que analitzem parla de la suposada “teràpia gènica”, fent referència a les vacunes d’ARN missatger, un dels tipus de vials que s’han utilitzat per immunitzar la població contra la covid-19. Aquest concepte defensa que aquestes vacunes modifiquen el codi genètic de qui les rep, cosa que és falsa. A més, defensa que com que la definició de vacuna que donen els Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC, per les sigles en anglès) dels Estats Units —"un producte que estimula el sistema immunològic d'una persona per produir immunitat per a una malaltia específica”— no s'ajusta als resultats que produeixen les vacunes d'ARNm, aquestes vacunes no es poden considerar com a tal. 

Tal i com ja hem explicat en repetides ocasions, les vacunes d’ARNm no alteren el codi genètic de les nostres cèl·lules, ja que el material del vial mai entra dins el nucli de la cèl·lula, que és on està guardat el nostre ADN. Aquest tipus de vacunes s’han desenvolupat arrel de la covid-19 i segueixen una metodologia concreta. 

La idea és subministrar el ARN encapsulat en una càpsula lipídica (una mena de bosseta de greix que evita que es destrueixi el contingut), que quan entri dins del cos humà s’alliberarà i permetrà que les cèl·lules pròpies de l’individu produeixin la proteïna S

El sistema immunitari identificarà aquesta proteïna com un agent extern i desenvoluparà anticossos contra ella, de manera que, en cas d’infecció, el sistema immunològic podrà actuar de manera més ràpida i eficaç.

José María Jiménez Guardeño, investigador del Departament de Malalties Infeccioses del King’s College de Londres, i Ana María Ortega-Prieto, investigadora postdoctoral associada també de la mateixa institució, desmenteixen completament en un article divulgatiu que l’ARN contingut en els vials pugui alterar el nostre ADN i, per tant, danyar el genoma, com vam explicar aquí.

Ja vam desmentir aquesta afirmació: la protecció enfront de la malaltia [covid-19] greu ronda el 100%, i davant de la malaltia de qualsevol intensitat de l'entorn del 95%.